asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 8 9

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

статистики України

06.11.2007 № 403

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

21.11.2007 № 1303/14570

ІНСТРУКЦІЯ


щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 50-сг "Основні економічні показники роботи

сільськогосподарських підприємств"

Зі змінами, затвердженими

наказом Державного комітету статистики України 06.09.2010 №381,

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.09.2010 №839/18134


 • Загальні положення
  1. Перелік респондентів, які звітують за формою державного статистичного спостереження № 50-сг "Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств" (далі − форма), визначається органами державної статистики згідно з чинним законодавством та чинною статистичною методологією.

  2. Форма подається органу державної статистики за місцезнаходженням, тобто за місцем державної реєстрації респондента.

  3. В адресній частині бланка форми зазначаються:

за реквізитом "Найменування" – повне найменування підприємства, яке звітує, згідно з реєстраційними даними;

за реквізитом "Місцезнаходження" – місцезнаходження підприємства за реєстраційними даними;

за реквізитом "Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт" – повна поштова адреса місця здійснення виробничої діяльності підприємства. Якщо діяльність здійснюється підрозділами підприємства, які територіально розташовані за різними адресами, то зазначаються поштові адреси всіх його підрозділів.

  1. Форма заповнюється в цілому для підприємства, уключаючи всі його відокремлені підрозділи (філії).

  2. Підприємства, які здійснюють сільськогосподарську діяльність спільно (на умовах кооперації), заповнюють форму у частині свого внеску у виробництво відповідно до укладених угод і витрат. Разом із формою подаються відповідні пояснення.

  3. Заповнення форми здійснюється на підставі даних первинного та бухгалтерського обліку, документів з обліку земель.

  4. Дані наводяться в одиницях виміру, зазначених у бланку форми: вартісні показники (витрати, доход, кошти з державної підтримки) – у тисячах гривень з одним знаком після коми; натуральні (площа, поголів'я, валові збори, обсяги продукції, чисельність працівників) – у відповідних одиницях, у цілих значеннях без коми.

У рядках і графах форми, для заповнення яких інформація відсутня, проставляється прочерк.


 1. Заповнення бланка форми
  1. Виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції і послуг (розділ 1)

2.1.1. За кодами 0010–0120 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції рослинництва за видами, а також іншої продукції рослинництва (код 0120). За кодами 0020, 0040–0110 проставляються дані про продукцію харчового і технічного призначення (для подальшої її переробки, або прямого кінцевого споживання). До коду 0120 включають рослинницьку продукцію, не розшифровану в формі, – волокна конопель, лікарські рослини, сіно, солому, зелену масу, гриби, квіти усіх видів тощо, а також продукцію, призначену для відтворення рослин – насіння і посадковий матеріал усіх видів сільськогосподарських культур, уключаючи зерно на насіння. Сума відповідних даних за кодами 0020, 0040–0120 повинна дорівнювати даним за кодом 0010 "Продукція рослинництва – всього", сума даних за кодами 0025–0037 – даним за кодом 0020 "Зернові та зернобобові – усього".

^ За кодами 0130–0210 указується інформація щодо виробництва і реалізації продукції тваринництва (уключаючи дорощування купленого молодняку сільськогосподарських тварин) за видами, а також іншої продукції тваринництва. До іншої продукції тваринництва (код 0210) належить решта продукції тваринного походження, в тому числі продукція розведення інших тварин сільськогосподарського призначення, що не названі в формі, продукція розведення племінних сільськогосподарських тварин, молодняк сільськогосподарських тварин до моменту відлучення його від маток, добові півники, молоко, надоєне від корів м'ясного напряму, продукція, призначена для відтворення сільськогосподарських тварин, у тому числі яйця на інкубацію, тощо. Дані про іншу продукцію бджільництва – віск, відводки бджіл, пилок, прополіс тощо – наводяться за кодом 0204. Сума відповідних даних за кодами 0140–0210 повинна дорівнювати даним за кодом 0130 "Продукція тваринництва – всього".

^ За кодом 0212 проставляються дані про послуги сільськогосподар-ського характеру, які були надані підприємством іншим суб'єктам господарювання. До цих послуг належать послуги, віднесені до класу 01.4 за КВЕД, а саме:

    1. у галузі рослинництва:

     • передпосівна підготовка полів і насіння сільськогосподарських культур; посів і садіння сільськогосподарських культур; пересаджування рису, розсаджування буряку; обприскування сільськогосподарських культур, у тому числі з повітря; обрізання плодових дерев та винограду;

     • збирання урожаю та підготування продукції до первинної реалізації: очищення, різання, сортування, сушіння, дезінфекція, покриття воском, полірування, пакування, лущення, замочування, охолодження чи пакування навалом уключно з фасуванням у безкисневому середовищі; захист рослин від хвороб і шкідників; агрохімічне обслуговування;

     • надання послуг сільськогосподарською технікою разом з обслуговувальним персоналом;

     • насадження і облаштування, догляд і переоблаштування ландшафту;

    2. у галузі тваринництва:

     • утримання тварин та послуги з догляду за свійською худобою і птицею;

     • послуги з обстеження стану стада, перегонки та випасу худоби, очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень тощо;

     • послуги зі стимулювання розведення худоби і птиці та зростання їхньої продуктивності; штучне запліднення тварин;

     • стриження овець.

