asyan.org
добавить свой файл
1


Аналіз регуляторного вплиВу

проекту постанови Кабінету Міністрів України

"Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу”
1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язане шляхом державного регулювання
Проектом постанови Кабінету Міністрів України пропонується визначити основні засади формування цін на природний газ, послуги з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання, а також надати відповідні доручення органам виконавчої влади з метою дотримання вищезазначених засад.

На світових ринках протягом останніх трьох років ціни на природний газ зросли майже втричі, у той час як внутрішньоукраїнські ціни на газ для населення, бюджетних організацій і підприємств комунальної теплоенергетики залишались незмінними з 1999 року та відшкодовують лише 50% витрат, пов’язаних з видобуванням, закупівлею, транспортуванням та постачанням природного газу.

За таких умов, а також беручи до уваги зростання цін на природний газ, що постачається для українських споживачів з Російської Федерації, надзвичайно важливого значення для забезпечення енергетичної та економічної безпеки держави набуває необхідність закріплення на нормативному рівні нових засад ціноутворення на товари (роботи, послуги) нафтогазової галузі та вжиття термінових заходів щодо приведення цін на природний газ до їх економічно обґрунтованого рівня.

На сьогодні основним постачальником природного газу в Україні є НАК “Нафтогаз України” - компанія, 100% акцій якої належить державі в особі Мінпаливенерго, та яка за рахунок “пільгових” цін на природний газ практично субсидує населення, підприємства комунальної теплоенергетики та бюджетні організації на суму понад 4 млрд.грн. щорічно. Слід звернути увагу, що податкова складова в діючих цінах реалізації газу становить понад 60% та є однією з причин збиткової реалізації природного газу споживачам. За обрахунками Компанії, у разі якщо ціни на природний газ для всіх категорій споживачів України залишаться незмінними в 2006 році то НАК “Нафтогаз України” від реалізації природного газу споживачам України за цінами, що діяли на 1 січня 2006 року, недоотримає виручки на суму близько 7,9 млрд.грн.( населенню – 3,3 млрд.грн.; бюджетним організаціям – 0,2 млрд.грн.; підприємствам комунальної теплоенергетики - 2,7 млрд.грн.; промисловим споживачам – 1,7 млрд.грн).

Збитковими є також тарифи на транспортування, розподіл, постачання природного газу, що завдає значної шкоди суб'єктам господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність в цих сферах.

Окрім вищезазначеного, у зв'язку із зміною умов закупівлі імпортованого природного газу виникає необхідність запровадити такі засади ціноутворення, які б стимулювали споживачів до зменшення обсягів споживання природного газу та встановлення засобів його обліку.

Проблема ціноутворення на природний газ, послуги з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів оскільки відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" та від 27.12.01 № 1729 "Про порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом" ціни на природний газ для всіх категорій споживачів, тарифи на послуги з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання встановлюються Національною комісією регулювання електроенергетики.

На сьогодні засади формування цін на природний газ, тарифів на послуги з його транспортування, розподіл, постачання та зберігання не встановлені законами України, постановами Кабінету Міністрів України або іншими нормативно-правовими актами.

Усі вищезазначені фактори і визначили необхідність підготовки проекту постанови "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу”.
^ 2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою, на досягнення якої спрямований зазначений проект постанови Кабінету Міністрів України, є визначення основних засад формування економічно обґрунтованих цін на природний газ, а також тарифів на його транспортування, постачання і зберігання для забезпечення беззбитковості зазначених видів господарської діяльності.

^ 3. Аргументація переваг обраного способу досягнення встановлених цілей
Проблему, пов'язану із встановленням цін на природний газ, а також тарифів на його транспортування, постачання і зберігання на рівні, що є нижчим за економічно обґрунтований, можна вирішити шляхом передбачення у Державному бюджеті відповідної дотації для підприємств нафтогазового комплексу. Однак такий шлях вирішення проблеми є економічно невиправданим, зважаючи на те, що він не стимулюватиме споживачів природного газу до скорочення обсягів його споживання, впровадження енергозберігаючих технологій та заощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів. Крім того за даними, які є у розпорядженні Мінпаливенерго, в України відсутні джерела фінансування таких видатків Державного бюджету.

