asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 56 57 58 59 60 ... 62 63
^

Таблиця 35.3. Інші права та зобов’язання за операціями з пов’язаними сторонами за станом на кінець дня 31 грудня звітного року


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Дочірні компанії

^ Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов`язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Гарантії надані

-

-

-

-

-

-

2

Гарантії отримані3

Імпортні акредитиви

-

-

-

-

-

-

4

Експортні акредитиви

-

-

-

-

-

-

5

Інші зобов’язання

-

-

-

-6

Інші потенційні зобов’язання

-

1311
362

4287

478^

Таблиця 35.4. Кредити, що надані пов’язаним особам та погашені пов’язаними особами протягом звітного року


(тис. грн.)

Рядок

Найменування статті

Материнська компанія

Найбільші учасники (акціонери) банку

Дочірні компанії

^ Провідний управлінський персонал

Асоційовані компанії

Інші пов`язані особи

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Сума кредитів, що надані пов’язаним особам протягом року

-

5394
1504

213
2

Сума кредитів, що погашені пов’язаними особами протягом року

-

19167
2740
2735


<< предыдущая страница   следующая страница >>