asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Результати анкетного опитування учасників Мережі ПДГ
У березні - квітні 2011 року, Українська бібліотечна асоціація (УБА) за проектом «Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках» провела дослідження ефективності діяльності Пунктів доступу громадян до офіційної інформації (ПДГ) в бібліотеках України спрямоване, передусім, на визначення шляхів подальшої розбудови діяльності пунктів доступу та покращення їх роботи.

Для цього було розроблено спеціальну анкету (текст анкети додається), та розповсюджено її серед учасників мережі за допомогою електронної розсилки.

Інформація про проведення дослідження, була також виставлена на мереженому ПДГ блозі, що розташований на сайті УБА.Умовно, запитання анкети можна поділити на блоки

Перший блок - базова інформація - відомості про бібліотеку. Дані питання (питання 1 – 6) носили уточнюючий характер, та були корисними, зокрема, для корегування бази даних учасників мережі ПДГ, та для більш плідної комунікації, з особами, що відповідають за діяльність ПДГ у бібліотеці:

 1. Повна назва бібліотеки

 2. ПІБ директора бібліотеки

 3. Контактний телефон директора бібліотеки

0 (____)_______________________

 1. ПІБ відповідального за ПДГ від бібліотеки

 2. Контактний телефон відповідального за ПДГ від бібліотеки

0 (____)_______________________

 1. e-mаil відповідального за ПДГ від бібліотеки


Для аналізу контингенту учасників опитування було також важливо знати – де представники бібліотеки, учасниці мережі ПДГ проходили тренінг та коли бібліотека приєдналася до мережі, (питання 7), а також у яких заходах УБА за проектом ПДГ бере участь (питання 8):
Наступний блок питань був безпосередньо пов'язаний з діяльністю ПДГ у бібліотеці

Формулювання запитань у анкеті були заритого, відкритого та комбінованого типу.

^ Закриті запитання передбачали, вибір відповідного варіанту (варіантів), що дозволило узагальнити результати за певними статистичними показниками. Див. Таблиця результатів опитування учасників мережі ПДГ.

Відкриті запитання та пункти – «інше», «власний варіант», надавали можливість учасникам анкетування самим сформулювати відповідь, тобто були більш суб’єктивними. Отже їх узагальнення було спрямоване передусім на визначення певних загальних тенденцій та особливостей діяльності ПДГ.
Завдяки дослідженню (анкетному опитуванню та опрацюванню звітів по діяльності ПДГ), була отримана інформація, необхідна для розробки рекомендацій по створенню і ефективній діяльності ПДГ.
Слід зазначити, що аналізувалася й так звана «опосередкована інформація»: вміння презентувати себе за межами власного регіону, вміння працювати з електронними документами та анкетами, змістовність відповідей на відкриті запитання, форми і зміст матеріалів, що описують діяльність ПДГ тощо.

Так, однією з характеристик активності та професійності учасника мережі, можна вважати його участь у даному дослідженні. Важливим також є - змістовність відповідей на відкриті запитання, форми і зміст матеріалів, що описують діяльність ПДГ.

Вміння презентувати себе за межами власного регіону (попередньо - за формальними ознаками), виявляється у деталізації назви власної бібліотеки (зокрема, вказівка області) та наданні контактних телефонів у розширеному форматі – з кодом області, міста, району тощо. Вмінню самопрезентації бібліотек було присвячене багато семінарів та тренінгів. Вміння презентувати себе розглядається підчас навчання (підвищення кваліфікації) бібліотечних працівників у Головному і Регіональних тренінгових центрах, зокрема при розгляді проблем фандрейзінгу, адвокаційної діяльності, соціального партнерства. Однак, нажаль, за результатами анкетування, можемо констатувати, що бібліотеки не приділяють цьому питанню достатньої уваги. Досвід роботи з бібліотеками, коли на прохання контактного телефону надається робочий телефон без вказівки місцевого коду, змусив авторів анкети вкласти у відповідь певний шаблон - Контактний телефон …- 0(____)_____________, тоді як наступну проблему – відсутність повної інформації про бібліотеку (місце знаходження, регіон) планувалося вирішити завдяки формулюванню – «Повна назва бібліотеки». Шаблон спрацював, а от формулювання - ні. Надходили анкети, у яких, повна назва бібліотеки визначалася як «Централізована бібліотечна система» або «Центральна районна бібліотека» (яка? якого району? Якого регіону?). Необхідно було переглядати усі надіслані матеріали і шукати там зачіпки та підказки, що допомагали ідентифікувати бібліотеку. Крім того, іноді виявляється замало і назви місця де працює бібліотека. Наприклад, що б дізнатися, чи всі регіони України, взяли участь у опитуванні, важливо було знати, який регіон презентує та чи інша бібліотека. Звичайно, нові інформаційні технології дозволяють здійснювати пошук і знаходити відомості про бібліотеки, але це забирає час і створює певне емоційне напруження.

