asyan.org
добавить свой файл
1
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Лабораторія виховної роботи та захисту прав дитини

Роботу виконав слухач курсів

заступників директорів з виховної роботи

Рожко Наталія Олександрівна

смт Врадіївка

Врадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

заступник директора школи

з виховної роботи

Миколаїв - 2012

Рожко Наталія Олександрівна

заступник директора

школи з виховної роботи

Врадіївська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

^ Проблеми ВІЛ/Сніду і сімейне виховання

(тренінг для батьків учнів 8-9 класів)

«Поведінка дзеркало, у якому кож­ний показує своє обличчя».

Й. В. Ґете

«Думай гарно, і думки твої визріють гарними вчинками».

Л. М. Толстой

Мета: виявити рівень знань, поінформованос­ті батьків та визначити їхнє ставлення щодо проблеми СНІДу; спонукати учасників до усвідомлення зв'язку між цінностями люди­ни, її поведінкою та наслідками для себе та оточуючих; поглибити знання батьків щодо СНІДу, основні шляхи зараження цією хво­робою та заходи щодо її профілактики; фор­мувати у батьків адекватне розуміння про­блеми існування хвороби СНІД, толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей.

Поняття: ВІЛ, СНІД, шляхи передачі, ризик зара­ження, толерантність, дискримінація.

Матеріали: маркери, аркуші паперу А4, АЗ, А1; плакати, стікери, клей, ножиці, скотч, журнали, газети, кольоровий папір.

План

 1. Вправа на знайомство «Золота рибка».

 2. Вправа «Правила».

 3. Анкета для батьків «Моє ставлення до ВІЛ-інфекції».

 4. Інформаційне повідомлення «ВІЛ/СНІД: досто­вірно про проблему»:

 • Основні поняття ВІЛ та СНІД.

 • Шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

 • Епідемічна ситуація в Україні.

 • Заходи профілактики.

 • Правові аспекти проблеми ВІЛ/СНІДу.

 • Проблема ВІЛ/СНІДу і сімейне виховання.

 1. Вправа «Міфи й факти про ВІЛ/СНІД».

 2. Гра «Автограф».

 3. Вправа «Ситуації ризику».

 4. Вправа (робота в групах) «Серце друга».

 1. Вправа «Лезом ножа».

 2. Вправа «Інформаційний вісник».

 1. Підбиття підсумків тренінгу, притча «Дарем­ні зусилля».

^ ХІД ЗАХОДУ

1. Вправа на знайомство «Золота рибка»

Мета: ознайомити учасників тренінгу, створи­ти комфортну емоційну атмосферу, що спри­яє результативній спільній роботі.

Обладнання: дошка з малюнком рибки, стікери, фломастери.

^ Хід вправи

Тренер пропонує кожному з учасників на арку­шах паперу написати власне ім'я (або як вас лас­каво називають ваші діти).

Тренер нагадує, що золота рибка у казках завжди виконує бажання і просить кожного написати своє бажання на час тренінгу на стікері. Далі тре­нер пропонує кожному учаснику закріпити стіке­ри з написами на малюнку з рибкою та озвучити свої запаси.

^ 2. Вправа «Правила»

Мета: прийняття правил, що забезпечують результативну роботу; сприяють створен­ню довіри і доброзичливості для конструк­тивної роботи.

^ Хід вправи

У міні-групах обговорюються правила проведен­ня тренінгу. Потім представники кожної групи демонструють правила у вигляді пантоміми. Ве­дучий записує пропозиції на дошці.

^ 3. Анкета для батьків «Моє ставлення до ВІЛ-інфекції»

1. Із перелічених життєвих цінностей виберіть одну, найзначущішу для вас:

а) цікава робота;

б) матеріально забезпечене життя;

в) щасливе сімейне життя;

г) здоров'я;

д) свобода у вчинках і діях;
є) свій варіант.

2. Яка ситуація стосовно ВІЛ-інфекції в Україні:

а) благополучна;

б) неблагополучна;

в) не замислювався.

3. Чи допускаєте ви для себе можливість зараження ВІЛ-інфекцією?

а) Так;

б) ні;

в) сумніваюся.

4. Чи робите ви висновок про здоров'я людини за її зовнішнім виглядом?

а) Так;

б) ні;

в) іноді.

 1. Назвіть шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

 2. Оцініть ризик зараження ВІЛ-інфекцією під час внутрішньовенного введення наркотиків:

а) високий;

б) низький;

в) не знаю.

7. Де можна обстежитися на ВІЛ-інфекцію?

а) У поліклініці;

б) у медичному пункті навчального закладу;

в) у центрі профілактики СНІДу;

г) у нашому місті (районі) немає таких
місць;

д) не знаю.

