asyan.org
добавить свой файл
1
Затверджено

Наказ Державного комітету

статистики України

04.03.98 N 96
Інструкція щодо заповнення форми державної статистичної звітності N 1-ТУР(к)
Інструкція визначає порядок заповнення суб'єктами туристичної діяльності державної статистичної звітності про діяльність в галузі туризму.

Звіт заповнюють відповідальні особи підприємств, установ, організацій, фізичні особи, що зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку і здійснюють діяльність, пов'язану з наданням туристичних послуг (надалі - суб'єкти туристичної діяльності), незалежно від відомчої підпорядкованості, форми власності та організаційно-правової форми господарювання.

Адресна частина бланка заповнюється чітко і без скорочень. Назва суб'єкта туристичної діяльності має відповідати назві, яка вказана в установчих документах. Поштовий індекс організації та адреса, за якою вона розташована, вказуються фактичні. Загальна площа території вказується та, що закріплена за суб'єктом туристичної діяльності відповідними документами.

Звіт за формою 1-ТУР (к) підписується керівником та головним бухгалтером суб'єкта туристичної діяльності. Вони несуть відповідальність за достовірність та своєчасне подання цих звітів згідно з діючим законодавством. Звіт завіряється печаткою суб'єкта туристичної діяльності. Звітні дані відображаються в тих одиницях, які вказані в формі.

В розділах 1, 1а в рядках з індексом "о" вказують дані про туристів, обслугованих за прямими договорами. Дані про туристів, обслугованих за співдоговорами з українськими партнерами, вказують в рядках з індексом "а".

Копія форми державної статистичної звітності зберігається у суб'єкта туристичної діяльності.
До звіту додається пояснювальна записка, в якій обов'язково вказується кількість реалізованих ваучерів та напрямки пересування туристів згідно з ними.
Розділ 1 "Розподіл туристів за цілями відвідування та віком"
^ Службові, ділові, бізнес та навчання включають в себе: установку обладнання, інспектування, закупки, збут іноземним підприємствам; участь в роботі засідань, конференцій і конгресів, торговельних ярмарок і виставок, виступи з лекціями і концертами; підготовка програм турпоїздок, робота гідом і на інших посадах в галузі туризму; участь в професійних спортивних заходах; відрядження урядовців, включаючи дипломатів, військових і співробітників міжнародних організацій, за виключенням осіб, які мають постійну роботу у відвідуваній країні; платне навчання, освіта і дослідницька діяльність, наприклад: наукові відпустки, мовні, професійні та інші спеціальні курси, пов'язані з роботою або професією відвідувача, які мають відповідне забезпечення.

^ Дозвілля, відпочинок: огляд пам'яток історії, культури, природи, відвідування магазинів, спортивних заходів, участь в рекреаційних і культурних заходах, проведення медового місяця.

Лікування: санаторії, перебування на курортах, інші види лікування.

^ Спортивно-оздоровчий туризм: заняття непрофесійним спортом, піші походи і альпінізм, літні спортивні табори.

Спеціалізований туризм: релігійні поїздки; мисливство, рибальство.

До інших цілей відносяться відвідування знайомих і родичів, поїздка на батьківщину, присутність на похоронах та інші.
Дані про кількість іноземних туристів вказують в рядку 02 графи 1.

Дані про кількість іноземних туристів, обслугованих без поселення в підприємствах розміщення, вказують в рядку 03 графи 1. До їх числа відносяться пасажири круїзів, які повертаються щоночі на круїзне судно для ночівлі, навіть якщо судно знаходиться в порту декілька днів; власники або пасажири яхт; пасажири - учасники групових поїздок, що ночують у поїзді; одноденні відвідувачі, що подорожують пішки або на автобусах; транзитні відвідувачі тощо.

Дані про кількість туристів, які виїжджали за кордон, вказують в рядку 04 графи 1.

Дані про кількість туристів, які виїжджали за кордон, обслугованих без поселення в підприємствах розміщення, вказують в рядку 05 графи 1. До їх числа відносяться пасажири круїзів, які повертаються щоночі на круїзне судно для ночівлі, навіть якщо судно знаходиться в порту декілька днів; власники або пасажири яхт, пасажири - учасники групових поїздок, що ночують у поїзді; одноденні відвідувачі, що подорожують пішки або на автобусах; транзитні відвідувачі тощо.

Дані про кількість туристів, охоплених внутрішнім туризмом, вказують у рядку 06 графи 1.

