asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Концепція

індустріального парку "Свема"

2013 рік
Зміст


1.

Назва індустріального парку
2.

Ініціатор створення індустріального парку
3.

Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку
4.

Місце розташування та розмір земельної ділянки
5.

Строк, на який створюється індустріальний парк
6.

Вимоги до учасників індустріального парку
7.

Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо
8.

План розвитку індустріального парку
9.

Орієнтовні ресурси (фінансові, матеріальні, технічні, трудові, природні тощо), необхідні для створення та функціонування індустріального парку, очікувані джерела їх залучення
10.

Організаційна модель функціонування індустріального парку
11.

Очікувані результати функціонування індустріального парку
12.

Інші відомості


  1. Назва індустріального парку:

українською мовою - Індустріальний парк "Свема";

англійською мовою - Industrial Park "Svema".


  1. Ініціатор створення індустріального парку:

Шосткинська міська рада.

41100 Україна Сумська обл., м.Шостка, вул. Леніна, 14

тел. (05449) 2 20 69

тел/факс (05449) 2 24 96

Email: shostka_ekonom@mail.ru
На даний час місто Шостка – місто обласного підпорядкування, значний політичний, економічний, культурний та науковий центр півночі Сумської області, розташоване в 209 км на північ від обласного центру. Межує з 4 районами Сумської області та 2 Чернігівської області.

За природно-кліматичними умовами територія міста належить до Поліської зони. Природний скарб – ліси.

На території міста є ріка Шостка. Поблизу протікає ріка Десна.

Поблизу м. Шостка та Шосткинського району знаходяться Середино національний природний парк «Деснянсько-Старогутський» (С.Будський район Сумської області) та Мезинський національний природний парк (Коропський район Чернігівської області).

Станом на 01.01.2013р. наявне населення міста становило 79,2 тис. осіб. Місто поділене на вісім житлових мікрорайонів. В даний час м. Шостка займає площу 4362,82 га.

Рис. 1. План міста Шостка

Шостка займає вигідне географічне розташування, перебуваючи в безпосередній близькості від кордонів двох держав - Росії (48 км) і Білорусії (274 км).

Має пряме залізничне і автотранспортне сполучення по магістралях Київ-Москва-Мінськ (12 км) і Київ-Москва (38 км).


Рис. 2. Географічне розташування

Шостка – північний промисловий та економічний центр регіону. Промисловість міста характеризується різноплановістю та різноманітністю. Основними галузями промисловості є хімічна, харчова, виробництво та розподіл електричної енергії.

Хімічна промисловість представлена складними хімічними реактивами, лакофарбовою продукцією, засобами ініціювання вибуху, плівкою з одностороннім і двостороннім клейовим шаром, конструкційними стрічками для електронних пристроїв, стрічками липкими фольгованими, електроізоляційними матеріалами. Харчова промисловість представлена: сирами, хлібобулочними виробами та іншими продуктами харчування.
Сектор енергетики представлений випуском електричної енергії та теплової енергії.

В місті розташовано два підприємства оборонно-промислового комплексу: казенні підприємства «Зірка» та «Імпульс».

Шосткинський казенний завод "Зірка" створений у 1739 році.

За роки своєї історії завод освоїв більше 80 найменувань продукції і впевнено займає позиції лідера в виробництві порохів, зарядів та іншої продукції оборонного призначення. Порохи (піроксилінові, димні, мисливські), боєприпаси, постріли, вогнепровідні шнури.

Шосткинський казенний завод «Імпульс» засновано у 1848 році. Це єдине в Україні й одне з небагатьох у світі підприємств, що у замкнутому циклі виготовляє засоби ініціювання вибухових речовин (капсулі-детонатори, електродетонатори, детонуючі шнури тощо) для проведення відповідних робіт у гірничодобувній і вугільній промисловості, геологорозвідці, нафтогазовидобуванні, будівництві та металургії.

На підприємстві розробляються і використовуються власні високі технології.

За підсумками 2012 року загальний обсяг випуску товарної продукції у місті склав 1041,1 млн. гривень. Темп промислового виробництва склав 102,1% до відповідного періоду минулого року.

Обсяг реалізованої промислової продукції становить 1289,2 млн. грн., що складає 102,7% до відповідного періоду минулого року. За цим показником місто посідає 3 місце в області.