^ За кодом 0216 вказуються дані про загальні обсяги витрат на виробництво і реалізацію та чистий дохід (виручку) від реалізації продукції сільського господарства і послуг сільськогосподарського характеру за сумою даних кодів 0010, 0130 і 0212.

Крім того, за кодом 0215 проставляються дані про продукцію рибництва (розведення, вирощування та вилов риби), отриману підприємством з власних або орендованих водних об'єктів (озер, ставків, водосховищ).

   1. ^ У графі 1 за кодами 0020–0105 (продукція рослинництва за видами) відображаються дані про зібрану площу сільськогосподарських культур на кінець звітного року, з якої за даними бухгалтерського обліку оприбутковано валовий збір і обліковані витрати на виробництво.

До зібраної площі входить площа, з якої фактично зібрано врожай, уключаючи повторні (післяжнивні), проміжні, міжрядні (ущільнені) посіви. Підприємства, які мають посіви на зрошуваних і осушених землях, показують зібрані площі та збір урожаю з цих площ: як з политих і осушених, так і з решти посівів.

Зібраною площею насіння льону-довгунця (код 0044) вважається площа, з якої фактично проведено обмолот, соломки льону-довгунця (код 0045) і трести льону-довгунця (код 0046) – вибрана площа незалежно від того, повністю проведена обробка соломки і трести з цієї площі чи ні.

Для овочів закритого ґрунту (код 0071) показується площа, що була зайнята у звітному році овочевими культурами згідно з їхнім оборотом і з якої одержано врожай. Кількість оборотів розраховується відповідно до технологічних карт вирощування овочевих та інших сільськогосподарських культур. Дані наводяться в метрах квадратних.

   1. ^ У графі 1 за кодами 0140–0170, 0200 (продукція тваринництва за видами) проставляються дані щодо загальної кількості середньорічного поголів'я худоби в стійловий і пасовищний періоди та птиці, уключаючи середньорічне поголів'я худоби та птиці, що загинули.

Середньорічне поголів'я за видами худоби та птиці визначається шляхом ділення загальної кількості кормоднів відповідних видів тварин на 365. Кількість кормоднів за рік визначається шляхом додавання кількості кормоднів худоби та птиці за кожний місяць. У загальну кількість кормоднів уключаються і кормодні худоби та птиці, що загинули.

До середньорічного поголів'я за кодами 0140–0170, 0200, 0201 уключаються тварини (крім тварин, які розводяться з племінною метою), від яких протягом звітного року було отримано приріст живої маси, уключаючи тварин, що були переведені до цієї групи з основного стада і поставлені на вирощування і відгодівлю, а саме:

     • за кодом 0140 – середньорічне поголів'я великої рогатої худоби, уключаючи вибракуваних корів молочного напряму;

     • за кодом 0150 – середньорічне поголів'я свиней на відгодівлі без поросят до моменту відлучення їх від маток, уключаючи свиноматок на відгодівлі, що перевіряються на запліднення (з моменту їх переведення до цієї групи), а також середньорічне поголів'я поросят після відлучення їх від маток;

     • за кодом 0160 – середньорічне поголів'я овець усіх видів і напрямів, уключаючи молодняк, від яких отримано приріст живої ваги у звітному році. Ягнята, що не відбиті від маток, до загального поголів'я овець не включаються;

     • за кодом 0161 – середньорічне поголів'я кіз усіх видів і напрямів, уключаючи молодняк, від яких отримано приріст живої ваги у звітному році. Козенята, що не відбиті від маток, до загального поголів'я кіз не входять;

     • за кодом 0170 показують середньорічне поголів'я усіх видів птиці (дорослої та молодняку), уключаючи курей на відгодівлі;

     • за кодом 0200 – середньорічне поголів'я дорослих курей-несучок;

     • за кодом 0201 – кількість бджолосімей на початок року.

За кодом 0180 проставляється чисельність поголів'я корів молочного напряму на початок звітного року за мінусом поголів'я корів-годівниць, які виділені для підсосного вирощування телят і які повністю не дояться, а також корів, переведених на відгодівлю.

За кодом 0215 наводиться площа водного дзеркала водойм, що використовувалися для рибництва.

