asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6 ... 8 9
^

Таблиця 2.2

Аналіз складу та структури джерел коштів ПАТ "Дніпро-Фрайберг"


Джерела

коштів

На початок року

На кінець року

Зміни за звітний період (+ , -)


тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

% до початку року

І. Власний капітал
^

Статутний капітал


56,4

1,32

56,4

1,29

-

-

Додатковий капітал

3949,6

92,34

3962,5

90,30

+12,9

+0,33

Резервний капітал

41,2

0,96

41,2

0,94

-

-

Цільове фінансування

96,0

2,24

80,7

1,84

-15,3

-15,94

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

-

-

-84,0

-1,91

-84,0

-

Всього по I розділу

4143,2

96,86

4056,8

92,45

-86,4

-2,09

III. Залучені кошти

Кредиторська заборгованість за товари, послуги

41,8

0,98

109,1

2,49

+67,3

+161,00

Поточні зобов'язання:

- по отриманих авансах

6,4

0,15

1,2

0,03

-5,2

-81,25

- по позабюджетних платежах

1,9

0,04

13,3

0,30

+11,4

+600,00

- з бюджетом

28,0

0,65

46,8

1,07

+18,8

+67,14

- по страхуванню

22,8

0,53

28,9

0,66

+6,1

+26,75

- по оплаті праці

31,9

0,75

67,0

1,53

+35,1

+110,03

Інші поточні зобов'язання

1,4

0,03

65,2

1,49

+63,8

+4557,14

Всього по III розділу

134,2

3,14

331,5

7,55

+197,3

+147,02

Баланс

4277,4

100,00

4388,3

100,00

+110,9

+2,59<< предыдущая страница   следующая страница >>