asyan.org
добавить свой файл
1
ІНСТРУКЦІЯ № 56

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ ЗІ СПОРТИВНИХ ІГОР (ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ГАНДБОЛ)
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. До занять зі спортивних ігор (футбол, баскетбол, гандбол) допускаються діти, які пройшли медич­ний огляд, не мають протипоказань щодо стану здоров'я та ознайомлені з інструкцією з техніки безпеки.

1.2. Будь-які заняття (вправи, тренування) зі спортивних ігор із дітьми проводяться тільки в при­сутності вчителя фізичної культури.

1.3. При проведенні занять зі спортивних ігор (футбол, баскетбол, гандбол) необхідно дотримувати­ся правил поведінки, розкладу уроків, установлених режимів занять і відпочинку.

1.4. При проведенні занять можливий вплив на учнів таких небезпечних факторів:

• травми при падінні на слизькому ґрунті чи твердому покритті;

• травми при перебуванні в зоні кидка під час занять із баскетболу;

• біль, розтяги внаслідок виконання вправ без розминки;

• травми ніг при використанні тісного спортивного взуття;

• розтяги м'язів при неправильному виконанні фізичних вправ.

1.5. При проведенні занять зі спортивних ігор (футбол, баскетбол, гандбол) забезпечити наявність медичної аптечки з набором необхідних медикаментів і перев'язочних засобів для надання першої до­помоги при травмі.

1.6. При нещасному випадку травмований чи свідок нещасного випадку зобов'язаний негайно повідо­мити вчителя фізичної культури, який доводить до відома адміністрацію навчального закладу. При несправності спортивного інвентарю негайно зупинити заняття й повідомити про це вчителю фізичної культури.

1.7. Під час занять діти повинні дотримуватися правил особистої гігієни та порядку проведення на­вчальних занять.

1.8. Учні, які допускають невиконання чи порушують інструкції з охорони праці, притягуються до відповідальності. Із ними та іншими учнями проводиться позаплановий інструктаж з охорони праці.

^ 2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЗАНЯТЬ

2.1. Провести інструктаж із техніки безпеки при виконанні фізичних вправ.

2.2. Перевірити придатність спортивного інвентарю й спортивного спорядження для проведення заняття.

2.3. Одягнути спортивний костюм і відповідне спортивне взуття.

2.4. Спортивні майданчики повинні мати покриття з рівною й неслизькою поверхнею, яка не має механічних включень, що можуть призвести до травмувань.

2.5. Майданчики не можна обгороджувати канавами й влаштовувати дерев'яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

2.6. Перед початком гри слід відпрацювати техніку ударів і ловлення м'яча, правильну стійку й па­діння під час приймання м'яча, персональний захист.

2.7. Одяг учнів, які займаються спортивними іграми, має бути легким, не утруднювати рухів, взуття в гравців — гандболістів, баскетболістів — на гнучкій підошві, у футболістів — на жорсткій підошві.

2.8. Гравцям не слід носити на собі будь-які предмети, небезпечні для них та інших гравців.

2.9. Учням, які грають у футбол, слід мати індивідуальні захисні засоби: захисні щитки під гетри, воротарям — рукавички.

2.10. На майданчику для гри в гандбол мати безпечну зону в 1 м уздовж бокових ліній і не менше ніж 2 м за лицьовими лініями.

2.11. Кільця для гри в баскетбол слід закріпляти на висоті 3,05 м від підлоги спортзалу.

^ 3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ

Під час занять, тренувань і змагань учні мають виконувати вказівки вчителя, тренера, судді, до­тримуватися встановлених правил і послідовності занять, поступово додавати навантаження на м'язи з метою запобігання травмувань.

^ 4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАНЯТЬ

4.1. Прибрати у відведене місце спортивний інвентар для його зберігання.

4.2. Зняти спортивний костюм і спортивне взуття.

4.3. Прийняти душ або ретельно вимити обличчя й руки з милом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. При поганому самопочутті припинити заняття й повідомити про це вчителю.

5.2. При отриманні травми негайно надати першу допомогу потерпілому, повідомити про це адміні­страції навчального закладу, за необхідності доправити потерпілого до найближчої лікувальної устано­ви або супроводити його до медичного кабінету.


З інструкцією ознайомлений (-а) ____________________ «_» _____ 20_ р.