asyan.org
добавить свой файл
1 2
Інтернет-ресурси про шляхи вдосконалення техніки читання школярів

Ґудзик Ірина. Удосконалюймо техніку читання українською мовою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/r_mowa/strony_ukr03/metodyka05.htm (Заголовок з екрана). У роботі з читання увага вчителя має бути спрямована як на розвиток уміння добре розуміти прочитане, так і на вдосконалення техніки читання. У статті розглядаються деякі особливості роботи вчителя з вдосконалення техніки читання школярів українською мовою.

Розвиток техніки мовчазного читання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-12962-2.html (Заголовок з екрана). Розробка і систематизація вправ для вироблення навички читання мовчки, підготовка методичних рекомендацій з даної проблеми.

Канахіна О.Г.Формування навичок швидкісного читання у молодших школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xvatit.com/new_education/novaja-sistema-ukrainskaja-literatura/1-jj-klas-ukrainskaja-literatura/1477-formuvannja-navichok-shvidkisnogo-chitannja-u.html (Заголовок з екрана).

Коркач Л.Д. Олег Буцень «Новий м'яч» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xvatit.com/detskaja-literatura/1-jj-detskaja-literatura/340-oleg-bucen-novijj-mjach-urok-chitannja.html ( Заголовок з екрана). Запропонований урок допоможе формувати й розвивати мовленнєві уміння i навички. Розвивати навички правильного, свідомого читання, уміння самостійно працювати з текстом, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

^ Шевченко С. Пояснювальне читання як головний метод педагогіки початкової освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xvatit.com/ukrainskaja-literatura/1-jj-ukrainskaja-literatura/1394-pojasnjuvalne-chitannja-jak-golovnijj-metod.html (Заголовок з екрана).

Вправи для розвитку аудіативних умінь та навичок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://xvatit.com/usual_education/usual_ukr/usual_ukr2/tasks_us2/material_audijuvannia_kashuba/1808-vpravi-dlja-rozvitku-audiativnikh-umin-ta-navichok.html (Заголовок з екрана).

Шляхи вдосконалення техніки читання школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=14301&pg=0 (Заголовок з екрана). Пропонується  ряд ігор для школярів, які допоможуть визначити рівень мовленнєвого розвитку і збагатити активний словник дитини новими словами.

Взаємозв’язок класного та позакласного читання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrref.com.ua/index.php?id=MTExOTA=&g=1 (Заголовок  з екрана). Успішна робота над технікою читання (класне читання) дає школярамможливість розширювати і поглиблювати свій читацький кругозір. 

Щигельська Н.Н. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://revolution.allbest.ru/pedagogics/00105762_0.htm (Заголовок з екрана). У цьому дослідженні  розглянуто використання основних засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів. Крім цього, перевірено ефективність запропонованої методики в навчальному процесі.

Курс “Читання” – органічна складова освітньої галузі “Мова і література” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrintschool.org.ua/fileadmin/user_upload/documents/Formuvannja_i_rozvitok_navichki_chitannja.doc (Заголовок з екрана). Інтенсивний розвиток навички читання учнів допоможе їм своєчасно оволодіти самостійною діяльністю під час роботи з текстом.

^ Поради батькам щодо резервів навчання дітей читанню.

Викладач Донецького університету В. Зайцев пропонує ефективні резер-

ви навчання читанню:

• домашнє тренування має проводитися трьома порціями по 5 – 10 хви-

лин з великими перервами;

• читання перед сном (останні події дня фіксуються емоційно пам’яттю,

і людина уві сні перебуває під їх впливом);

• читання у режимі « читання + короткий відпочинок »(такого режиму

дотримуються у ході перегляду діафільмів: два рядки під кадром читає дити-

на і розглядає малюнок – відпочиває);

багаторазове читання;

• читання у темпі скоромовки;

• виразне читання з переходом на незнайому частину тексту (дитина декілька разів читає один уривок, виробляє швидкий темп читання, перехо-

дить на незнайому частину, де зберігається темп);

• стимулювання (батьки, які підбадьорюють і підтримують свою дитину

привчають її працювати, допомагають школяреві вчитися успішно).
^ Проблемний міст « Батьки і діти ».

Підготовчий етап:

Перед батьківськими зборами вчитель проводить опитування учнів, зано-

товує актуальні дитячі проблеми з приводу читання вдома. Деякі з них про-

понує для обговорення на батьківських зборах.


^ Орієнтовні ситуації.

● Я часто помиляюся під час читання, замість написаного слова придумую

своє.


● Я не люблю читати вдома. Мама змушує читати багато разів поспіль, кричить, якщо я читаю повільно і з помилками.


● Я стараюся читати швидко і правильно, але під час читання в класі від

хвилювання я починаю заїкатися, помиляюся… Дуже соромно, коли діти з

мене сміються.
Батьки висловлюються, дають поради з власного досвіду. Вчитель допомагає вибрати найбільш вдале рішення цієї проблеми.


5. На книжкову полицю батьків.


1. Розвиток навички читання. Методичні рекомендації. – Київ, «Освіта»,

1993 р.

2. Мир детства. Младший школьник. Библиотека для родителей / Под

ред. А.Г. Хрипковой; отв. ред. В.В. Давидов. – 2-е узд.,доп. – Москва, Педа-

гогика, 1999 г.

3. Безруких М.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы свого ученика? Книга для

учителя. – Москва, Просвещение, 1991 г.

4. Зайцев В.Н. Резервы обучения чтению. – Нач. школа №8, 1990 г.

Рекомендації батькам щодо розвитку читацького інтересу дітей.