У той же час в умовах, коли зросла ціна закупівлі імпортованого природного газу, підприємства нафтогазового комплексу несуть значні збитки внаслідок встановлення цін на природний газ, а також тарифів на його транспортування, розподіл, постачання і зберігання на рівні, що є нижчим за економічно обґрунтований. Як наслідок виникає значна ймовірність зриву виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними контрактами щодо закупівлі природного газу, а отже загроза енергетичній та економічній безпеці держави. За таких умов проблема формування економічно обґрунтованих цін на природний газ та тарифів на транспортування, розподіл, постачання і зберігання потребує негайного вирішення.

Зважаючи на викладене та беручи до уваги, що ціни та тарифи на товари (послуги) нафтогазової галузі підлягають державному регулюванню, Мінпаливенерго вважає, що запропонований спосіб визначення основних засад формування економічно обґрунтованих цін на природний газ, а також тарифів на його транспортування, розподілу, постачання і зберігання шляхом видання постанови Кабінету Міністрів України є найбільш прийнятним.
^ 4. Описання механізму заходів, які забезпечать розв'язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акти

Проектом постанови "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” пропонується визначити основні засади державного регулювання цін на природний газ, а також тарифів на послуги з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання, а саме:

- забезпечення повного відшкодування всіх економічно обґрунтованих витрат, рівня прибутковості, необхідного для фінансування капітальних інвестицій, підприємств, що реалізують природний газ, здійснюють послуги з його транспортування, розподілу, постачання і зберігання;

- диференціації цін на природний газ для всіх категорій споживачів України в залежності від обсягів споживання природного газу та інших умов його споживання; - встановлення подвійної ціни на природний газ для всіх категорій споживачів України, у разі відсутності у них приладів обліку природного газу. Зазначений захід запроваджується з метою стимулювання споживачів України, особливо населення до встановлення приладів обліку природного газу (на сьогодні нажаль багато громадян України, які внаслідок проживання у великих приміщеннях споживають великі обсяги природного газу, відмовляються від встановлення приладів його обліку, оскільки норми споживання природного газу значно менші за фактичні обсяги його споживання).

Для забезпечення дотримання вищезазначених засад пропонується доручити Національній комісії регулювання електроенергетики України спільно з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та Міністерством палива та енергетики України:

- затвердити графік поетапного, починаючи з 1 квітня 2006 року, впорядкування цін на природний газ для населення, бюджетних організацій, підприємств комунальної теплоенергетики до досягнення ними економічно обґрунтованого рівня;

- визначити механізм диференціації цін на природний газ для всіх категорій споживачів України;

- розробити та затвердити методики розрахунку втрат підприємств, що реалізують природний газ, здійснюють послуги з його транспортування, розподілу постачання та зберігання в підземних сховищах газу, які виникають у разі встановлення державними органами влади ціни на рівні, нижчому за економічно обґрунтований.

- привести тарифи на транспортування, розподіл, постачання та зберігання природного газу до економічно обґрунтованого рівня.

У зв'язку із тим, що впорядкування цін на природний газ та тарифів на його постачання, транспортування розподіл і зберігання протягом 2006 року буде здійснено поступово, проектом постанови пропонується надати НАК "Нафтогаз України розстрочку у сплаті сум всіх податкових зобов'язань, які виникнуть у 2006 році, крім зобов'язань щодо яких відповідно до законодавства розстрочка надаватися не може, на суму втрат, визначених згідно з затвердженими НКРЕ методиками розрахунку.

Проектом постанови також пропонується доручити Міністерству праці та соціальної політики України спільно з іншими органами виконавчої влади у місячний термін після набуття чинності цією постановою розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо єдиної системи надання пільг (субсидій) з оплати енергоносіїв та житлово-комунальних послуг.

З метою впорядкування умов використання газотранспортної та нафтотранспортної систем України Фонду державного майна України, НАК „Нафтогаз України” спільно з Міністерством палива та енергетики України, Міністерством економіки України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями доручається:

- до 1 липня 2006 провести інвентаризацію магістральних та розподільних газопроводів, за результатами інвентаризації у встановленому порядку оформити на них правоустановчі документи на право державної власності;

- до 1 серпня 2006 року розробити та подати на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо умов передачі в концесію Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" магістральних трубопроводів, які є власністю держави, та встановлення єдиного платежу за користування зазначеним державним майном.

Міністерству економіки України доручається надавати дозволи Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" на експорт власних ресурсів природного газу за умови забезпечення балансу споживання природного газу в Україні.
З метою приведення умов функціонування ринку природного газу у відповідність до міжнародних стандартів функціонування такого ринку Міністерству палива та енергетики України доручається

- забезпечити взаємодію з комітетами Верховної Ради України щодо прийняття закону України, який визначатиме засади функціонування ринку природного газу.