8. Наскільки важлива для вас інформація про СНІД?

а) Дуже важлива;

б) не завадила б;

в) не замислювався про це;

г) не цікавить взагалі.

9. Із яких джерел ви одержуєте інформацію про ВІЛ/СНІД?

10. Чи розмовляли ви з дитиною про проблему ВІЛ/СНІДу?

а) Так;

б) ні.

11. Чи є у вас необхідний рівень знань та інфор­мація для бесіди з вашою дитиною про ВІЛ-інфекції?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

 1. Яку інформацію під час бесіди з цього питан­ня з дітьми їм необхідно давати?

 2. Чи потрібно взагалі розмовляти з дітьми про ВІЛ-інфекцію та шляхи її передачі?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

14. Хто має говорити з дітьми про ВІЛ-інфекціюі СНІД?

а) Педагоги;

б) лікарі;

в) батьки.

 1. Як ви гадаєте, з якого віку необхідно давати інформацію з проблеми ВІЛ/СНІДу?

 2. Чи досить у вашої дитини знань, щоб уникну­ти зараження ВІЛ-інфекцією?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

17. Чи дотримується ваша дитина застережень, щоб уникнути зараження — ВІЛ?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

18. Якщо так, то:

а) завжди;

б) від випадку до випадку;

в) не знаю.

 1. Якщо ні, то що може її змусити робити це?

 2. Куди і до кого ви звернетеся за допомогою щодо проблеми ВІЛ/ СНІДу, якщо виникне в цьому необхідність?

 3. Як ви гадаєте, якщо у вашої дитини виникне якась особиста проблема, чи захоче вона роз­повісти про неї вам (чи одному з батьків)?

а) Так;

б) ні;

в) не знаю.

22. Яку інформацію ви хотіли б одержати додат­ково?

^ 4. Інформаційне повідомлення «ВІЛ/СНІД: достовірно про проблему»

Мета: підвищити рівень поінформованості учасників щодо проблеми.

Хід проведення

Тренер повідомляє учасникам нову інформацію про ситуацію із ВІЛ/СНІДом в Україні, з макси­мальною прив'язкою до місцевої громади.

^ 5. Вправа «Міфи й факти про ВІЛ/СНІД»

Учасникам зачитують твердження про ВІЛ/ СНІД і пропонують вказати, чи правильні такі твердження (піднімаються картки Ф — факт; М — міф):

 1. ВІЛ — це вірус, що спричиняє СНІД. (Ф)

 1. Можна інфікуватися ВІЛ, випивши зі склян­ки, якою користувався ВІЛ-інфікований. (М)

 2. ВІЛ передається через дружній поцілунок. (М)

 3. Можна інфікуватися ВІЛ під час переливання неперевіреної крові. (Ф)

 4. Людина-носій ВІЛ може інфікувати свого сек­суального партнера. (Ф)

 5. Уживання алкоголю може підвищити ризик інфікування ВІЛ. (Ф)

 1. Комарі можуть переносити ВІЛ. (М)

 1. Використання одноразових шприців може за­хистити від ВІЛ-інфекції. (Ф)

 2. Використання презервативів під час стате­вих контактів може зменшити ризик ВІЛ-інфекції. (Ф)

 1. Можна інфікуватися ВІЛ через сидіння на уні­тазі. (М)

 2. Більшість людей, інфікованих ВІЛ, становить загрозу для суспільства. (М)

 3. ВІЛ — кінцева стадія захворювання на СНІД. (М)

 1. СНІД — це респіраторна хвороба. (М)

^ 6. Гра «Автограф»

Мета: показати швидкість поширення ВІЛ-інфекції, а отже, і необхідність знання шляхів зараження й методів захисту від ВІЛ.

Хід гри

Учасникам роздають аркуші, на одному з яких поставлено невелику крапку. Наголосити, що це лише гра. За 1 хвилину кожен повинен зібрати на них якнайбільше автографів.

Потім учасники шукають на своєму аркуші крап­ку (той, хто взяв автограф носія цієї «інфекції»), повідомляє, що вони теж «інфіковані» крапкою.

Висновок. Так само швидко поширюються ВІЛ та інші хвороби, якщо люди не захищаються від них. Потім необхідно запитати, в кого з «інфікованих» був зелений (рожевий) аркуш. їм повідомляють, що їм поталанило. Вони вміло захищалися від ін­фекцій і тому не заразилися.

^ 7. Вправа «Ситуації ризику»

Мета: розглянути ситуації з життя людей, їх­ній ризик інфікуватися ВІЛ і можливі шля­хи запобігання цьому. Колаж «ВІЛ — сту­пінь ризику».

^ Хід вправи

Учасники поділяються на 3 групи за принципом кольору: червоний, синій, зелений. Кожній групі дається аркуш паперу А-3, маркери, вирізки з га­зет, журналів, клей.