Про такі нюанси не прийнято писати при аналізі результатів, але як не повторювати помилок, якщо не знаєш, що помилявся?

Тому, пропонуємо звернути увагу ще на деякі формальні чи навіть технічні помилки, які ускладнюють процес обробки результатів. Це і формат (тип файлу) документу - бажано зберігати саме той тип файлу, який ви отримали для роботи, і, звичайно не переробляти під себе стандартизований зміст анкети (інша нумерація, інші формулювання відповідей робить вашу анкету непридатною до узагальнення). Назва файлу – та сама проблема ідентифікації – що змушує перейменовувати отримані файли (більшість надісланих анкет мали загальну назву «опитувальник» тоді як для роботи з ними необхідно було знати – чиєї бібліотеки цей опитувальник),
В анкетному опитуванні взяли участь – 54 бібліотеки, учасниці мережі ПДГ практично з усіх регіонів України. Оброблено – 51 анкету (3 анкети технічно не вдалося відкрити).

Серед опитаних (питання 7) – близько 18% приєдналися до мережі після фокус семінару, що відбувся на базі Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ), 65% після регіональних тренінгів (по 14% після тренінгів на базі Тернопільської обласної бібліотеки для молоді та Кримської Республіканської УНБ ім. І. Я. Франка по 12% після тренінгів на базі Кіровоградської ОУНБ ім. Д.І. Чижевського, та Хмельницької ОУНБ ім. М.Островського, 10 % після тренінгу на базі Харківської ОУНБ та 4% після тренінгу на базі Донецької ОУНБ ім. Н.К. Крупської), 17% після проходження спеціального навчання в Головному чи регіональному тренінговому центрі для бібліотекарів та 4% (бібліотеки Криму) після науково-практичної конференції у м. Керч, в вересні 2010 року.

Таким чином, до контингенту опитаних, увійшли представники бібліотек, що проходили навчання та приєдналися до мережі ПДГ, після усіх основних регіональних тренінгів. Найбільша кількість представників ПДГ, що взяли участь у опитуванні, це ті – хто приєднався після першого фокус-семінару, що проходив на базі Національної парламентської бібліотеки України (НПБУ) - 18%, що може свідчити про правильний підбір учасників цього семінару, як бібліотечного активу.
Реалізуючи проект «Організація доступу до інформації органів державної влади України в бібліотеках» УБА усіляко сприяла створенню ПДГ при бібліотеках, зокрема через організацію та проведення тренінгів для бібліотекарів, тренінгів для тренерів регіональних тренінгових центрів, які в подальшому навчатимуть бібліотекарів регіону, проведення семінарів та конференцій, на яких обговорювалися досвід роботи ПДГ тощо. Відповідаючи на питання 8. «В яких заходах УБА за проектом ПДГ ви брали участь?» – 84% відзначили, що брали участь у регіональних тренінгах, 33% - були учасниками тренінгу для тренерів у Головному тренінговому центрі для бібліотекарів (ГТЦ, м. Київ, жовтень 2010р.) та учасниками Всеукраїнського фокус семінару (смт. Славське, березень 2011р.), 30% - були учасниками семінару по ПДГ та конференції УБА, що проходили на базі НПБУ, 28% - брали участь у науково-практичній конференції учасників мережі ПДГ (м.Керч, вересень 2010р.), 18% - у конференціях «Крим - 2009», «Крим - 2010». Більшість бібліотек були учасниками не одного, а декількох заходів, що підтверджує тезу про їх активну професійну позицію.
Сучасні вітчизняні бібліотеки вже звикли жити в процесі постійної проектної діяльності. Реалізація ж проектів передбачає зміни в діяльності (в підходах до діяльності) у якості результатів діяльності тощо. Саме тому, одним з важливіших питань анкети було питання 9. Що у діяльності Вашої бібліотеки змінилося після приєднання бібліотеки до мережі ПДГ?