 1. Прищеплюйте дитині інтерес до читання з раннього дитинства.

 2. Купуючи книги, вибирайте яскраві по оформленню і цікаві за змістом.

 3. Купуйте, по можливості, книги авторів, що подобаються дитині, оформляйте її особисту бібліотеку.

 4. Даруйте дитині книги з дарчим надписом, теплими побажаннями. Через роки це стане їй щасливим нагадуванням про рідний дім і близьких людей.

 5. Систематично читайте дитині. Це сформує в неї звичку щоденного спілкування з книгою.

 6. Обговорюйте в родині прочитану дитячу книгу.

 7. Розповідайте дитині про автора прочитаної книги.

 8. Якщо ви читаєте дитині книгу, прагніть перервати читання на самому захоплюючому епізоді.

 9. Пригадуючи з дитиною зміст прочитаного, навмисно його спотворюйте, щоб перевірити, як вона запам’ятала текст.

 10. Радьте дитині книги свого дитинства, діліться своїми дитячими враженнями від читання тієї або іншої книги, співставляйте ваші та її враження.

 11. Влаштовуйте вдома дискусії щодо прочитаних книг.

 12. Виховуйте дбайливе ставлення до книги, демонструючи книжні реліквії своєї сім’ї.

^ РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Свою роботу з першокласниками починаємо з того, що виявляю рівень навчання у них знань про навколишній світ, умінь читати й розв'язувати задачі, яких вони набули в дитячому садку чи вдома, як уміють дотримуватися правил співжиття в колективі. І вже з перших же днів приступаю до справа і значно складнішої - вивчення кожного учня як індивідуальності, із його внутрішнім світом, уподобаннями, певними уявленнями про себе та свої можливості.

1. ^ Читання пірамід Лайзера

с а       май  ма      зміна

с о       са ма        переміна

с у       Ма ш а      мандрівка с и       ка ша        водопровід

с і        пар та       першокласник

Дивитись в одну точку, не зводячи очей з цієї точки, намагатися побачити букви ліворуч та праворуч від точки/.

2. Прочитати сторінку, розрізану вертикально на дві половинки, які розсуваються на максимальну відстань.

3. Слова з пропущеними буквами шк...л.... д...р...в..., в...с...л...й, потім речення: Сьогодні... день. Я читаю ... книжку.

4. Читання з решіткою.

5. Загадки-добавлянки:

Ось вона яка!

Розбійниця морська!

Всіх би проковтнула

Зажерлива... /акула/. Жовтошкірий, запашний. Тане в ротику він. Для дітей улюблений, що це? /Апельсин/.

Стрімко вибігли на гору

Дві подружки Білокурі.

Дощик їм полоще кіски,

Звуть подружок цих... /берізки/, Я на сонці сонцем сяю, Родичів багато маю. Гарбузову господиню Усі знають. Хто я? /Диня/

Красивий, щедрий рідний край

І мова - наша солов'їна,

Люби, шануй, оберігай.

Усе, що зветься... /Україна/. Ось до школи всіх скликає Голосистий цей дзвінок, І ми радо поспішаєш Не в садок, а на... /урок/.

У святковому залі стоїть.

Як картинка.

Весела, зелена, красуня ... /ялинка/.

Моє тіло під землею, Кучерики - понад  нею. Любить мене кожна юшка Називаюсь я ... /петрушка/.

Перший я приніс весну,

Розбудив усе від сну.

Заспіваю під вікном,

Люди звуть мене ... /шпаком/. На постановку дихання та розвиток артикуляції запроваджую:

1. Читання груп слів на одному диханні:

 

бак

віз

ГОЛ

жук

барс

віл

гість

жир

блок

вість

груз

жар

брат

вовк

герб

жаль

бант

внук

гроза

жест

бух

вода

голос

жучок

бік

вагон

дятел

живіт

кінь

лак

мир

ЦІЛЬ

куш

лев

мед

цар

край

лист

міст

цех

котик

люди

м'яч

цирк

коло

марс

морс

цифра

курс

луна

маркс

циркуль

карта

лід

місяць

цілий

чудо

шаль

щітка

рана

чисто

шити

щука

рік

через

шість

щит

 

чорний

шов

щедрий

 

чесний

шапка

щем

 

чад

школа

щойно

 

честь

шуба

щирий

 

чан

народ

рись

 

ніж

нора

рак

 

ніс

ніхто

ріг

 

нуль

 

річка

 

нам

 

ручка

 

небо

 

 

 

 

 

 

 

 2. Фонетичні зарядки:

-  Що просить сказати лікар, кола дивиться горло?

-  Як гелгоче гусак?

-  Як дудять у дудочку?

-  Як дзижчить джміль?

-  Дмухнули на кульбабку.

-  Погасила свічку.

-  Як співають комарики?

-  Як кричить осел?

-  Як квакає жабка?

-  Як викрикують, кола злякаються?

-  Як співають пісеньку без слів?

- Як мукає корова?

-  Як поганяють коня?

-  Як пищать пташенята?

-  Як гарчить собака?

-  Як повітря виходить із кулька?

-  Як цокає годинник?

-  Як виє вовк?

-  Як фиркає кіт?

-  Як кличуть курчат? -  Як шипить гусак?

-  Як паровоз випускає пару?

-  Як ріжуть ножиці?

-  Як пихтить тісто?

-  Що каже бабуся внуку-замазурі?

-  Як ми сміємося?

Помішаю скоромовка і чистомовки, які використовувала,

-  А тепер дружно прочитаймо, скоромовку промовляймо.следующая страница >>