asyan.org
добавить свой файл
1

Ресурсно-методичний центр 

Громадська організація

 

http://www.kar.net/~iearn/center/logocen.jpg

 

Україна, Київ, 04060, вул. М. Берлинського, 9;  

тел. (38)(044)453-9047;

 e-mail: nina_dementievska@yahoo.com;

Web-page: www.iearn.org.ua

www.eduwiki.uran.net.ua
Ми створені у 2002 році освітянами-науковцями та практиками, учасниками міжнародних проектів 

і програм для сприяння процесам реформування середньої освіти в Україні.
http://www.kar.net/~iearn/center/bd10263_.gif Ми пропонуємо:

http://www.kar.net/~iearn/center/nina_sm.jpg
 • семінари/тренінги для адміністраторів, менеджерів системи освіти та вчителів;

 •  розробку, створення та видання інформаційних і методичних матеріалів;

 • тренінги для шкільних лідерів-керівників навчальних семінарів;

 • підготовку та проведення конференцій різного рівня;

 • дискусії та круглі столи;

 • сучасні знання та практичні навички;

 •  консультації.

 

 

Голова Правління Центру - Дементієвська Ніна Петрівна

 

http://www.kar.net/~iearn/center/bd10263_.gifПріоритетні  напрями роботи:

 

http://www.kar.net/~iearn/center/bd10263_.gifМи співпрацюємо з:

 • розвиток телекомунікацій для освіти в Україні;

 • громадянська освіта та права людини;

 • навчання здорового способу життя;

 •  управління конфліктами в освіті;

 • екологічне виховання школярів;

 • підготовка шкільних лідерів;

 • дистанційне навчання

 

 • Міністерством освіти та науки України;

 • Міжнародним фондом "Відродження";

 • громадськими організаціями освітнього спрямування;

 • міжнародними освітніми організаціями та експертами;

 • молодіжними організаціями і групами молоді;

 • адміністраторами та вчителями середніх шкіл;

 • школярами та їх батьками;

 

 

http://www.kar.net/~iearn/center/sca4ha0t.gif


^ ПРОГРАМИ ЦЕНТРУ:

 

I*EARN (International Education And Resource Network)

Робота за програмою Міжнародного фонду “Відродження” I*EARN (Міжнародна освітня та ресурсна мережа) здійснюється в Україні за двома напрямами: реалізація спільних міжнародних освітніх проектів; розвиток національної освітньої мережі для застосування сучасних телекомунікаційних технологій у середніх загальноосвітніх закладах.

Програма передбачає надання допомоги у забезпеченні доступу до мережі INTERNET, методичної та інформаційної допомоги щодо роботи у телекомунікаційних проектах, розробку та переклад посібників для початківців.

 

Партнерство з сільською школою

Громадська освітня організація Ресурсно-методичний центр "АЙОРН" за підтримки організації Американські Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS, державного департаменту США та корпорації Intel здійснює проект "Партнерство з сільською школою" з навчання вчителів ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі за програмою "Intel ® Навчання для майбутнього".

Проект має на меті сприяти подоланню нерівності в отриманні освітніх послуг для вчителів сільських шкіл шляхом проведення навчання вчителів сільських шкіл та малих міст України сучасним інформаційно-комунікаційним технологіям, об'єднавши зусилля державних і недержавних організацій, бізнесових структур, міжнародних програм.

В ході виконання проекту передбачається проведення 16 навчальних тренінгів для вчителів загальноосвітніх шкіл, організація онлайнового консультування тренерів. Тренінг проводиться впродовж 6 днів (48 аудиторних годин та 20 годин самостійної роботи)
Кожному учаснику тренінгів, всім вчителям, які пройдуть навчання за курсом, за рахунок благодійної програми " Intel ® Навчання для майбутнього" видається посібник.
Посібник супроводжується спеціально-розробленим компакт-диском з прикладами проектів, шаблонами документів, статтями для поглибленого вивчення педагогічних та технологічних питань курсу.
Семінари проводяться безкоштовно для всіх учасників. Навчання вчителів, забезпечення їх посібниками та компакт-дисками, канцтоварами та витратними матеріалами, оплата праці тренерів та їх відрядження здійснюватиметься за рахунок організаторів.
Організація підвозу (доїзду) вчителів-учасників тренінгу, надання комп'ютерного класу з Інтернетом, забезпечення учасників харчуванням для перерв на каву здійснюватиметься за рахунок місцевого фінансування.
До співробітництва запрошуються обласні управління освіти та районні відділи та управління освіти.
Заявки на проведення семінарів для вчителів сільських шкіл і шкіл малих міст приймаються РМЦ "АЙОРН" до 20 листопада 2005 року.
Дати проведення проекту: жовтень 2005 - січень 2006


