asyan.org
добавить свой файл
1

Название

ГодРозділ

Автор

Назва

Стор.

Сторінки

HTML

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26Titul

1

1-2

0

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26

До 60-річчя визволення України

ТронькоП.Т.

Внесок українського народу в Перемогу у Великій Вітчизняній війні

5

5-20

1

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Реєнт О.П., Лисенко О.Є.

Українське питання в період Першої і Другої світових. воєн: спроба порівняльного аналізу 21

21

21-37

2

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26

Проблеми історіографії та джерелознавства історії Другої світової війни

Гуменюк Т.І.


Проблема "возз'єднання" Західної України з Українською РСР у сучасній історіографії

41

41-53

3

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Cкоробогатов А.В.

Проблема німецько-фашистської окупації України 1941-1944 рр. у західній історіографії

54

54-67

4

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Соболь П.

Історіографія підпільно-партизанського руху на території Миколаївщини в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.)

68

68-84

5

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Хаяли Р.И.

Крым в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: некоторые методологические аспекты исследований

85

85-96

6

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Мищак І.

Діяльність архівних установ України в роки Великої Вітчизняної війни

96

96-108

7

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Степенькіна П.Я.

Німецькі війська у Корсунь-Шевченківській операції 1944 р.: сучасні історіографічні дослідження

108

108-120

8

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Цинковська І., Юхимець Г.

Український плакат періоду Великої Вітчизняної війни у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

120

120-133

9

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Костриця М.Ю.

Географічно-краєзнавчі дослідження в роки Другої світової війни

134

134-141

10

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Головко М.Л.

Громадські організації та рухи України періоду Великої Вітчизняної війни у сучасній історіографії

141

141-154

11

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Бажан О.Г.

Депортації народів Криму в роки Другої світової війни через призму документів радянських спецслужб

155

155-167

12

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26

Окупаційний режим на території України


Дудник В.М.

Діяльність Київської міської управи у перші місяці фашистської окупації

171

171-182

13

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Дерейко І.І.

Матеріальне заохочення як метод залучення українців до німецьких збройних сил (1941-1943 рр.)

183

183-203

14

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Голиш Г.М.

Експлуатація неповнолітніх громадян на території рейхскомісаріату "Україна" у 1941-1944 рр.

203

203-216

15

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Ніколаєць Ю.О.

Земельна реформа в Україні в умовах окупаційного режиму 1941-1944 рр.

216

216-228

16

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Зінько Ю.А., Григорчук П.С.

Заклади культури та освіти Вінниччини в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.)

229

229-236

17

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Тригуб П.М.

Економічне становище південноукраїнського села в роки фашистської окупації (1941-1944 рр.)

236

234-245

18

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Олійник Ю.В.

Створення судових органів на окупованій території України в роки Другої світової війни

245

245-252

19

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Мельниченко В.М.

Інформаційно-видавниче забезпечення функціонування окупаційної влади на Черкащині у 1941-1944 рр.

252

252-259

20

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Слободянюк П.Я.

Холокост на Правобережній Україні

260

260-272

21

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Хаджирадєва В.

Румунський окупаційний режим в Бессарабії (червень 1941р. — серпень 1944 р.)

272

272-285

22

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26

Регіональні історичні дослідження періоду Другої світової війни


Гребінченко В.Я.

Західне Поділля на початку Другої світової війни

289

289-301

23

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Котляр Ю.В.

Миколаївщина в перші місяці Великої Вітчизняної війни (червень-серпень 1941 р.)

301

301-314

24

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Самойлов О.Ф.

Одеський університет в 1941-1945 рр.

314

314-322

25

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Шевченко А. Є.

Транспортні відділи НКВС України у боротьбі зі злочинністю на залізничних комунікаціях Донбасу у 1943-1945 рр.

323

323-333

26

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Гальчак С.Д.

Контрнаступ німецьких військ на Вінниччині (січень 1944 року)

333

333-353

27

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Терещенко Т.В.

Відбудова сільських культурно-освітніх установ у 1943-1950 рр. (на матеріалах Центральної України).. 353


353

353-366

28

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26

Увічнення подій Другої світової війни: проблеми та шляхи їх вирішення

Горбик В. О., Денисенко Г.Г.

Висвітлення подій Другої світової війни у "Зводі пам'яток історії та культури України"

369

369-378

29

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Катаргіна Т.І., Колибанова К.В.

Збереження пам'яток історії Другої світової війни на теренах зарубіжних країн

379

379-395

30

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Таборанський В.П.

Увічнення пам'яті воїнів Великої Вітчизняної війни на Середньому Подніпров'ї (кінець 80-х - 90-х рр. ХХ ст.)

396

396-410

31

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Шевченко М.Ю.

Мартиролог "Гросс-лазарету" м. Славути Хмельницької області: музейний аспект проблеми

411

411-426

32

Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей)

2004

26
Мельниченко О.В.

Музей історії Корсунь-Шевченківської битви: створення та проблеми розвитку

427

427-433

33
2004

2004

2004