asyan.org
добавить свой файл
1
Завдання ІІ етапу

ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
5 клас
1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Чому плакала квітка?»

12 балів
2. Запишіть слова, вставивши пропущені букви. Доберіть до них перевірні слова.

Моло..ба – про..ба –

ні..ті – в..рховина –

ст..лився – к..слиця –

гр..чаний – боро..ба –

8 балів
3. Складіть 4 речення, у яких іменник добродій стояв би в різних відмінках. Використайте всі відмінкові форми цього слова в однині. У кожному реченні над контрольним словом позначте відмінок, у якому воно вжите.

4 бали

^ 4. Розташуйте подані слова за алфавітом.

Спека, барви, трава, гарячий, четвер, філософ, курява, вітер, лихо, каша, площа, яблуко, арфа, дощ, ґава.

3 бали
^ 3. З’ясуйте, які пари слів є словосполученнями, а які – реченнями. Випишіть лише словосполучення. З двома з них (на вибір) складіть речення.

Польові квіти; ростуть у полі; чудовий ранок; чай у чашці; діти читають; читання книжки; жовте листя; листя опадає.

^ 8 балів

Разом 35 балів


Завдання ІІ етапу

ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
6 клас
^ 1. Напишіть твір-мініатюру в художньому стилі за поданим початком:

Слухає зелена трава, зелене поле і зелений гай зелену пісеньку зеленого коника (А.Камінчук).

12 балів
^ 2. Розкрийте значення фразеологізмів. З одним із них складіть речення.

А. Рукою подати.

Б. Майстер на всі руки.

В. Теревені правити.

Г. Сушити собі голову.

5 балів
^ 3. Запишіть у кличному відмінку слова.

Олег, вітер, дядя, дід, піч, папороть, старець, вчитель, школяр, козак, боєць, кравець, товаришка, знавець, мудрець.

5 балів
4. Як ми кажемо: про енергійну людину; про вродливу людину; про пихату людину; про щиру і скромну людину? Використайте до кожного виразу по 2 народні прислів’я чи приказки.

8 балів
^ 5. Відредагуйте речення.

А. Поет викриває царизм, закликає до боротьби проти них.

Б. Слухаєш і боїшся пропустити жодне слово.

В. У шкільному саду нам нічо не угро жало.

Г. Нам ніщо не мішало зустрітися тут в другий раз.

Ґ. Вчора я получив повідомлення про грошовий перевод.

5 балів

Разом 35 балів

Завдання ІІ етапу

ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
7 клас
^ 1. Напишіть твір-роздум , тезою якого були б слова О.Гончара: “Мова – це доля нашого народу, і вона залежить від того, як ревно ми її плекатимемо”.

12 балів
^ 2. Напишіть словами математичні вирази і введіть їх у речення.

279 + 63;

164 - 28;

333 - 595.

6 балів
3. Запишіть подані слова за алфавітом. Вкажіть кількість звуків і букв у кожному слові.

Дзеркальний, ящик, юнь, джемпер, батальйон, мальовничий, вольєр, сьогоднішнє, індієць, Якутія.

10 балів
^ 4. Зніміть риску, напишіть разом, окремо, через дефіс.

Хто/знає/з/чим, який/небудь, ні/за/який, альфа/промені, всесвітньо/відомий, пів/олівця, віце/спікер, авто/мото/вело/шино/тракторний (завод), чий/небудь, приватно/власницький, акустико/артикуляційний, гірко/кисло/солодкий, віце/консул.

6 балів
^ 5. Складіть 2 речення зі словом історія у таких значеннях:

а) наука про минуле, про розвиток суспільства і природи;

б) пригода, випадок.

.

1 бал
Разом 35 балів

Завдання ІІ етапу

ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
8 клас
^ 1. Напишіть твір-мініатюру в художньому стилі за поданим початком:

Був зв..чайний б..р..зневий день. Удень квасило, сніг т..мнів, осідав, ховався у видолинки й скупо плакав, пускаюч.. з-під себе тоненькі струмочки. У небі ч..нилося якесь сум’яття: то наповзали густі сірі хмари, то враз наче хто роздирав їх – і в..глядали озерця сліпучої сині. А вночі хмари кудись зн..кали, в небі ро..кошував бл..скучий голубуватий місяць. І здавалося, що то од його холодних променів уранці калюжі застигло голубіли. (В. Кава).

12 балів
^ 2. Запишіть словосполучення, узгодивши числівники з іменниками.

П’ятсот тридцять три (стілець), дев’яносто п’ять (гривня), семеро (студент), два (українець), двоє (українець), обидва (брат), третина (читач), багато (виборець), одна шоста (аркуш), три і одна п’ята (метр), півтора (сторінка), нуль (одиниця), двоє (вікно), чотири з половиною (відсоток), тисяча (примірник).

6 балів
^ 3. Поставте наголос у поданих словах

Вчора, приятель, ім’я, діалог, каталог, кілометр, демократія, читання, завдання, пізнання, Київщина, Полтавщина, мабуть, доглядач, приріст, успіх, вираження, одинадцять, чотирнадцять.

5 балів
^ 4. Спишіть, вставляючи, де потрібно, апостроф.

Вр...ятований, з...ясований, безхмар...я, міжгір...я, дров...яний, Юр...ївка, Григор...єв, р...ядно, р...юмсати, нев...янучий, Треть...яков, р...яжанка, кав...ярня, переджнив...я, Рум...янцева, медв...яний, св...ятощі, зіп...ястися, Стеф...юк, пів...Юрмали, пів...ящика, підребер...я, ф...юзеляж, б...юджет, без...ядерний.

