asyan.org
добавить свой файл
1 2
Методична розробка уроку з предмету «Обладнання і технологія зварювальних робіт»

І.М. Мельник-викладач спеціальних дисциплін
Теми навчальної програми: Загальні відомості про зварювання, зварні з’єднання і шви. Підготовка металу до зварювання. Устаткування зварювального поста для ручного дугового зварювання. Електрична дуга та її застосування у зварювальних роботах. Основи металургійних процесів при зварюванні. Деформації і напруги при зварюванні. Апаратура для газового зварювання і різання металів. Технологія газового зварювання та різання металів.
^ Тема уроку: Підсумковий урок.
Мета уроку:

навчальна: систематизація знань учнів і навичок учнів з раніше вивчених тем, якими вони оволоділи на попередніх уроках, бачення їх цілісності, вміння пояснити призначення і будову обладнання і технологію зварювальних робіт.

розвивальна: уміння аналізувати і вирішувати поставлені завдання, розвиток

спостережливості, логіки, пізнавальної активності й самостійності, навичок самоконтролю.
виховна: виховання працелюбності, ініціативи, сумлінності, відповідальності, інтересу до обраної професії; формування наукового світогляду, культури мови, умінь чітко й лаконічно висловлювати свої думки.

^ Метод проведення уроку: проблемно – узагальнюючий та систематизація знань.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань, вмінь та навичок.

^ Матеріально –технічне забезпечення уроку: зварювальний трансформатор, ацетиленовий генератор, пальник, різак, плакати, стенди, картки-завдання «Кросворд».
Хід уроку

І.Організаційна частина.

  • Перевірка наявності учнів.  • Психологічний настрій учнів.

ІІ. Робота з систематизацією знань, умінь і навичок учнів.

1.Перед тим, як розпочати даний урок, який проведемо в формі ділової гри -«Перевір свої знання» поділимо групу на дві команди і виберемо двох консультантів, які будуть фіксувати результати роботи.

2.Капітани отримують завдання (обертаючи волчок).3.Кожен учень обирає завдання для себе.


Запитання для першого туру(газове зварювання)

1.Якими способами одержують кисень?

2.Яка температура ацетиленокисневого полум’я?

3.Якими способами одержують ацетилен?

4.Яка температура пропан-бутанового полум’я?

5.Як одержують карбід кальцію?

6.Для чого у зварну ванну вводять присаджувальний метал?

7.Для чого використовують флюси?

8.Для чого призначені ацетиленові генератори?

9.Як поділяються генератори за тиском ацетилену?

10.Для чого призначені запобіжні затвори?

11.Як поділяються запобіжні затвори?

12.Для чого призначені балони?

13.Чому не можна випускати повністю кисень з балона?

14.Який колір кисневого балона?

15.Для чого призначений редуктор?

16.Коли виникає замерзання редуктора?

17.Якою повинна бути довжина рукавів?

18.Для чого призначені манометри?

19.Для чого призначений зварювальний пальник?

20.Як поділяють пальники за способом подачі горючого газу й кисню в змішувальну камеру?

21.Що називають зварним з’єднанням?

22.Які можуть бути зварні з’єднання?

23.Що таке зварний шов?

24.Що таке зварювальна ванна?

25.Що називають кратером?

26.Що називають основним металом?

27.Що називають присаджувальним металом?

28.Що називають наплавленим металом?

29.Що називають металом шва?

30.Що називають кромками?


Завдання для першого туру (електродугове зварювання)
1.Що називається зварюванням?

2.Назвіть основні види зварювання плавленням?

3.Що таке розчищення кромок?

4.Що таке скіс кромок?

5.Що таке притуплення кромок?

6.Що таке зазор?

7.Що таке підсилення шва?

8.Що називають валиком?

9.Що таке глибина проплавлення?

10.Що називається коренем шва?

11.Що таке шар?

12.Що називається проходом?

13.Що називається електричною дугою?

14.Що називається зварювальною дугою?

15.Розкажіть будову зварювальної дуги.

16.Яка температура катодної плями?

17.Яка температура стовпа дуги?

18.Яка температура анодної плями??

19.Як класифікують зварювальну дугу?

20.Що називають зварювальним постом?

21.Яким вимогам мають відповідати джерела живлення дуги?

22.Що називають зовнішньою характеристикою джерела живлення?

23.Якою може бути зовнішня вольт-амперна характеристика?

24.Які є способи регулювання зварювального струму?

25.Як вибирають джерела струму?

26.Яка будова зварювального трансформатора?

27.Як класифікують зварювальні випрямлячі?

28.Яка будова зварювального випрямляча?

29.Якою повинна бути напруга холостого ходу?

30.З яких вузлів складається зварювальний перетворювач?

4.Учні почергово відповідають на запитання і отримують бали (2 бальна система, хто відповів на запитання суперника отримує 3 бали)


ІІ ТУР

.

1.Команди отримують через жеребкування кросворди.(яка команда скоріше вправиться та команда перемогла в цьому конкурсі).Кросворд

1
Т
2Р3
А
4


Н

5


С6Ф

7
О


8
Р
9М10
А


11


Т12
О


13
Р

следующая страница >>