asyan.org
добавить свой файл
1


Перелік документів, що надаються юридичною особою
1. Заява/анкета клієнта на надання кредиту.
Для ідентифікації клієнта – юридичної особи
1. Копія Статуту або Установчого договору (у випадку, якщо наявність Статуту не передбачено законодавством) зі всіма змінами та доповненнями (засвідчені нотаріально для нового клієнта).*

2. Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію), засвідчене нотаріально (для нового клієнта).**

3. Копія свідоцтва про сплату єдиного податку або Патент на право здійснення підприємницької діяльності на умовах фіксованої сплати прибуткового податку (при наявності).

4. Для акціонерного товариства – виписка реєстратора / зберігача про склад акціонерів (в обов’язковому порядку) та довідка підприємства про склад Правління, Наглядової Ради, Ревізійної комісії (при необхідності).

5. Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП).*

6. Виписка з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб – підприємців.

7. Паспорт громадянина України (або документ, прирівняний до нього)** та довідка з податкових органів про присвоєння ідентифікаційного номеру або сторінки паспорта з відміткою про право здійснення будь-яких платежів без ідентифікаційного номера, представника юридичної особи уповноваженого підписувати кредитні договори, договір страхування, договори забезпечення.*

8. Документи, що підтверджують повноваження представника юридичної особи на підписання відповідних договорів (протоколи про обрання та накази /рішення про призначення на посаду).*

9. Документи, що підтверджують рішення засновників/акціонерів/уповноваженного органу засновників (протоколи, рішення) щодо отримання кредиту, передачу майна у заставу, поручництва, передачу повноважень на підписання відповідних договорів представнику юридичної особи.

10. Копії патентів, ліцензій та інших дозвільних документів на здійснення певних видів діяльності (якщо діяльність підлягає ліцензуванню/патентуванню).*

11. Картка зі зразками підписів та відбитком печатки (якщо Позичальник не є клієнтом Банка).*

___________________________

* При наявності документів в юридичній справі діючого клієнта в структурному підрозділі Банку та у випадку відсутності будь-яких змін з часу їх надання, документи повторно не надаються. При цьому клієнт повинен надати письмове підтвердження про відсутність змін із зазначенням документа та дати первинного надання. При наявності будь-яких змін документи повинні бути актуалізовані.
**1) Тимчасове посвідчення особи – громадянина України

2) Для іноземних громадян / осіб без громадянства :

  • Документ, що засвідчує особу з відміткою про дозвіл на постійне проживання в Україні або посвідка на постійне проживання в Україні.

  • документ, що підтверджує легальність проживання в Україні (надається в обов’язковому порядку разом з документом, що засвідчує особу).


Співробітник Банку копіює всі сторінки паспорту, що містять будь-які записи та фотографії.


АТ «УкрСиббанк». Банківська ліцензія та Генеральна ліцензія НБУ № 75 від 05.10.2011.

Інформаційна лінія: 0 800 505 800 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в Україні)

Офіційна інформація: www.my.ukrsibbank.com