5 балів

^ 5. Доберіть антонімічні пари до поданих фразеологізмів. Із двома з них (на вибір) складіть речення.
Ні пари з уст.

Молоти язиком.

Як мокре горить.

За тридев’ять земель.

Ні се, ні те.

7 балів

Разом 35 балів
Завдання ІІ етапу

ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
9 клас
^ 1. Напишіть твір за поданим початком: «Що трапиться, якщо з нашого життя раптом зникнуть Мистецтво, Література, Поезія?.. «Ну то й що? – скаже хтось. – Хіба повсякденне життя від цього якось зміниться? Люди як працювали, так і працюватимуть…»

12 балів

^ 2. Складіть невелике повідомлення в науковому стилі на лінгвістичну тему, в якому дайте обґрунтовану відповідь на запитання: Чи можуть односкладні речення бути частинами складного речення? Свої міркування проілюструйте прикладами.

8 балів
^ 3. Які з поданих слів є омонімами, а які - багатозначними словами? Обґрунтуйте свою відповідь, увівши їх у речення .

Кілька, замок, поле, байка, пара.

5 балів
^ 4. Серед поданих слів 10 записано неправильно. Випишіть їх, виправивши помилки.

Воз’єднання, священний, ссавці, статей, академмістечко, прочитанний, жаданий, міццю, шалений, перельєш, ніччю, жовччю, відзеркалений, старанний, несказанний, олов’янний, безталанний, бовван, безмінний, страйком, тушшю, притаманний, буквенний, написаний, письменний, студенний, блаженний.

5 балів
^ 5. Відредагуйте словосполучення.

Відкрити пляшку, відкрити двері, відкрити книгу, згідно розпорядженню, відповідно з наказом, повинен бути направлений, підписка на газети, приймати участь, мебельна фабрика, слідуюча зупинка.

5 балів

Разом 35 балів
Завдання ІІ етапу

ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
10 клас
^ 1. Уявіть ситуацію: вам запропонували взяти участь у створенні книжки під назвою „Портрети дорогих людей”. Напишіть портретний нарис про близьку вам людину, звернувши увагу на деталі зовнішності, характеру. Розкажіть про вчинки цієї людини.

12 балів
2. Складіть 3 складні речення(складносурядне, складнопідрядне, безсполучникове) зі словом зелений у різних лексичних значеннях. Зробіть повний синтаксичний розбір одного з них.

10 балів
^ 3. Подані фразеологізми згрупуйте в синонімічні пари. З двома парами фразеологізмів складіть речення.

Як зірок на небі, палицею кинути, як у воду впав, собаку з’їсти, переливати з пустого в порожнє, руку набити, очі замилювати, пошитися в дурні, рукою подати, як сніг на голову, зайнятися рум’янцем, хоч греблю гати, хоч вовків ганяй, як грім серед ясного неба, два чоботи – пара, зуб на зуб не попадає, спіймати облизня, як корова язиком злизала, пекти раків, товкти воду в ступі, уводити в оману, обоє рябоє.

7 балів
^ 5. Замініть подані словосполучення синонімічними, вкажіть тип зв’язку. Три словосполучення введіть у самостійно складені речення.

Володіти мовою – Готуватися до виступу –

Займатися астрономією – Розповісти про недоліки –

Написати про своє життя – Перемогти супротивника

6 балів
^ 6. Перепишіть словосполучення, замінюючи цифри словами і розкриваючи дужки.

(Не)вистачає 845 гривень, (не)бачену ніколи красу подарую 764 дітям, час(від)часу задоволена 574 школами, ще (не)дозрілі хліба на 426 га, (з)дня(на)день (не)замкнені двері, (не)весело 389 дітям, хто(зна)що, (у)горі Говерлі, (на)зустріч долі, наче(б)то, червоно (гарячий).

10 балів
Разом 45 балів


^ Завдання ІІ етапу

ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови

імені Петра Яцика
11 клас
1. Напишіть твір-роздум на тему „Любов. Скільки граней, відтінків у значенні цього cлова”. У творі використайте прості речення, ускладнені відокремленими членами речення, вставними словами, складнопідрядні речення з різними підрядними (підкресліть їх у творі).

12 балів
2. Складіть речення за поданими схемами. Зробіть повний синтаксичний розбір другого речення (підкресліть члени речення, надпишіть над кожним словом частину мови, дайте загальну характеристику всій конструкції і компонентам як простим реченням).

1. [ ], ( ), ( ).

2. ( ), [ ], ( ).

3. [ , ( ), ], ( ).

8 балів

^ 3. Напишіть міні-твір про українську мову, продовжуючи подані речення так, щоб з них утворилися різні види складних речень. Назвіть ці види.

Рідною мовою вважають …

Українська мова повинна бути рідною мовою для кожного, …

Знати, берегти і примножувати багатства мови – …

Людина, … , віддаляє себе від культурно-історичного досвіду і досягнень свого народу. Його культурно-духовних надбань …

Хто любить рідну мову …

10 балів
^ 4. Назвіть мовні засоби, найсуттєвіші для розмовного стилю. Складіть діалог, використавши слова із суфіксами пестливості.

4 бали
5. Запишіть словосполучення, замінюючи числа словами та вказуючи, де потрібно, паралельні відмінкові форми.

1487 осіб, 114 журналістам, 37 організаціям, з 5 примірниками, у 90 представників, 16 країнам, 874 кілограмів, на 48 підприємствах, надіслано 423 громадянам, 263 студентам.

5 балів
6. Запишіть фразеологізми, у яких згадуються частини людського тіла (6 виразів), поясніть їхні значення.

6 балів

Разом 45 балів