asyan.org
добавить свой файл
1
А Н К Е Т А

по витребуванню документів з України

Заповнюється у 3-х примірниках українською мовою на кожний документ окремо.
Відповіді на запитання слід давати повними і точними.

Запитання

Відповідь


1. Прізвище, ім’я, по-батькові особи, на ім’я котрої витребується документ (вказати усі прізвища, які носить чи носила ця особа):

2. Рік, місяць, число та місце народження цієї особи (вказати область, район, місто, село, селище):

^ 3. Громадянство цієї особи (якщо громадянство змінювалось, то вказати їх усі):

4. Який документ витребується:

а) якщо витребується документ про реєстрацію народження, шлюбу, розлучення, смерті і т.п., то вказати точне місце і дату реєстрації народження, шлюбу, розлучення, смерті і т.п., а також прізвище, ім’я, по-батькові батьків при витребуванні документу про народження та прізвище, ім’я, по-батькові особи, з якою зареєстровано або розірвано шлюб при витребуванні документів про реєстрацію чи розірвання шлюбу
б) якщо витребується документ про освіту, то вказати назву і адресу учбового закладу, дати вступу та закінчення

в) якщо витребується документ про стаж роботи, то вказати назву і адресу підприємства, установи, час роботи і на якій посаді

г) якщо витребується документ про пенсію, то вказати коли, у зв’язку з чим, яка організація призначала пенсію в останній раз.

^ 6. З якою метою витребується документ:

7. Адреса місця мешкання та контактний телефон особи, чий документ витребується:


Якщо витребується не свій документ,

то крім того дайте відповіді ще на такі запитання:


^ 8. Ваше прізвище, ім’я, по-батькові:

9. Рік і місце Вашого народження:

10. Ваше громадянство:
11. Ваше родинне відношення до особи, на ім’я якої витребуєте документи:
12. Адреса Вашого місця проживання, Ваш контактний телефон:


13. Службові відмітки:


Підпис _________________ “______” _____________ 20___ р.