asyan.org
добавить свой файл
1 2
n=Ігрові завдання на уроках української мови~sz=134900;pg=2;te=Учасники гри одержують по одній картці із записаними на ній двома словами. Протягом 3-5 хвилин учні добирають І записують якнайбільше слів, що відрізняються від поданого на картці лише першим звуком~cat=~t=Урок~!~Ігрові завдання на уроках української мови

Фонетика. Графіка.

Замініть звук”

Учасники гри одержують по одній картці із записаними на ній двома словами.Протягом 3-5 хвилин учні добирають і записують якнайбільше слів, що відрізняються від поданого на картці лише першим звуком

(наприклад: мити-лити, шити, пити, вити, бити, рити).

Через 3-5 хвилин учитель називає слово, що було в картці, а учасники гри – кількість дібраних слів (а пізніше і самі слова).

Кожному учасникові гри записується скільки очок, скільки він дібрав слів.

Слова для карток:

1.Саша (Паша, Даша, Маша, каша, наша, ваша…..).

2.Мила (сила, вила, шила, рила, жила, била, нила…..).

3. Мак ( рак, так, лак, бак, гак….).

4. Чайка (байка, лайка, сайка, гайка….).

5. Рік (сік, тік, вік, бік, пік….).

6. Пий (ший, вий, лий, мий, бий….).
Допоможіть”

(завдання – жарти)

Допоможіть дістатися кішці до мишки, козі – до ріпи. Для цього змінюйте в кожному наступному слові один звук так, щоб утворилося нове слово. Слова записуйте в горизонтальні рядки клітинок знизу вверх.
І

М

И

Ш

К

А


К

І

Ш

К

А


ІІ


Р

І

П

А

К

О

З

А

Утворіть нове слово”

Вчитель записує на дошці слово. Учні, додаючи або віднімаючи на початку чи в кінці слова один звук (голосний чи приголосний), утворюють слово з новим значенням. Виграє той, хто першим назве слово.

Слова для гри:

^ 1.Лук, линок, буква, їжа, суд, кобза, млин, лан.

2.Тире, коса, баштан, горе, дзвін, отара,мак.

Відгадайте”

Вчитель бере картку з написаним на ній словом (наприклад, рік) і пропонує учасникам гри відгадати його. Він указує на те, зі скількох звуків складається слово, як воно звучить, якщо змінити перший звук (сік) і другий звук (рак). Виграє той, хто першим відгадає слово.

Слова для гри:

Рука (мука, ріка), лад (сад, лід), день (пень, дань), соло (коло, сало), мир (вир, мур), воля (доля, Валя).

Чиє слово найдовше?”

Учасники гри по черзі називають слова. Кожне наступне повинно починатися на той же звук, що й попереднє, але мати на один звук більше. Наприклад, приголосний в (ви, віл, ваза, вітка, ворона, водопад, вовкодав, водокачка, водопровід, відповідальний, відмежований і т.д.). Виграє той, хто назве найдовше слово, що починається на той або інший звук.

Захистіть орфограму”

Учні записують слова з різними орфограмами. При взаємоперевірці пояснюють орфограму. Якщо правильна відповідь не прозвучала, то кожень пояснює свою орфограму. Виграє той, хто правильно „захистив” орфограму товариша.
Хто швидше?”

Клас ділиться на дві команди. Завдання: хто швидше складе речення з хаотично розміщених слів, виділить, наприклад, головні члени і пояснить орфограми і пунктограми.

^ Виноградної, плекайте, як, мову, лози, парость.

Правильний варіант:

Як парость виноградної лози, плекайте мову…..(М.Рильський).

Пунктограми: кома між простими реченнями у складному.

^ Рідний, я, мій, люблю, краю, тебе.

Правильний варіант:

Мій, рідний краю, я люблю тебе.

Пунктограма: кома при звертанні.
Порівну”

В одну колонку записати слова, в яких кількість звуків і букв рівна, у другу – решту слів.

^ Пройти, пояснив, тьохкати, пір'я, сила, берег, дівчина, бандура, коломийка, життя, мільйон, пеньок, навесні, підійшов, яблунька, зимовий, зустріч, свято, пісня.

Завдання-жарти

1.Змінивши один приголосний звук на інший, перетворіть свійську тварину, що відзначається впертістю, на птаха.

2.Змінивши один приголосний на інший, перетворіть дику тварину-ссавця на птаха.

3.Перегрупувавши звуки, перетворіть невеликий ліс на птаха.

Слова-переверні

Перегрупувавши голосні і приголосні звуки, утворіть нові слова від таких слів: рис, літо, пілот, рамка, ікра, ручка, городи.
Скоромовки

Вчитель зачитує скоромовку або пише її на таблиці. Кожний учасник гри тричі швидко її повторює . Ті, хто ні разу не обмовиться, одержує три очки.

1.Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак пісню: „Так, як ти, не вмію я, ти не вмієш так, як я”. 2.Ходить перепел між полукіпками зі своїми полукіпками зі своїми перепелятами.3. Кипить окроп при Прокопові, як і при Прокописі. 4. На семеро саней по семеро в сани посідали самі. 5. Три дроворуби на трьох дворах дрова рубають.
Загадки-жарти

1.Чого нема у вола, а є у корови, кози, коня? 2. Гора й долина. Що між ними? 3. Чого немає у воді , а є в морях, озерах, ріках? 4. Чим відрізняється кафе від кофе?
Впишіть слова

Впишіть у квадрати слова, що складаютьс з чотирьох звуків так, щоб їх можна було прочитати у вертикальному і горизонтальному напрямках.


Р

У

К

А

У


К


АПіраміда

На двох гранях піраміди запишіть слова-іменники, замінивши рисочки буквами. На одній грані слова повинні починатися і закінчуватися голосним звуком а, на другій – приголосним ти. У кожному наступному рядку слово повинно мати на одну букву більше, ніж у попередньому.

Самостійно складіть такі піріміди на звуки о і к.
а-а т –т

а- - а т - - т

а - - -а т - - - т

а - - - - а т - - - - т

а - - - - - а т - - - - - т

а - - - - - - а т - - - - - - т

а - - - - - - - а т - - - - - - - т

Логогрифи

Логогрифи – загадки, за умовами яких з певного слова шляхом додавання або відкидання звука (чи складу) утворюються нове слово.

1^ .Люблять нас усі збират

післі дощику в ліску,

а як букву г відняти,

будем плавати в ставку.

(Гриби – риби)

2. Дроворуби його мають,

ним колоди розбивають;

якщо букву пропустити;

в річці слід його ловити.

(Клин – лин)

Лінгвістичні ігри.

З метою розвитку творчого мислення, удосконалення володіння мовним матеріалом і дотримування поступового ускладнення учням пропонуються вправи-кросворди, ребуси, шаради з елементами систематизації знань.

Вправи-кросворди

Завдання 1.

Впишіть букви, які утворюють слова, що відрізняються тільки одним звуком – співвідносним глухим або дзвінким приголосним.

БТ

И

ПТ

И

ДТ

И

ТТ

Иследующая страница >>