asyan.org
добавить свой файл
1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної
політики України

31 травня 2013 року № 316


Звітність

Інформація про попит на робочу силу (вакансії)Подають
Термін подання

Форма № 3-ПН

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України

31 травня 2013 року
№ 316

за погодженням із

Державною службою

статистики України

Юридичні особи, а також фізичні особи –підприємці, які використовують працю найманих працівників, незалежно від місцезнаходження

– територіальному органу Державної служби зайнятості України у містах Києві та Севастополі, районі, місті, районі у місті

За наявності попиту на

робочу силу (вакансії):

не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й)Респондент:
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті, зазначаються серія та номер паспорта) ___________________________________________________________________
Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:_______________________________________________________________
Місцезнаходження/місце проживання:__________________________________________________________________

(поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт,

____________________________________________________________________________________________________

вулиця/провулок, площа тощо, № будинку/корпусу, № квартири/офісу)


І. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ВАКАНСІЇ№ з/п

Професія (посада)

Кількість вакансій

Розмір заробітної плати

Місце проведення робіт (Автономна Республіка Крим, м. Київ, м. Севастополь, область, район, населений пункт, район у місті)

Укомплектування вакансії за сприяння Державної служби зайнятості України (Так/Ні)

А

1

2

3

4

5
Для укомплектування вакансій за сприяння Державної служби зайнятості України заповнюється розділ ІІ (окремо за кожним записом).

Додаток: на____ арк.
Дата заповнення " " 20 року
Керівник (власник) /фізична особа–підприємець,

яка використовує працю найманих працівників

(відповідальна за подання інформації особа) __________________________ __________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Телефон: _____________ Факс:______________ Електронна пошта: _____________________
Дата прийняття " " 20 року
Відповідальна особа, яка прийняла інформацію ______________________ ____________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКАНСІЇ(Й) ТА ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНДЕНТА(ІВ)

(для укомплектування вакансій Державною службою зайнятості)  1. з/п з І розділу ______, найменування професії (посади)___________________________,

розряд, клас, категорія______________________________________
2. Кількість вакансій, усього: __________
3. З них на які можуть бути працевлаштовані громадяни, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (відповідно до статті 14 Закону України "Про зайнятість населення"): ____________

^ 4. За можливості зазначаються відповідні категорії громадян:

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дітей віком до шести років;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда;

□-один з батьків або особа, яка їх замінює і утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);

□-діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

□-особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

□-особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

□-молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтернативної служби і яка вперше приймається на роботу;

□-особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років;

□-інваліди.
5. Завдання та обов'язки ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Умови праці

^ 6. Режим роботи: □- 5-денний робочий тиждень, 8 годин щоденно; □-6-денний робочий тиждень, 7 годин щоденно; □-підсумковий облік робочого часу - 40 годин на тиждень; □-2 зміни; □-3 зміни; □-ненормований робочий час; □-перервний робочий час; □-гнучкий графік роботи; □-вахтовий метод роботи; □-інше_____________________________________________________________________________
^ 7. Характер виконуваної роботи: □-постійна; □-тимчасова; □-сезонна; □-за сумісництвом; □-роз'їзний (пересувний); □-робота вдома; □- інше _______________________________________
8. Умови праці: □-оптимальні; □-допустимі; □-шкідливі; □-інше_____________________________
9. Пакет соціальних послуг: □-медичне страхування; □-гуртожиток; □-харчування; □-інше ___________________________________________________________________________________
Вимоги до кандидата

^ 10. Освітній рівень: □-початкова загальна; □-базова загальна середня; □-повна загальна середня; □-професійно-технічна; □-неповна вища; □-базова вища; □-повна вища
11. Освітньо-кваліфікаційний рівень: □-молодший спеціаліст; □-бакалавр; □-спеціаліст, □-магістр; □- кваліфікований робітник
12. Спеціальність _________________________________________________________________________
13. Стаж роботи на посаді (роки)____________________________________________________________
14. Додаткові вміння, знання, навички працівника___________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконавець ______________________________ _____________

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)