asyan.org
добавить свой файл
1
До ________________________ міського суду

вул. ____________________, __, м. _____________, __________ обл,______
Позивач: ________________________________________

що мешкає за адресою:

м.______________, __________ області ,

пр.____________ , буд.__ , кв.___

Відповідач : Управління Пенсійного фонду України в

м. ______________ ,орган державної влади

що збирає збір на загальнообов’язкове пенсійне

страхування відповідно до ч.2 ст.3 ЗУ «Про збір на

загальнообов’язкове пенсійне страхування» та

пп.1 п.2.1Положенням про управління Пенсійного фонду

України в районах, містах і районах у містах затвердженого

постановою правління Пенсійного фонду

України від 30 квітня 2002 р. N 8-2

вул. ________,__, м. _____________ ,__________ обл, _____

тел..______________

^ АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про зобов'язання вчинити певні дії .

Я, _________________________(П.І.Б.), звернулась за вх.______ від __.__.201_р. до ___________ окружного адміністративного суду з адміністративним позовом до управління Пенсійного фонду України в м. ______________ про зобов'язати Відповідача вчинити певні дії , а саме: розглянути документи подані мною ,_________________________(П.І.Б.) __.__.201_р. і зареєстровані за вх. № _____/__ управлінням ПФУ в м.______________ для оформлення пенсії за віком з __.__.201_р. разом з заявою про призначення мені пенсії за віком відповідно до норм ст.12 , ст.56 ст.62, 65 та ст.80-83 Закону України “Про пенсійне забезпечення”.

Я звернулась __.__.201_р. за вх. № _____/__ до управління Пенсійного фонду УКРАЇНИ м.______________, ( далі управління ПФУ у м.______________ ) органу державної влади України , що призначає пенсії відповідно до норм ст.12 , ст.56 ст.62, 65 та ст.80-83 Закону України “Про пенсійне забезпечення” з заявою про призначення мені пенсії за віком відповідно до порядку звернення громадян- підприємців за призначенням пенсії за віком з __.__.201_р. (з слідуюючого дня за днем досягнення 55 річного пенсійного віку __.__.201_р.) і просила призначити мені пенсію за віком з __.__.201_р. на підставі відомостей з __ _____ 20__ р. зібраних, оброблених та збережених відповідно до законодавства про пенсійне забезпечення відповідно до Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування фізичної особи, _________________________(П.І.Б.), у персональній обліковій картці та на підставі доданих документів про підтвердження стажу роботи до 01 липня 2003 р. ( у разі потреби на вимогу управління Пенсійного фонду України м.______________ будуть надані оригінали документів, копії яких додаються ) :

  1. Копія трудової книжки від __.__.____ р. -__ аркушів

  2. Копія паспорта серія __ № ______ виданий __ ______ ____р. ________________ МВ УМВС України в __________ області - _ аркуш;

  3. Фотографія без кута 6х4-_ штука ;

  4. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ГНА в г._______________ № ____________ згідно з даними облікової картки -__аркуш ;

  5. Копія свідоцтва про народження дитини ______ №______ -__аркуш;

  6. Оригінал Довідки про заробіток № __ від __.__.____р. _________________________________ - __ аркуш.

Відповідно до ст. 81 та 82 ЗУ “Про пенсійне забезпечення “ документи про призначення пенсії розглядаються органом Пенсійного фонду України не пізніше 10 днів з дня їх надходження , але не зважаючи на свій обов'язок встановлений ст.ст. 81 та 82 ЗУ “Про пенсійне забезпечення “ , управління ПФУ у м.Сєвєродонецьку направило мені відповідь (майже через __ місяці(в) __.__.20__р. та мною ця відповідь була отримана __.__.20__ р.), якою взагалі не розглянуті документи подані мною __.__.20__р. за вх. №______/__ до управління ПФУ в м.______________ для оформлення пенсії .

І таким чином органом державної влади ,управлінням ПФУ у м._______________ не виконано свої повноваження встановлені ст. 81 та 82 ЗУ “Про пенсійне забезпечення “ і не розглянуто документи про призначення мені пенсії за віком по досягненню 55 річного віку відповідно до порядку звернення громадян- підприємців за призначенням пенсії за віком з __.__.20__р. (з слідуюючого дня за днем досягнення 55 річного пенсійного віку __.__.____р. ) отримані __.__.____р. за вх. №_________ управлінням ПФУ в м.______________.