Додаткові відомості про учасників проекту:
РМЦ "АЙОРН" - громадська освітня організація, яка з 1998 року проводить тренінги і семінари для вчителів з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчальний процес та координує участь українських учнів та вчителів в міжнародній програмі з телекомунікаційних проектів (www.iearn.org.ua , www.e-ukraine.org/subsites/iearn/)
Американська Рада з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS - міжнародна неприбуткова організація, яка відіграє провідну роль у розвитку та обміні знаннями між Сполученими Штатами Америки і країнами Східної Європи/Євразії. Її місія полягає у сприянні демократичному розвитку і розбудові відкритого суспільства через прогрес в освіті та науці, а також у підтримці лідерства і співпраці з інституціями, громадами та особами в галузі освіти.
"Intel® Навчання для майбутнього" - міжнародна благодійна програма корпорації Intel впроваджується в Україні з 2004 року, підписаний відповідний меморандум між корпорацією Intel та Міністерством освіти та науки України, видані накази МОН про проведення експерименту (http://iteach.com.ua/about/program/ ). Ця програма вже декілька років успішно впроваджується в 35 країнах світу. В Україні підготовлено вже близько 20 000 вчителів за цією програмою. Досить велика кількість шкіл України, особливо сільських шкіл та шкіл малих міст, мають сучасну комп'ютерну техніку, проте вчителі не мають відповідної підготовки та мотивації до її використання.
(www.intel.ua/education; www.iteach.com.ua )
Програма "Intel® Навчання для майбутнього", що адаптована до умов української школи та Державних освітніх стандартів, дозволяє навчити освітян і самим ефективно використовувати комп'ютер і навчати учнів використанню його як знаряддя дослідження, аналізу, моделювання, як засіб для творчості і ефективного навчального, наукового і професійного спілкування.
Очікується, що по завершенні проекту регіональні тренінги, конкурси для вчителів, тренерів та учнів будуть підтримуватися корпорацією Інтел в Україні впродовж 2006 р.

 

 

 

Людина і довкілля”

Особистісно-орієнтована методика програми ґрунтується на екологічному досвіді, зачіпає емоційну сферу особистості, завдяки чому вихованці набувають вмінь приймати свідомі рішення і відповідати за них. Стає можливим не просте відтворення екологічних знань, а формування певних моделей, корекція поведінки вихованців щодо довкілля. Педагогічні технології забезпечують реалізацію девізу, відомого екологам: “Мислити глобально, діяти локально!”

 

 

 

 

 

 

 

"Навчання здорового способу життя"

Формування у школярів навичок здорового способу життя та безпечної поведінки, усвідомлення ними відповідальності за власне життя та здоров'я.

Інтерактивні техніки навчання, які використовуються в рамках програми, дозволяють учням робити свідомий вибір, не тільки сприяють не тільки засвоєнню учнями нових знань, але й активно впливають на зміну їх поведінки. Програма складається з п’яти розділів, за кожним з яких розроблено окремий посібник:

-          Харчування і ваше здоров’я.

-          Запобігання палінню.

-          Алкоголь та інші наркотики.

-          Секс у житті людини.

-          СНІД.

 

 

 

 Конфлікти і спілкування в системі освіти”

Програма розроблена за сприянням Інституту Відкритого Суспільства для шкільних психологів, класних керівників та адміністраторів шкіл. З широким використанням інтерактивних методів навчання на навчальних семінарах розглядаються такі питання як самооцінка і самоефективність; упередження, стереотипи, дискримінація; техніки ефективної взаємодії; причини і наслідки конфліктів; розв’язання внутрішніх, міжособистісних конфліктів; права дитини та права людини.

У рамках програми передбачена можливість запровадження у загальноосвітніх закладах органів шкільного самоврядування та системи шкільної медіації (посередництва у конфліктах), яка допомагає учням самим вирішувати конфлікти однолітків.

 

 


 

Центр має сучасну технічну та методичну базу.

Тренери Центру - досвідчені фахівці-науковці, які пройшли навчання в Україні та за кордоном.