Практично всі учасники опитування (в тій чи іншій формі, оскільки запитання було відкритим), відзначили, що зі створенням ПДГ – «зросла кількість користувачів», «покращилась поінформованість громадян про можливість долучення до процесу законотворення», «активізувалася робота з місцевою владою та громадськістю щодо надання інформаційної допомоги з питань діючого законодавства України», «поповнився фонд бібліотеки», підвищилась якість та оперативність надання інформаційних послуг, що стосуються законодавства, «виконані довідки стали більш якісними та інформативними», «поліпшився імідж бібліотеки» тощо.
Відповідаючи на питання 10. Які з перелічених нижче послуг надає ПДГ Вашої бібліотеки: 98% респондентів вказали, що ПДГ бібліотеки надає «вільний доступ користувачів бібліотеки до сайтів органів державної влади та місцевого самоврядування», 96%, що здійснює «пошук інформації на сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування за запитом користувача», на надання послуг по «консультуванню користувачів з методики пошуку інформації на сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування» вказали 94 % та на «навчання користувачів методиці пошуку інформації на сайтах органів державної влади та місцевого самоврядування» - 92% опитуваних.

Крім того, 23% також вказали «Власний варіант» послуг, що надає ПДГ їх бібліотеки. Зокрема:

 • Інформування депутатів міської ради, керівників відділів виконкому міської ради

 • Складання вебліографічних списків сайтів законодавчого характеру.

 • Створення «Інформаційного бюлетеню надходжень до бібліотеки законодавчих, нормативно-правових документів та коментарів до них», який використовується в бібліотеці та, за запитом користувачів, розсилається електронною поштою.

 • Організація стенду, на якому виставляються матеріали з питань доступу громадян до офіційної інформації

 • Проведення семінарів – тренінгів для бібліотек на тему «Створення Пунктів Доступу Громадян до офіційної інформації»,

 • Проведення круглих столів з представниками органів влади та громадськими організаціями району на тему: «Співпраця з органами влади для вирішення проблем громади»,

 • Проведення екскурсій для дітей «Урядовий портал для дітей»,

 • Проведення тренінгів по парламентаризму та електронному урядуванню в Україні (на замовлення).

 • Можливість проконсультуватися з юристом в центрі правових знань у читальному залі бібліотеки, в рамках консультаційного пункту «Радить юрист», в часи прийому помічника судді, через он-лайн форум, за електронною базою даних «Юрист+ Закон», яка інстальована на АРМ «Бібліограф»

 • впровадження проекту «Рука допомоги» для опікунських сімей та піклувальників

 • Можливість зберегти офіційну інформацію на зовнішній носій в електронному вигляді або роздрукувати


Серед категорій користувачів, які найчастіше звертаються до ПДГ (питання 11) - пенсіонерів назвали 98% опитаних, студентів – 94%, представників місцевої влади – 61%, бізнесменів - 55%, представників неурядових громадських об’єднань - 41%, журналістів - 26%.

57% опитаних, також додали власний варіант категорії користувачів, що переважно звертаються до ПДГ, це - люди з обмеженими можливостями - 29%, вчителі, викладачі (освітяни) - 28%, безробітні – 26%, учні – 13%, науковці та службовці – 11%, опікунські сім’ї, піклувальники, одинокі матері, представники робітничих професій – по 2%.

Таким чином, дослідження підтвердило, що потенційними користувачам ПДГ є усі верстви населення. Однак, переважно звертаються до ПДГ у бібліотеці – найменш захищені та найменш спроможні – пенсіонери, студенти, люди з обмеженими можливостями, безробітні.

Представники місцевої влади, також є активними користувачами ПДГ, а робота з ними передбачає й співпрацю, зокрема, в отриманні інформації про діяльність органів місцевої влади т місцевого самоврядування.
Серед запитів, з якими до ПДГ звертаються частіше (


следующая страница >>