asyan.org
добавить свой файл
1
Тренінг «Світ креативності»

Написи на дошці:

«Творчий потенціал необхідний кожній людині не лише для того, щоб створювати видатні твори чи відкриття. Він потрібен, перш за все для того, щоб проникнути в глиб свого Я, зрозуміти себе, світ, знайти своє місце в ньому, зробити своє життя осмисленим і цікавим.»

«Суть творчості в тому, щоб підняти настрій самому собі» Ольга Муравйова.

«Радість творчості включає в себе і радість відпочинку від неї» Аркадій Давидович.

Тема: «Світ креативності»

Мета: підвищення психологічної компетентності учасників з питань креативності, усвідомлення ними свого творчого потенціалу, креативності у собі, розвиток навичок та вмінь керувати креативним процесом, актуалізувати процеси особистісного творчого процесу.

Завдання:

1. Організація групової роботи, зниження емоційного напруження та створення позитивного емоційного фону в групі.

2. Пізнання себе й інших з позиції їх творчої своєрідності.

3. Формування партнерської позиції у творчій діяльності, спілкуванні.

4. Самопізнання через створення умов для виявлення творчого мислення та поведінки.
1. Вправа «Презентація свого Я»

Мета: знайомство, створення атмосфери довіри та позитивного емоційного клімату, інтересу до заняття.

Час: 5 хв.

Процедура проведення: перший учасник називає своє ім’я і дає собі характеристику трьома виразами. Наприклад: «Я – Надія, я наполеглива, ніжна, норовлива, хочу пізнати і розвинути свої творчі можливості». Так кожний учасник розповідає про себе.
^ 2. Вправа «Правила»

Мета: прийняття правил тренінгу, організація заняття тренінгу.

Час- 3 хв.

Процедура проведення: кожен учасник разом з тренером формує правила роботи групи під час занять. Наприклад: Рівність Регламент Конфіденційність Вміти слухати і чути Толерантність Активність Повага до іншого Я-висловлювання Вільна нога Щирість та відвертість Радіємо успіхам
^ 3. Міні –лекція

Е.Фромм: «Креативність - це здатність дивуватися, знаходити рішення в нестандартній ситуації, спрямованість на нове і вміння глибоко усвідомлювати свій досвід».

У дорослому житті люди стримують свою творчу уяву, в них зникає бажання експериментувати та досліджувати. Таким чином не можна реалізувати свій творчий потенціал та подолати перешкоди на шляху до творчості. Чим доросліша людина, тим більше знижується рівень її творчих здібностей.

За дослідженням П.Торранса, діти до 5 років дають до 90% оригінальних відповідей, до 7 років уже до 20%, дорослі – до 2%.
^ 4. Вправа «Квота творчих ідей»

Мета: Стимулювання творчої уяви та фантазії, розвиток оригінальності, швидкості та гнучкості мислення. Звучить музика Ф. Шопен «Фантазія»

Завдання : придумайте та запишіть як можна більшу кількість різноманітних оригінальних варіантів використання звичайних предметів.

Предмети - автомобільні покришки, порвані колготки, алюмінієві банки з-під напоїв, перегорілі лампочки, старі газети, кирпичів. Робота виконується індивідуально або в групах по 4-5 чоловіки, час- 7 хв.

Обговорення: Чи складно було виконувати вправу? Що заважало?

Вправа дає наочний матеріал для обговорення якостей творчого мислення (швидкість, оригінальність, гнучкість), дозволяє тренувати ці якості, йти від шаблонності в сприйнятті навколишніх предметів і їх звичних функцій.
Для старшокласників для розвитку дивергентного мислення необхідно використовувати завдання, що формують уміння побудови проблемних ситуацій та висування альтернативних гіпотез вирішення проблемних ситуацій.
^ 5.Вправа «Постановка незвичайних проблем»

Мета: розвивати оригінальність, нестандартність мислення, евристичне мислення.

Процедура проведення: виготовляються картки, на яких написано по 2 слова. Діти навмання обирають собі по одній картці і з цих двох слів намагаються вивести незвичайну проблему, яка пов’язувала б обидва слова.

Наприклад, дається пара слів «жук-стілець» Можна побудувати таку проблему: «Жук купив собі стілець. Як він доставить його до себе додому?»

Список пропонованих пар слів:

Компас – клей

Стріла – синиця

Мухомор – диван

Черевики – самовар

Сірник – вівця

Шапка – бджола

Пилка – яйце

Дзвінок – сестра

Лійка – тролейбус

Учитель – вітер

Графин – брат

Тертка – море

Риба – пожежа

Зуб – земля

Обговорення.
Сучасний світ дуже динамічний та стрімкий. Вижити в ньому, спираючись на стереотипи, складно. Кожного дня людина стикається з безліччю проблем. Щоб їх вирішити необхідно проявляти активність, творчі здібності, продуктивне мислення.
^ 6. Вправа «Домалюй»

Мета: Розвиток швидкості, гнучкості та оригінальності мислення

Процедура проведення: Учасники групи сидять по колу. У кожного аркуш паперу, кольоровий олівець, фломастери.

Інструкція: «Коли я скажу «почали», кожен з нас візьме лист паперу і все те , що йому потрібно для малювання. На малювання у нас буде 10 секунд. За часом буду слідкувати я і через 10секунд попрошу передати свій лист сусіду зліва. Після того як ви отримаєте лист, на якому вже щось намальовано, треба буде намалювати ще щось, розвиваючи сюжет у будь якому напрямку. Ми будемо продовжувати роботу до тих пір, поки лист кожного не пройде по колу і не повернеться до Вас.»

