asyan.org
добавить свой файл
1
АКТ

ГОТОВНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ДО НОВОГО 2013/2014 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
Складений: «09» серпня 2013 року

Повна назва, навчального закладу: Гонтів’ярська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

Валківської районної ради Харківської області

Повна адреса: 63001 вул. Р. Люксембург. 101 м. Валки, Валківський район Харківська

область

Телефони 5 - 18 - 66

Прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу : Богатир Клара Андріївна

Відповідно до наказу відділу освіти Валківської районної державної адміністрації від


Оноша В.П.

Алієва Р.Д.

Осадча Н.М. Крикун С.А. Гудзенко А.Б.

Іванчо С.С. Бабенко О.Д.

Олійник Н.О. Олійник В.М. Селезньова І.В.
Наливайко С.С. Богатир К.А.
10.07.2013 № 151 «Про проведення огляду готовності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів до роботи в 2013/2014 навчальному році» перевірку проводила комісія у складі:

 • перший заступник голови Валківської районної державної

адміністрації;

 • начальник відділу освіти Валківської районної державної

адміністрації;

заступник начальника відділу освіти;

 • спеціаліст відділу освіти;

 • керівник служби охорони праці, пожежної, радіаційної безпеки

та безпеки життєдіяльності;

 • начальник господарчої групи відділу освіти;

 • методист Валківского районного БДЮТ, голова районної

організації профспілки працівників освіти і науки;

 • методист з дошкільного виховання районного методичного

кабінету;

 • методист районного методичного кабінету; • начальник відділу епіднагляду Нововодолазького

міськрайонного управління ГУ Держсанепідслужби у

Харківській області (за згодою)

 • в.о. заступника начальник Валківського РВ ГУ ДСНС України в

Харківській області;

 • директор школи.

Комісія встановила:

 1. Витяг з рішення органу місцевої виконавчої влади про закріплення за навчальним закладом території обслуговування (постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку») або правил конкурсного приймання (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців)


до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 за К 547/7868):

Рішення Виконавчого комітету Гонтів’ярської сільської ради № 13 від 15.03.2013 року «Про закріплення мікрорайону обслуговування за Гонтів’ярською ЗОШ І-ІІ ступенів Банківської районної ради Харківської області»

 1. Копії списків дітей шкільного віку, які мешкають на території обслуговування навчального закладу, затверджених органом виконавчої влади або матеріали конкурсного приймання: в наявності

 2. Проект річного плану роботи на навчальний рік: в наявності

 3. Робочий навчальний план на навчальний рік: в наявності

 4. Проект розкладу уроків та факультативів: в наявності

 5. Книга наказів з основної діяльності: в наявності

 6. Книга наказів з кадрових питань: в наявності

 7. Книга обліку руху учнів: в наявності

 8. Алфавітна книга запису учнів: згідно вимог

 9. Матеріали щодо проведення звітування керівників навчальних закладів: згідно вимог

 10. План проведення та робочі матеріали до серпневої педагогічної ради: в наявності

 11. Стан підготовки навчальних кабінетів, відповідність їх навчально-методичного забезпечення та оформлення вимогам Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 N 601 «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за № 1121/9720) та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.12.2013 № 1423, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/2257). Кількість кабінетів, майстерень та спортивних залів, за завідування якими здійснюється оплата педагогічним працівникам: кабінет англійської мови та комп’ютерний клас - згідно вимог

 12. Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньою, методичною та довідковою літературою, наявність періодичної преси. Відсоток забезпечення підручниками у відповідності до переліку Міністерства освіти і науки України: належний, фонд зберігається згідно вимог, поповнення фонду здійснювалось за рахунок бюджетних коштів на суму 3186 грн.. та за позабюджетні кошти на суму 2216 грн . всього надійшло до бібліотеки за бюджетні кошти - 264 екземпляри книг, за позабюджетні кошти - 157 екземплярів книг. Учні забезпечені підручниками на 100%.

 13. Штатний розпис навчального закладу, його відповідність чинному законодавству України: в наявності

 14. Забезпеченість педагогічними кадрами, відповідно до фахової освіти та обслуговуючим персоналом: забезпечені 1. Наказ про розподіл попереднього педагогічного навантаження. Середнє навантаження педпрацівників закладу. Педагогічне навантаження адміністрації навчального закладу: №9-к від 13.05.2013 , середнє навантаження становить 15.7

 2. Стан території (наявність бетонованих майданчиків для сміттєзбиральників, квітників, навчально-дослідної ділянки, огорожі, підсобних споруд, спортивних майданчиків, флагштока для прапора). Наявність та відповідність нормативним вимогам вивіски закладу (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.02.2004 № 120 «Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2004 за №248/8847): в наявності бетонований майданчик для сміттєзбиральника. навчально-дослідні ділянки, огорожі, підсобні споруди, спортивний майданчик. Флагшток для прапора

 3. Виконання плану проведення капітального та поточного ремонту: виконано в повному обсязі