В рядку 07 наводяться дані про екскурсантів, тобто осіб, яким надавалися послуги з організації подорожей на території України, що не перевищують 24 години, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо.

В графі 8 вказуються дані про туристів-дітей віком до 14 років включно. В графі 9 вказуються дані про туристів-підлітків 15 - 17 років включно. В графі 10 вказуються дані про туристів-молодь 18 - 28 років включно.

В графі 11 вказується кількість наданих туроднів. Вона розраховується шляхом множення кількості осіб, обслугованих за конкретним маршрутом, на тривалість обслуговування. Дані про кількість туроднів, наданих іноземним туристам, вказують в рядку 02 графи 11.

Дані про кількість туроднів, наданих іноземним туристам, обслугованим без поселення в підприємствах розміщення, вказують в рядку 03 графи 11.

Дані про кількість туроднів, наданих туристам, які виїжджали за кордон, вказують в рядку 04 графи 11.

Дані про кількість туроднів, наданих туристам, які виїжджали за кордон, вказують в рядку 05 графи 11.

Дані про кількість туроднів, наданих внутрішнім туристам, вказують в рядку 06 графи 11.
Розділ 1а "Розподіл дітей і підлітків за віком та цілями відвідування"
В розділі вказують дані про дітей та підлітків, які отримали послуги суб'єкта туристичної діяльності.

Сума даних, вказаних у графах 1 - 5 та 6 - 10 по всіх рядках розділу 1а, має збігатися з даними, вказаними, відповідно, у графах 8 і 9 по всіх рядках розділу 1.
Розділ 2 "Основні фінансово-економічні показники"
Для заповнення рядків 01 - 12 використовуються дані аналітичного обліку.

По рядках 01 - 03 "Обсяг наданих туристичних послуг" вказується виручка (валовий дохід) від реалізації туристичних послуг, яким вважається продажна вартість наданих послуг, що вказана в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, або у вигляді платежу, зарахованого на рахунок суб'єкта туристичної діяльності в установах банку. До туристичних послуг включається вартість путівок на туристські маршрути і екскурсійне обслуговування, а саме:

  • проживання і харчування в туристських готельних комплексах, туристських центрах, готелях, турбазах, пансіонатах і кемпінгах;

  • проживання в орендованих приміщеннях інших відомств та індивідуальних оселях громадян;

  • екскурсійне, туристсько-оздоровче, культурно-масове обслуговування тощо;

  • послуги пасажирського транспорту.

У загальну виручку від реалізації послуг враховується сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших витрат.

При цьому не враховується вартість послуг, яка передана суб'єктом туристичної діяльності (турагентом) для подальшої реалізації іншому суб'єкту туристичної діяльності (туроператору).

Послуги, оплачені туристами іноземною валютою, включаються в обсяг туристичних послуг в перерахунку у національну валюту України за курсом Національного банку України, що діє на момент виконання послуг.

По рядку 04 - 06 "Витрати, пов'язані з наданням туристичних послуг" вказують витрати обігу, які припадають на реалізовані послуги.

По рядку 07 "Платежі до бюджету" вказують фактичні суми податку на прибуток, на землю, на додану вартість та інші платежі, внесені в бюджети різних рівнів від туристичної діяльності.

У рядку 08 "Заборгованість перед бюджетом" вказують заборгованість, наявну на дату заповнення звіту.

У рядку 09 "Балансовий прибуток" вказують прибуток, одержаний за звітний період.

У рядку 10 "Прибуток, що спрямований на розвиток матеріально-технічної бази" вказують відрахування у фонд коштів, спрямованих на розвиток і вдосконалення виробництва і матеріально-технічної бази.

Рядок 11 "Надходження валюти від надання туристичних послуг нерезидентам України" заповнюють відповідно до діючого законодавства в перерахунку на тисячі доларів США. Вказується сума, що надійшла на валютний рахунок згідно з укладеними договорами.

У рядку 12 "Витрати резидентів України, що виїжджали за кордон" вказується сума, яка була перерахована за кордон за обслуговування туристів.

Для заповнення рядка 13 "Середньооблікова кількість працівників" використовують дані рядка 10 графи 2 державної статистичної звітності за формою N 1-ПВ (термінова) місячна "Звіт з праці". Суб'єкти туристичної діяльності, що займаються декількома видами діяльності, вказують середньооблікову кількість працівників, які займаються туристичною діяльністю.