Такими протиправними діями органу державної влади ,управління ПФУ у м._______________ порушено моє Конституційне право встановлене ст.46 Конституції України на соціальний захист у старості та право встановлене Преамбулою Закону УкраїниПро пенсійне забезпечення”, якою встановлено ,що “Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за рахунок суспільних фондів споживання шляхом надання трудових .. пенсій.

Закон спрямований на те, щоб повніше враховувалася суспільно корисна праця як джерело зростання добробуту народу і кожної людини, встановлює єдність умов і норм пенсійного забезпечення робітників, членів колгоспів та інших категорій трудящих.

Закон гарантує соціальну захищеність пенсіонерів шляхом встановлення пенсій на рівні, орієнтованому на прожитковий мінімум, а також регулярного перегляду їх розмірів у зв'язку із збільшенням розміру мінімального споживчого бюджету і підвищенням ефективності економіки республіки” .

З вищезазначених причин і керуючись своїм правом встановленим ч.3. ст.22 КАС України , що справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи службових осіб місцевих органів виконавчої влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача.

__.__. 20__р. суддя ___________ окружного адміністративного суду _________________________(П.І.Б.). винесла ухвалу від __.__.20__р. по справі № _________________ про повернення мого адміністративного позову до управління Пенсійного фонду України в м._______________ про зобов'язання вчинити певні дії в зв'язку з тим, що даний спір підлягає розгляду місцевим загальним судам.

Посилаючись на п.4.ч.1ст.18 КАС України відповідно до якої - усі адміністративні справи щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг.

Відповідно до ч. 8 .ст.22 КАС України спори між адміністративними судами щодо підсудності не допускаються.

На підставі вище наведеного , керуючись ч.1.ст.18 КАС України звертаюсь до ________________ міського суду з адміністративним позовом до управління Пенсійного фонду України в м._______________ про зобов'язання вчинити певні дії і керуючись ч.2 ст.99 , пп.2 п.4 ст. 105, ст.106 КАС України та ст.81 ,ст.82 ита ст.104 ЗУ “Про пенсійне забезпечення “ визнати дії відповідача по не розгляду документів для оформлення пенсії поданих мною __.__.20__р. за вхідн. № ________ до органу державної влади , управління ПФУ в м.______________ у зв'язку з чим
ПРОШУ:

1.зобов'язати Відповідача вчинити певні дії , а саме: розглянути документи подані мною, _________________________(П.І.Б.), __.__.20__р. і зареєстровані за вхідн. № ________ управлінням ПФУ в м.______________ для оформлення пенсії за віком з __.__.20__р. разом з заявою про призначення мені пенсії за віком відповідно до норм ст.12 , ст.56 ст.62, 65 та ст.80-83 Закону України “Про пенсійне забезпечення” .
Додатки:

1. Копія Паспорту Серія __ №_______ виданого _______________ МВ УМВС України в ___________області -1 аркушів :

2. Копія заяви від __.__.20__р. і зареєстрованої за вхід. № ________ управлінням ПФУ в м.______________ складеної відповідно до норм ст.12 , ст.56 ст.62, 65 та ст.80-83 Закону України “Про пенсійне забезпечення” про призначення мені пенсії за віком з __.__.20__р. з вищезазначеними додатками -1аркушів;

3. Копія відповіді Відповідача від __.__.20__р. №_____________-1 аркуш;

4. копія супровідного листа від __.__.20__р.№____________ про направлення відповіді від __.__.20__р. №_____________-1 аркуш;

5. Копія конверта про направлення відповіді від __.__.20__р.№_____________листом з рекомендованим повідомленням про вручення №_____________ -1 аркуш;

6. Оригінал квитанції № ________ від__.__.20__р. про сплату судового збору у розмірі __ грн.__ коп. за подачу адміністративного позову – 1 аркуш;

7. Копія першого аркуша адміністративного позову з вхід. №______ від __.__.20__р. ___________ окружного адміністративного суду -1 аркуш;

8.Копія ухвали від __ _______ 20__р. по справі №__________________ — 1аркуш;

9. Адміністративний позов для сторони по справі органу державної влади , управління Пенсійного фонду України у м.________________ - ____ аркушів.

“____” квітня 201_р. _________________________(П.І.Б.)