 4. Оцінка стану будівель, споруд та інженерних мереж (постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 № 409 «Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж»). Наявність щорічних (восени та навесні) актів обстежень будівель: в належному стані, в наявності акти обстежень

 5. Стан технічних засобів навчання, дотримання термінів експлуатації та умов зберігання: належний. дотримано термінів та умов зберігання

 6. Стан спортивної зали, наявність інвентарю, необхідного для організації навчально- виховного процесу: належний

 7. Наявність їдальні, забезпеченість технологічним обладнанням, меблями та посудом, санітарний стан, умови для миття рук

в наявності їдальня, забезпечено технологічним обладнанням, меблями та посудом, дотримано санітарно-гігієнічних вимог, створені умови для миття рук

 1. Наявність та стан обладнання медичного кабінету відсутній

 2. Стан збереження меблів у класних кімнатах, кабінетах, інших приміщеннях в належному стані

 3. Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий період: наявність плану підготовки, стан опалювальної системи, котелень, теплоцентралі. Наявність паспортів на котельні. Умови зберігання твердого палива (при його необхідності): підготовлений

 4. Наявність приладів обліку енергоносіїв, енергопаспорта установи. Відсоток встановлених від потреби енергозберігаючих ламп, вікон, дверей: в наявності, 40% від потреби енергозберігаючих ламп.

 5. Забезпеченість комп’ютерною технікою (кількість учнів та педагогічних працівників на 1 ПК): 100%. кількість учнів - 7,3. кількість вчителів -1.8.

 6. Наказ по закладу про призначення відповідального за організацію роботи з охорони праці (крім заступника з адміністративно-господарчої частини). Призначення відповідальних за безпеку життєдіяльності та охорону праці в кабінетах: в наявності.№16-к від 30.07.2013
 1. Дотримання правил безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу: наявність протоколів про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці; наявність інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, журналів реєстрації інструктажів: згідно вимог 1. Відповідність вимогам безпеки та безпеки життєдіяльності кабінетів фізики, інформатики, біології, хімії, Захисту Вітчизни. Стан готовності до навчального процесу майстерень для проведення занять з технічних та обслуговуючих видів праці: кабінет інформатики відповідає вимогам безпеки.

 2. Відповідність вимогам безпеки та безпеки життєдіяльності спортивної зали. Наявність актів випробування спортивних снарядів на міцність кріплення та надійність експлуатації: в наявності спортивний майданчик та спортивний куточок, акти випробування спортивного обладнання

 3. Стан освітлення у навчальному закладі згідно з нормами: згідно вимог

 4. Організація медичних оглядів дітей, контроль за станом здоров’я. Проведення, обов’язкових медичних оглядів працівників: згідно графіка

З4. Проведення атестації робочих місць за умовами праці (Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442)

 1. Відповідність систем заземлення вимогам безпеки. Наявність акта перевірки опору ізоляції електромережі і заземлення. Наявність вчасно підтвердженого допуску до роботи у електрика і співробітників, які працюють з електроустановками: відповідає, протокол №416/85 від 17.07.2013

 2. Виконання Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджені наказом Головного Управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 №348/70 із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 21.02.2001 № 80/16. Наявність і стан протипожежного обладнання: виконуються, в наявності 9 вогнегасників.1 протипожежний шит

 3. Наявність розділу «Охорона праці» в колективному договорі та Комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам: в наявності.

 4. Забезпеченість навчального закладу захищеними статтями витрат: забезпечені

 5. Залучення спеціального фонду бюджету -

 6. Своєчасність виплати заробітної плати, обов’язкових виплат (стаття 57 Закону України «Про освіту»): виплачується своєчасно.

 7. Забезпеченість учнів 1-4-х класів та дітей пільгових категорій гарячим харчуванням. Розмір передбачених коштів на одну дитину в день: 100%, 6 грн

 8. Кількість витрачених коштів на підготовку закладу: 22000 грн

в тому числі: бюджетних -

спонсорських -12000 грн батьківських -10000 грн

зароблених закладом -

 1. Вказати:

- які конкретно виконані основні види робіт (зазначити обсяги, вартість):

-проведено капітальну реконструкцію внутрішнього шкільного туалету - 15000грн:

-переклеєно шпалерами кабінет англійської мови - 2000 грн:

-поклеєні шпалерами панелі у всіх класних кімнатах - 1100 грн:

-відремонтовано шкільну кочегарку - 300 грн:

-відремонтовано шкільні меблі - 500 грн:

-відремонтовано шкільну їдальню - 200 грн;

-пофарбовано підлогу у всіх приміщеннях - 2400 грн;

-відремонтовано та оброблено бітумом цоколь усіх шкільних приміщень - 500 грн.

- що вжито для зміцнення матеріально-технічної бази (зазначити вартість): модернізовано та реконструйовано внутрішній шкільний туалет, придбано посуд для

шкільної їдальні, заведено в приміщення проточну воду міського водогону

 1. Рекомендації:

районного відділення Державної санітарної епідеміологічної служби у Харківській області