asyan.org
добавить свой файл
1
Індивідуальний план виконання навчальної програми курсу

Редакторсько-видавничий фах

(Брошури та ілюстрації. Електронні видання)”


Завдання
Методичні

Рекомендації, формат виконання

Оцінка

Дата захисту/звітності

І модуль

Редакторська підготовка брошур

24 години

Завдання 1.1.

ДСТУ 3017-95 Видання. Основні види. Терміни та визначення

Конспективний оглядЗавдання 1.2.

Укласти словникову статтю “Брошура”, дібрати приклади реально існуючих брошур різного тематичного спрямування.


Словникова стаття, підготовлена за основними редакторськими правилами та видавничими стандартами. Основне завдання та функції СС – донести до користувача у стислій та компактній формі якнайповнішу інформацію, вичерпність якої диктується призначенням даного словника (для редакторів та видавців).

Структура СС:

  1. Реєстрове слово.

  2. Походження слова, тлумачення слова, граматичні й стилістичні характеристики з відповідними ремарками.

  3. Характеристика видавничого явища (цільове призначення, типологічні особливості та диференціальні показники).

  4. Рекомендовані джерела для додаткового опрацювання та ознайомлення.

Рекомендації щодо упорядкування словником статті: http://www.lp.edu.ua/tc.terminology/TK_Work/TK_poluha_2003_01.htm

http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Lekb/2009_18/Lozova.htm
Завдання 1.3.

Проаналізувати декілька брошур (4-5) на предмет поліграфічного виконання.


Обрати для редакторського аналізу брошуру будь-якого тематичного спрямування. Здійснити редакторський аналіз видання за такою схемою:

-загальна характеристика друкованого продукту з обов’язковим бібліографічним описом;

-оцінка змістового та ілюстративного наповнення брошури;

-редакторські огріхи, недогляди, прорахунки в художньо-технічному оформленні видання;

-“вдалі” рішення в композиційному й дизайнерському оформленні видання;

-характеристика за експлуатаційними показниками;

-загальна редакторська оцінка (3-4 речення).

Виконане завдання №4 необхідно оформити як повноцінну науково-дослідницьку роботу: на аркушах формату А4, 12 розмір шрифту, 1 інтервал, поля –1,5 см, зазначивши у правому верхньому куті тему заняття (№1), зміст завдання та прізвище та ім’я виконавця. Обов’язково вкласти у файл оригінал брошури або її ксерокопію (тих частин видання, які були об’єктом редакторського аналізу).
Завдання 1.4.

Укласти редакторські рекомендації “Як підготувати якісну брошуру” (інформаційну, рекламну, освітню – за вибором студента).


Навчально-методичний посібничок у форматі брошури, оформленій згідно видавничих стандартів.Завдання 1.5.

Розробити концепцію брошури будь-якого виду і цільового призначення, яка може стати складовою фірмового стилю організації.


Проспект майбутнього видання (форма виконання – флаєр або буклет)Завдання 1.6.

Укласти покажчик web-сайтів, на яких пропонують поліграфічні послуги, зокрема виготовлення брошур різного типу. Дати редакторську оцінку якості пропонованої продукції.


Порівняльна таблицяМКР

Створення брошури (тематика довільна)

БрошураІІ модуль

Робота редактора над ілюстраціями в різних видах видань

24 години

Завдання 2.1.

Підготувати наочну картотеку “Види зображень”.


Електронна картотекаЗавдання 2.2.

Укласти глосарій до теми “Ілюстрації”.

Словник у форматі брошури, оформленій згідно видавничих стандартів (електронна або друкована форма)Завдання 2.3.

Укласти порівняльну таблицю “Особливості редакторської підготовки ілюстрацій у різних типах видань”.

Порівняльна таблицяЗавдання 2.4.

Підібрати приклади невдалого кадрування та масштабування зображення у газетно-журнальних виданнях.


Електронний каталог.

Обов’язково додати посилання на джерела, з яких було обрано зразки для аналізу.

Завдання 2.5.

Створити картотеку “Склад і способи розміщення текстівок у різних видах видань”.


Електронна картотекаЗавдання 2.6.

Порівняйте особливості ілюстрування одного твору різними художниками

Науково-популярна статтяМКР

Створення електронного ізовидання (Професія редактора та видавця у зображеннях)

Альбом, каталог.

Підготовка за видавничими стандартами та основними правилами редакційно-виданичої підготовки ізовидань.ІІІ модуль

Електронні видання в контексті редакційно-видавничої підготовки

24 години

Завдання 3.1.

Опрацювати ГОСТ РФ 7.83-2001 “Электронные издания. Основные виды и выходные сведения”. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления”.

Укласти схему/таблицю “Типологія електронних видань” (анотовану).


Порівняльна таблицяЗавдання 3.2.

Опрацювати: ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов: Общие требования и правила составления / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск: ИПК Издательство стандартов, 2001. – [15.04.2005]. ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания: Основные виды и выходные сведения / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Минск, 2001. – [15.04.2005].

Здійснити критичний аналіз міжнародних стандартів, запропонованих для ознайомлення.

Написати аналітичну статтю, в якій порушується питання переваг і недоліків електронних видань (5 тис. знаків).
Завдання 3.3.

Здійснити аналітичний моніторинг українських Інтернет-видань: проаналізувати проблематику, поетику видань, визначити рівень їх якості за системним підходом, охарактеризувати типологічні особливості. Дати оцінку можливості перспективного розвитку цього видавничого напрямку в національному інформаційно-комунікаційному просторі.

У вигляді оглядової статті для газети/журналу.МКР

1.Підготовка матеріалів до чергового випуску кафедральної газети «5 поверхів».

2. Створення інтернет-видання.