За своїм потенціалом, сфера промисловості здатна забезпечити зростання добробуту мешканців, сприяти економічному та соціальному розвитку міста і має перспективи для розвитку.Діаграма 1. Структура промислового виробництва


Діаграма 2. Структура реалізованої продукції переробної промисловості за 2012 рік


  1. Мета, завдання створення та функціональне призначення індустріального парку:

У Сумській області, як у цілому в Україні, актуальним на сьогодні залишається питання використання територій промислових підприємств, які не змогли адаптуватися до нових умов господарювання та не мають перспектив для відновлення виробничого потенціалу. Виробничі потужності таких підприємств, а також їх території, вільні від забудови, можуть бути використані для створення індустріальних (промислових) парків, що сприятиме виконанню завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" та Стратегією економічного і соціального розвитку на період до 2015 року "Нова Сумщина - 2015".

З метою започаткування новими підприємствами господарської діяльності з виготовлення різнопрофільної товарної продукції в місті планується створення індустріального парку.

Відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1999 р. N 726 на території м. Шостки було запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності. У результаті функціонування зазначеного спеціального режиму протягом шести років на території міста було розв'язано ряд економічних проблем, що сприяло активізації діяльності підприємців міста, створено позитивний інвестиційний імідж регіону, забезпечено розвиток ринкової інфраструктури міста, а також підвищено виробничий потенціал підприємств, які отримали інвестиції.

Конкурентними ознаками індустріального парку є географічна близькість ринків збуту і трудових ресурсів, наявність фінансових партнерів, транспортна доступність, інтеграція декількох видів транспорту, надлишкова забезпеченість енергетичними ресурсами, спрощений порядок проходження резидентами адміністративних та дозвільних процедур, близькість житла і соціальної інфраструктури, можливість розширення виробництва, передові інженерні рішення, і інше.
Основною метою створення індустріального парку є залучення інвестицій в економіку міста Шостка, розвиток промисловості, залучення наукового потенціалу для виробництва інноваційної продукції, підвищення соціальних стандартів життя.

Завданнями створення індустріального парку є:

- створення нових виробництв з великою доданою вартістю продукції;

- створення нових робочих місць;

- ефективне використання промислової території міста Шостка.

^ Функціональне призначення індустріального парку полягає у розбудові сучасного виробничо-промислового комплексу з розвиненою інженерно-транспортною інфраструктурою, складськими та адміністративними приміщеннями.


  1. Місце розташування та розмір земельної ділянки:

41100 Cумська область, м. Шостка, вул. Гагаріна, 1.

Територія індустріального парку «Свема» – 92 га.

Комунальному підприємству «Індустріальний парк «Свема» надано в оренду земельну ділянку прощею 92,0 га по вул. Гагаріна, 1 для створення індустріального (промислового) парку, строком на 30 років (рішення XIV сесії VI скликання Шосткинської міської ради від 25.01.2013р. «Про регулювання земельних відносин»).  1. Строк, на який створюється індустріальний парк:

30 років.


  1. Вимоги до учасників індустріального парку:

Учасник індустріального парку - суб’єкт господарювання будь-якої форми власності, зареєстрований на території міста, який згідно із законодавством набув право на земельну ділянку у межах індустріального парку та уклав з керуючою компанією договір про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку відповідно до концепції індустріального парку.

Учасники індустріального парку здійснюють свою господарську діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, податкового кодексу України, Земельного кодексу України, інших законодавчих актів, а також відповідно до Закону України «Про індустріальні парки», Концепції індустріального парку «Свема», договору про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку.


  1. Орієнтовні сумарні обсяги споживання енергоресурсів, води тощо:

Майданчик має необхідне інженерне устаткування та енергетичне забезпечення. Великою перевагою є той факт, що території індустріального парку «Свема» межує з діючою ТЕЦ, яка є найпотужнішою електростанцією в Сумській області та на північному сході України.

Її встановлена ​​електрична потужність складає - 115 МВт, в даний час станція несе навантаження 60 МВт, теплова потужність складає 550 Гкал/ год.

Ресурс технічної води дозволяє використовувати 3,0 тис. м3 на годину.

Артезіанської води 0,5 тис. м3 на годину.

Потенціал каналізаційної системи 10,0 тис. м3 на добу.

Система газопостачання дозволяє використовувати 500 тис. м3 на добу.
Враховуючи функціональне зонування території індустріального парку «Свема» планується розміщення:

- хімічних виробництв;

- виробництв фармацевтичних виробів;

- виробництв будівельних матеріалів;

- деревообробка;

- виробництв із пластмаси;

- парку високих технологій;

- логістичного центру.

Також, площадка передбачає територію перспективного розвитку.

Виходячи з цього, орієнтовні обсяги споживання ресурсів потенційними учасниками індустріального парку «Свема» будуть становити:

Назваследующая страница >>