asyan.org
добавить свой файл
1 2 3 4
І. ПІДСУМКИ РОБОТИ ШКОЛИ-ІНТЕРНАТУ ЗА 2012-2013

НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА 2013-2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Діяльність школи-інтернату у 2012 – 2013 н.р. здійснювалась відповідно до положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, розпорядчих документів місцевих державних органів.

Педагогічний колектив успішно завершив роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Розвиток творчих здібностей, формування особистості дитини на основі оновлення корекційного навчально-виховного процесу». Робота над означеною проблемою значно активізувала діяльність всіх методичних підрозділів школи, кожного члена педагогічного колективу та в цілому підвищила ефективність навчально-виховного процесу.
^ 1.1. Інформаційна довідка
Учнівський контингент
2010-2011

2011-2012

2012-2013

Загальна кількість вихованців

177

176

183

 • в т.ч. в 1-4 класах

77

76

82

 • в т.ч. в 5-9 класах

100

100

101

дітей, які проживають в інтернаті

156

154

156

дітей, які приходять до школи

15

17

21

кількість класів

12

12

12

середня наповнюваність класів

14,8

14,6

14,9

дітей-інвалідів

20

22

17

дітей, які навчаються за індивідуальною програмою вдома

5

6

6

дітей-сиріт та ПБП

34

24

25

 • з них знаходяться на повному державному утриманні

30

21

21

 • з них знаходяться під опікою

4

3

4

дітей-чорнобильців

-

-

-

дітей-напівсиріт

24

17

18

дітей з малозабезпечених сімей

23

34

12

дітей з багатодітних сімей

71

77

79

дітей, які знаходяться на обліку у ВКМСН

3

3

4

випускників 9 класів

25

11

25

 • з них продовжили навчання в ПТНЗ

20

11

24

 • в 10 класі СЗОШ-І

2

-

-

 • працевлаштовані

2

-

-

 • знаходяться під наглядом батьків

1

-

1

 • загальна чисельність педпрацівників

54

50

51

 • в т.ч. вчителів

22

23

23

 • в т.ч. вихователів

26

25

25

 • в т.ч. педагогів-організаторів

1

1

1

 • в т.ч. практичних психологів

1

1

2

 • в т.ч. керівників гуртків

2

2

4

 • в т.ч. з вищою категорією

6

6

7

 • в т.ч. зі званням «Старший учитель»

1

1

1

 • в т.ч. мають I кваліфікаційну категорію

11

11

13

 • в т.ч. мають II кваліфікаційну категорію

6

8

10

 • мають почесні звання «Відмінник освіти і науки України»

2

2

2

 • мають вищу педагогічну освіту

32

38

44

 • в т.ч. дефектологічну

5

5

6

 • мають н/вищу освіту

5

2

2

 • мають середню спеціальну педагогічну освіту

7

7

7

 • мають вищу освіту не за фахом

2

3

3

 • мають середню спеціальну освіту не за фахом

4

4

3

 • педпрацівників пенсійного віку

8

6

8

всього навчальних кабінетів

12

12

12

 • в т.ч. кабінетів початкових класів

4

4

4

 • в т.ч. кабінетів 5-9 класів

8

8

8

майстерень, кабінетів для профільного трудового навчання

7

7

7

 • в т.ч. столярна

1

1

1

 • взуттєва

1

1

1

 • швейні

3

3

2

 • кабінет народних промислів

1

1

1

 • кабінет квітникарства

1

1

1

Спортзалів

2

2

2

- в т.ч. для занять ЛФК

1

1

1

спортивних майданчиків

2

2

2

обладнання ігрових кімнат

1

1

1


^ 1.2. Аналіз навчально-виховної роботи

Підсумки 2012 – 2013 н.р. показують, що педагогічний колектив школи достатньо ефективно реалізував свої цілі та завдання щодо оновлення корекційного навчально-виховного процесу та належної підготовки вихованців до майбутнього самостійного життя.

Ефективність навчального процесу у 2012 – 2013 н.р. забезпечували такі складові:

- наступність між початковою, середньою та старшою ланкою навчання;

- корекційне спрямування навчально-виховного процесу;

- практичний характер навчальної діяльності;

- індивідуалізація та диференціація навчання;

- профільна підготовка учнів на уроках та в позаурочний час;

- інтегрований зміст навчання.

Відповідно до робочого навчального плану на 2012-2013 н.р. в школі здійснювалось вивчення з учнями 1-9 класів предметів базових освітніх галузей відповідно до Державного стандарту загальної середньої, спеціальної освіти.

Протягом минулого навчального року забезпечувались належні умови для варіативності навчання учнів, які обумовлювались потребами контингенту учнів.
^ Дані про рух, рівень навчальних досягнень учнів за 2012 – 2013 н.р.

Класи

Рух

Рівень навчальних досягнень

Переведено до наступного класу

Залишено на повторний курс

На початок н.р.

Прибуло

Вибуло

На кінець н.р.

Атестовано

Не атес-

товано

10-12

7-12

4-12


Нижче 4 б

1-4

77

8

5

80

60

-

-

23

24

13

80

1

5-9

104

5

5

104

104

-

-

39

48

3

104

-

1-9

181

13

10

184

164

-

-

62

72

16

183

1
следующая страница >>