У ході обговорення виконаної роботи тренер може сфокусувати увагу групи на тих моментах в розвитку сюжету, які сприймаються учасниками як несподівані, нестандартні, незвичайні.
«Суть творчості в тому, щоб підняти настрій самому собі» Ольга Муравйова.

^ 7. Подолання простору

Мета: Створення умов для висунення та втілення ідей про способи дії в нестандартній ситуації, згуртування групи, фізична розминка.

Опис вправи.

Учасники розташовуються біля однієї зі стін аудиторії та отримують завдання - усім дістатися до протилежної стіни таким чином, щоб не торкатися підлоги ступнями ніг (наприклад, рухаючись поповзом або переміщаючись по стільцях). Кожен спосіб переміщення можна використовувати лише один раз на групу. Однак ті, хто вже подолав цей простір, можуть повертатися і допомагати переправитися залишилися учасникам. Самі вони вже мають право переміщуватися нормальним чином, але ті учасники, які мають переміщуватись, як і раніше не повинні торкатися ступнями підлоги (але їх можна, наприклад, перенести різними способами або «перевести» на руках, тримаючи на вазі їх ноги). Способи переміщення, знову ж таки, не повинні повторюватися.

При кількості учасників менше 13 - 14 осіб вправа виконується відразу всією групою, при більшій кількості доцільно розділити учасників на 2 - 3 підгрупи і організувати між ними змагання на швидкість (оптимальний розмір команди 8 - 10 осіб; по можливості, юнаки та дівчата повинні бути рівномірно розподілені між командами).

Обговорення
Спочатку учасники обмінюються емоціями та почуттями, потім озвучують всі способи, якими здійснювали переміщення(Провідний коротко записує їх на дошці або на аркуші ватману). Далі учасників просять поділитися міркуваннями, які з цих способів можна оцінити як більш, а які як менш творчі, і пояснити, на підставі чого вони прийшли до таких висновків.
8. Прикмети

Мета: розвиток гнучкості, оригінальності мислення.

Учасники групи сидять по колу. У тренера в руках м'яч.
Інструкція: «Напевно, всі знають таку жартівливу прикмету: упав ніж - прийде чоловік. Зараз ми будемо розвивати цю галузь прикмет. Зробимо це так: кидаючи м'яч, треба буде сказати, що впало, наприклад, барабан, монетка і т. д. Той, хто ловить м'яч, говорить про те, хто, на його думку прийде, і в разі виникнення питань у решти, пояснює, чому це відбувається. Робити все це постараємося якомога швидше "

У процесі виконання вправи тренер заохочує несподівані, оригінальні ідеї, а також прояви гнучкості і нестандартні інтерпретації. Вправа спрямована на
^ 9. Розшифровка абревіатур

Мета: розвиток гнучкості мислення.

Завдання- придумати речення на 3-5 довільні літери. Наприклад, МГУ – Молодь говорить українською (ЖКХ, МТС, ТОВ, КПУ, КПРС, МГУ, СПБ, МАН, ДОІППО, ГУОН, РКЗ, НРЦ, ЗНЗ, ДНЗ, ЗНО)
^ 10. Малювання фарбами

Леонардо да Вінчі створив свій метод генерування ідей. Він заплющував очі, повністю розслаблявся й розмальовував аркуш паперу довільними лініями та карлючками. Потім розплющував очі й шукав образи та нюанси, предмети та уявлення. Леонардо цитував Ботіччелі: «Можна кинути на стіну насичену фарбою губку й у плямах побачити безліч різноманітних образів. Ці образи – плями ідей, а ваш розум надає їм змісту».

Процедура проведення : аркуш А4 згинається навпіл і на одній половинці фарбами робляться різноманітні широкі мазки які при складанні листа симетрично відображуються на протилежній стороні (типа методики «Плями Роршаха»).

Обговорення: Що ви бачите на своєму малюнку?

Які були відчуття під час виконання малюнка?

Чи швидко виникали оригінальні ідеї?
^ 11. Завершення- релаксаційний комплекс.

Мета: зняття внутрішніх бар’єрів, закріплення відчуття творчої наповненості організму.

Час 7 хв.

Звучить музика. Ф. Шопен. Прелюдія №3.

Слово тренера: Терстоун, дослідник креативності, визначив, що творчі рішення приходять у момент релаксації, розсіювання уваги, а не в момент, коли увага свідомо концентрується на вирішенні проблеми. Тому зараз давайте спробуємо здійснити релакс.

Процедура проведення: «Сядьте зручніше. Заплющте очі. Зробіть вдих і глибокий видих. Уявіть собі двері. Це ваші двері. Уявіть собі їх колір , форму, фактуру. Усе це – якості ваших дверей. За ними багато цікавих, захоплюючих речей, про існування яких ви не здогадуєтесь. Одна з них – це Сила, якою ви ще не користувалися. Тут ви знайшли і нові вміння, про існування яких у собі ви не здогадувалися. Не поспішаючи, відчиняйте ці двері. І в якій би формі не були вміння, дозвольте їм сформуватися, нехай вони прийдуть до вас. Ці вміння можуть здатися вам дивними, незвичайними. Уявіть, що вони у вас уже є . Спробуйте усвідомити, що це ваша невід’ємна частина. Нехай творча сила міцніє, навички покращуються. Ви можете користуватися цими уміннями в разі необхідності. А зараз залиште їх, тихенько зачиніть двері. Ви добре почуваєтеся, збережіть у собі відчуття вміння і творчої сили.

Обговорення:

  • Чи впливає музика на емоційний стан людини?

  • Чи вдалося відчути вам Силу творчості на нашому тренінгу?

Ритуал прощання