Завдання. Протягом 7-10 хвилин необхідно ство­рити колаж «ВІЛ — ступінь ризику» (збірний пла­кат).

Потім групи проводять презентацію сво­їх напрацювань. Триває обговорення. Після за­вершення вправи батьки одержують пам'ятки для дітей.

^ Пам'ятка для дітей

Ти не заразишся, якщо будеш дотримуватися про­стих правил безпеки, навіть якщо у твоїй школі є хтось ВІЛ-інфікований.

Елементарні правила безпеки:

 • Будь обережний! Ніколи не грайся шприцами, які випадково знайшов на вулиці, й навіть не торкайся їх.

 • Якщо ти випадково вколовся знайденим шпри­цом, негайно скажи про це дорослим.

 • Уникай контактів із чужою кров'ю. Якщо все-таки це трапилося, добре промий шкіру проточною водою й негайно скажи про це до­рослим.

 • Стеж за тим, щоб медпрацівник, який тебе об­слуговує, використовував гумові рукавички й одноразові шприци.

 • Уникай незахищених статевих контактів.

^ ВІЛ-ІНФЕКЩЯ НЕ ЗАВАЖАЄ ДРУЖИТИ!

8. Вправа «Серце друга» (робота в групах)

Мета: виробити практичні навички дій у си­туаціях, пов'язаних з ВІЛ-інфекцією.

^ Хід вправи

Учасники діляться на 3 групи. Кожна група одер­жує ситуацію й аркуш паперу (одна із частин серця).

Завдання. Необхідно прочитати опис ситуації, об­говорити її у групі, потім на серці написати, яку можна надати допомогу, підтримку. Від групи ви­ступає спікер і кріпить серце на дошку. У випад­ку незгоди кожна група може запропонувати свій вихід із ситуації, що склалася. Обмін думками. Наприкінці гри ведучий аналізує запропонова­ні варіанти.

Ситуація 1

Ваш син (донька) сказав(ла), що його (її) запро­сили піти на вечірку. Ні ви, ні син (донька) не знаєте особисто жодного із запрошених. І це вас непокоїть. Крім того, ви почули, що деякі з них уживають наркотики й у них не дуже гарна ре­путація в школі. Але людина, що запрошує ва­шого сина (доньку), вам особисто і йому (їй) дуже подобається. Що робити? Як учинити? Поясніть своє рішення.

Ситуація 2

У вашого сина (доньки) є дуже давній і хороший друг (назвемо його «А»). З певних обставин син (донька) уже давно не спілкувався(лась) з ним. Але якось з'явився друг і поділився із сином (донькою) своїми неприємностями.

Нещодавно він зійшовся з однією компанією, де вживають наркотики ін'єкційним шляхом. Коли «А» пробував наркотики вперше, друзі його запев­няли, що нічого страшного не відбудеться. Днями він дізнався, що один хлопець із цієї компанії пі­дозрює в себе ВІЛ-інфекцію. «А» розгублений, не знає, що йому тепер робити. Він прийшов до ва­шого сина (доньки) за порадою. Що ви робитиме­те? Що порадите своєму синові (доньці) та його (її) другові в цій ситуації?

Ситуація З

У вашого сина (доньки) є кращий друг (подруга), їх можна назвати «не розлий водою». Вони за­вжди все робили разом: ходили до школи, готу­вали уроки, відвідували басейн, багато часу про­водили у вас удома. Останнім часом ви звернули увагу на те, що друг (подруга) вашого сина (донь­ки) погано себе почуває: у нього (неї) задишка, кашель, утома, пітливість, збільшені лімфатич­ні вузли. Ви підозрюєте, що він (вона) може бути хворий(ою). Ваші дії?

^ 9. Вправа «Лезом ножа»

Мета: проілюструвати стиль життя людей, їх ризик інфікуватися ВІЛ і можливі дії щодо попередження його поширення.

Обладнання: картки з описом ситуацій, папір А-3, маркери.

Хід вправи

Учасники об'єднуються у 2 групи. Кожна група отримує картку із ситуацією і відповідає на зазна­чені запитання, записуючи на аркуш ступінь ри­зику для даної ситуації.

 • Ризик великий.

 • Ризик відсутній.

 • Ризик невеликий.

Ситуація 1

Вадим після школи продає газети. Він почув, що Олексій, який працює поруч з ним, ВІЛ-інфікований. Мати Вадима, дізнавшись про це, вимагає, щоб син залишив цю роботу.

Запитання

Що може розповісти Вадим мамі про шляхи поширення ВІЛ?

Чи повинен він залишати свою роботу? Обґрун­туйте відповідь.