   1. До графи 2 "Вироблено продукції" заносяться дані про кількість сільськогосподарської продукції, отриманої підприємством у результаті його виробничої (сільськогосподарської) діяльності за звітний рік. До цієї графи не включається продукція, куплена підприємством, у тому числі від населення, для її подальшої реалізації (перепродажу).

За кодами 0020, 0025–0040 у графі 2 відображають валовий збір зерна і насіння соняшнику у вазі після доробки (тобто не включаються відходи, що не використовуються, й усушка при доробці на підприємстві), уключаючи корисні зернові відходи в натурі, у перерахунку на повноцінне зерно.

За кодом 0030 наводять збір урожаю кукурудзи на зерно в перерахунку на сухе зерно. Перерахунок проводиться за фактичним виходом зерна шляхом обмолоту середньодобових зразків або на підставі лабораторного аналізу. Базисна вологість зерна приймається при цьому в розмірі 14 відсотків.

За кодом 0041 показують кількість намолоченого очищеного насіння сої, за кодами 0042 і 0043 – кількість намолоченого очищеного насіння ріпаку.

Дані про виробництво льону-довгунця наводяться у фізичній вазі, а не в заліковій. За кодом 0044 проставляється кількість намолоченого і очищеного насіння льону-довгунця. За кодом 0045 показують вихід соломки врожаю звітного року. Доробку продукції виробництва минулого року показують за кодом 0120 "інша продукція рослинництва".

За кодом 0050 показують збір цукрових буряків фабричних, тобто призначених для переробки на цукрових заводах, у фізичній вазі (без землі). Цукрові буряки, використані на годівлю тварин, у даний код не включаються, а показуються за кодом 0105.

За кодом 0060 відображають кількість зібраної повноцінної картоплі у фізичній вазі (без землі).

За кодом 0070 відображають збір усіх овочевих культур відкритого ґрунту: капуста всяка, огірки, помідори, цибуля, морква, буряки столові, зелений горошок, часник, інші овочеві культури (столові коренеплоди, горох і квасоля на лопатку, недозрілі боби тощо), а також початки цукрової кукурудзи молочної і молочно-воскової стиглості для консервування і використання у свіжому вигляді на харчування.

За кодом 0071 відображають валовий збір овочів закритого ґрунту.

За кодами 0080 і 0090 показують збір продукції з насаджень у плодоносному віці.

За кодом 0095 показують загальний збір урожаю ягід як з відокремленої площі ягідників (суниця, полуниця, малина, смородина, аґрус), так і збір з міжрядних насаджень. У валовий збір продукції ягідників ураховується також валовий збір чорноплідної горобини та обліпихи.

За кодом 0100 показується валовий збір хмелю з насаджень у плодоносному віці.

За кодом 0105 показують збір буряків кормових, кормової брукви, моркви, турнепсу, цукрових буряків на годівлю худоби, кормових баштанних культур (кормові гарбузи, кавуни, кабачки).

За кодом 0107 показують кількість одержаного силосу всіх видів, визначену, виходячи з об'єму силосної споруди та ваги одного кубічного метра силосної маси.

За кодом 0110 показують кількість одержаного сінажу. На сінаж закладається маса вологістю до 55%.

За кодами 0140–0170 відображають отриманий приріст живої маси худоби та птиці за звітний період, уключаючи масу худоби та птиці, що загинули. До цих даних не включаються дані про зменшення живої маси тварин (відвіси), а також приплід сільськогосподарських тварин.

За кодом 0180 до валового надою молока включають молоко, одержане від корів основного молочного стада, що були на початок звітного року, так і корів, що надійшли до стада протягом року. Також уключають молоко, отримане від корів, вибракуваних з основного стада і поставлених на відгодівлю, до моменту їх вибраковки. Не відображається за даним кодом молоко, надоєне від корів м'ясного напряму – воно вважається побічною продукцією та відображається за кодом 0210 у частині витрат і доходів.

За кодом 0190 показують натуральну масу вовни, тобто її фізичну вагу після стрижки.

За кодом 0201 проставляють валовий вихід меду, уключаючи мед, який залишився у вуликах на наступний рік як зимовий кормовий запас для підгодівлі бджіл.

   1. Заповнюючи графи 1 і 2, слід керуватися тим, що:

     • усі дані про виробництво підприємством сільськогосподарської продукції повинні бути узгоджені з даними форм державних статистичних спостережень № 29-сг "Звіт про збір урожаю сільськогосподарських культур" і № 24 "Звіт про стан тваринництва";

     • якщо проставляються дані в графі 1, то повинні бути дані й у графі 2, і навпаки – якщо записуються дані в графі 2, то повинні бути дані й у графі 1.

У випадку неможливості дотримання цих правил (уточнення, спільне сільськогосподарське виробництво, формування стада молочних корів протягом року) разом зі звітом підприємством подаються відповідні детальні пояснення.следующая страница >>