- до 1 жовтня 2006 року винести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо заходів, необхідних для переводу роботи газотранспортної системи України в режим "замовлених потужностей".
^ 5. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта
У разі злагоджених дій органів виконавчої влади щодо реалізації положень проекту постанови основна мета та цілі, на досягнення яких він спрямований, будуть реалізовані до 1 січня 2007 року.

Єдиним зовнішнім фактором, який може негативно вплинути на реалізацію проекту постанови "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” є неналежне та несвоєчасне виконання органами виконавчої влади доручень Кабінету Міністрів України, які викладені у тексті проекту постанови.

Слід зазначити, що підвищення цін на природний газ практично майже не вплине на матеріальний стан населення, оскільки вартість послуг з газопостачання в прожитковому мінімумі населення складає лише 1,85 відсотків (кожна людина сплачує в середньому за газ в місяць 7 гривень 84 копійки). Що стосується соціально незахищених верств населення, то прийняття постанови не призведе до погіршення їх матеріального стану завдяки діючому механізму надання пільг і субсидій з урахуванням встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 „Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” розміру витрат на оплату житлово-комунальних послуг в межах 15-20 % середньомісячного сукупного доходу.
^ 6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта
Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” дозволить досягти таких результатів:

- забезпечити встановлення економічно обґрунтованих цін на природний газ, а також тарифів на його транспортування, розподіл, постачання і зберігання для забезпечення беззбитковості зазначених видів господарської діяльності.

- гарантувати забезпечення природним газом споживачів України;

- забезпечити своєчасне та повне виконання умов контрактів щодо постачання імпортованого природного газу в Україну;

- створить умови для скорочення споживання природного газу та стимулювання впровадження енергозберігаючих технологій;

- сприятиме розвитку конкуренції на ринку реалізації природного газу.
^ 7. Обґрунтування строків чинності регуляторного акту
Постанову Кабінету Міністрів України "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” пропонується прийняти на невизначений строк, оскільки нею пропонується встановити основні засади державного регулювання цін на природний газ, а також тарифів на послуги з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання, які є загальновизнаними для країн з ринковою економікою.
^ 8. Визначення показників результативності регуляторного акта
Реалізація постанови, у разі її прийняття, матиме суттєвий позитивний вплив на розвиток ринку природного газу вже до кінця 2006 року, що характеризуватиметься наступними чинниками:

1) буде забезпечена беззбиткова діяльність підприємств, що здійснюють реалізацію природного газу, а також надають послуги з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання;

2) встановлення економічно обґрунтованих цін на природний газ та тарифів на послуги з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання для всіх категорій споживачів України створить умови для демонополізації відповідних ринків, а отже сприятиме підвищенню якості надання цих послуг;

3) на ринку реалізації природного газу сформуються умови, за яких споживачі будуть заінтересовані у скороченні обсягів його споживання, впровадженні приладів обліку природного газу та енергозберігаючих технологій.

Негативних наслідків впливу на функціонування ринку природного газу від реалізації проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” не очікується.
^ 9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься досягнення результативності
Базове відстеження результативності проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом. Базове відстеження здійснюється шляхом аналізу:

- форм фінансової звітності (форма 1 "Баланс", форма 2 "Звіт про фінансові результати", форма 3 "Звіт про рух грошових коштів", форма 4 "Звіт про власний капітал", форма 5 "Примітки до фінансової звітності"), сформованої у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та управлінської звітності підприємств, що здійснюють діяльність у сферах реалізації природного газу, здійснення послуг з його транспортування, розподілу, постачання та зберігання;

- обсягів споживання природного газу всіма категоріями споживачів України згідно з прогнозними та фактичними балансами надходження та розподілу природного газу;

- кількості встановлених споживачам України приладів обліку природного газу на основі статистичних форм та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 14.12.06.

Повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” здійснюється через рік з дня набрання чинності у способи аналогічні тим, що передбачені для базового відстеження результативності проекту зазначеної постанови.

Періодичні відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України "Про удосконалення економічної політики на ринку природного газу” здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності зазначеної постанови, у способи аналогічні тим, що передбачені для базового і повторного відстеження результативності.


Заступник Міністра палива та енергетики України В. Ясюк