Який ступінь ризику для Вадима інфікувати­ся ВІЛ, працюючи разом з Олексієм?

Ситуація 2

Юрію 15 років, він ВІЛ-інфікований (одноклас­ник вашої дитини). Хлопець не виглядає хворим, але швидко втомлюється. Він продовжує ходити до школи, але не знає, чи потрібно про це комусь розповідати.

Запитання

На вашу думку, чи повинен Юрій продовжува­ти відвідувати школу?

 • Обґрунтуйте свою відповідь.

 • Чи повинен він комусь про це розповісти? Кому саме і чому?

 • Як ви відреагуєте, коли хлопець розповість про це вашій дитині?

Який ступінь ризику інфікуватися ВІЛ для ва­шої дитини, якщо Юрко сидітиме поруч з ним підчас уроків?

До уваги тренера! Перед початком обговорення тренер повинен наголосити на тому, що кожен учасник має право висловлювати свою думку. Тренер підводить батьків до усвідомлення того, що кожен оцінюватиме ступінь особистого ри­зику для своєї дитини. Якщо хтось з учасників вважає, що ступінь ризику високий, тренер не може директивно нав'язувати йому свою думку, натомість він повинен пояснити, в яких випад­ках ризик є більшим. Ситуації для обговорення можна взяти і на свій розсуд.

^ 10. Вправа «Інформаційний вісник»

Мета: закріпити отримані знання про ВІЛ-інфекцію, шляхи передачі вірусу та способи захисту; зняти емоційне напруження.

Обладнання: газети, ножиці, клей, маркери, ват­ман, стікери, скотч.

^ Хід вправи

Учасники об'єднуються в 3-4 групи (щоб у кож­ній було не більше ніж 5 осіб). Кожній групі дають кілька газет, журналів для створення колажу на тему «Будь обережним, дитино!». Після презента­ції усі роботи розвішуються у приміщенні.

Запитання для обговорення

У яких випадках ризик зараження ВІЛ висо­кий для Вашої дитини?

За яких умов можна говорити, що ризик від­сутній?

^ 11. Підбиття підсумків тренінгу.
Притча «Даремні зусилля»


Тренер підсумовує роботу на тренінгу, роблячи акцент на тому, що проблема поширення ВІЛ-інфекції в Україні, на жаль, набирає обертів. Отже, не можна сидіти, склавши руки, тому що бездіяльність ще ніколи не розв'язувала жодної проблеми. І хто ж має протистояти цьому ви­кликові часу? І розповідає далі притчу «Дарем­ні зусилля».

«Одного разу берегом моря йшов чоловік. День був чудовий. Яскраво світило сонечко, тихо плескотіли хвилі, з гучними вигуками над мілиною кружляли чайки. Милувався чоло­вік краєвидом, озираючись навкруги, і рап­том помітив незрозуміле видовище. Прямо перед ним невеличка людська постать вико­нувала дивний танок. Це була маленька ді­вчинка, яка почергово нахилялась, щось бра­ла у руки, підводилась і кидали це «щось» якомога далі у море. Вона бігала навколо себе, явно поспішаючи. Зацікавився чоло­вік, підійшов ближче і запитав «Що ти ро­биш?» «Рятую маленьких морських зіроквід палаючих променів сонця. Якщо їх не ки­нути у воду, вони не доживуть до припли­ву»,відповіла дівчинка, ні на хвилину не перериваючи роботи. «Ти робиш марудну і не­вдячну справу,відповів їй чоловік,цих зірок тут тисячі, сонце пече немилосерд­но, час летить дуже швидко, ти все одно їх усіх не врятуєш!».

«Ну той що! знизала плечима дівчинка. Принаймі оцю я встигла врятувати!» і з цими словами вона взяла до рук чергову морську зірку і закинула її далеко в морські хвилі».

Література

 1. І. Г. Єрмакова, Г. Г, Ковганіч. Соціальна і життєва практика учнів 12-річної школи. — X.: ВГ «Осно­ва», 2008.

 2. Баранова Н. П. Тренінги для вчителів. — X.: ВГ «Основа», 2009.

 3. Капранова Г. Як бути здоровим та успішним учнем. Науково-методичні рекомендації для вчителів.// Здоров'я та фізична культура. — X.: ВГ «Основа», 2009. — № 11 (143).

 4. Когут О. І., Юзефик Л. О., Тимчишин О. І. Іннова­ційні виховні психології. — Т., Астон, 2009.

 5. Шульга В. Корекція вчинків підлітка. Тренінг. — К., «Шкільний світ», 2008.

 6. Методичний посібник з профілактики наркома­нії та ВІЛ/СНІДу в шкільному та молодіжному середовищі / За ред. Б. Лазаренко, І. Пінчук. — Київ, 2002.