asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5

Із самого початку юридичне право визначення характеристик ОВГЗ було віддано Кабінету міністрів України, що своєю постановою визначає розмір випуску, час погашення, величину номінального доходу, форму й частоту виплат доходу, а також суму боргу за ОВГЗ. НБУ, як офіційний агент уряду, відповідає за розміщення цього виду цінних паперів. На сьогодні комерційні банки - єдині організації, які можуть брати участь в аукціонах по розміщенню ОВГЗ.

Облігації внутрішньої державної ощадної позики (ОВГСЗ) призначалися, насамперед, для акумулювання коштів населення України. Вони були випущені на пред'явника номінальною вартістю 50 грн. Спочатку планувалося розміщати ці держоблігації по номіналі й виплачувати доход у вигляді щоквартальних відсотків, за принципом темп інфляції плюс один відсоток, але, в остаточному підсумку, Міністерство фінансів вирішило продавати їх з дисконтом. Тривале падіння прибутковості ОВГЗ зробило ощадні облігації привабливими для всіх внутрішніх інвесторів, у тому числі й для банків.

Міністерство фінансів України 15.09.2006 року продав дворічні облігації внутрішньої державної позики на 37 млн.грн. З початку 2006 року ОВГЗ продавалися з максимальним строком обігу три роки . У цей же час Мінфін припускає доразмістити трьох і п'ятирічні облігації. Прибутковість по них становить 9,4-9,5 % річних. Великої кількості бажаючих заходити в госпапери під таку прибутковість немає. Хто забезпечує ці порівняно невеликі обсяги покупок держоблігацій на первинному ринку? За інформацією банкірів, найбільше активно паперу купують Фонд гарантування внесків фізичних осіб, а також два недержавних банки - Брокбізнесбанк і Кредитпромбанк. Однак ще в 2006 році держбанк не купував облігацій. “ Ми готові й хочемо й готові працювати з державою, але нас не влаштовує нинішня доходність , - сказав голова правління Ощадбанка. - Двох і трирічні папери ми готові купити під 10 %, а п'ятирічні - не менш 11 % річних”. За словами голови правління Ощадбанка , портфель ОВГЗ банку зараз становить неповні 2,5 млрд. гривень. В основному ці папери, куплені в 2004-2005 роках.

Таблиця 2.2.2 Результати первинного розміщення облігацій внутрішньої державної позики в 2006 році


№ аукціонів


Дата роз

міщення

Дата погашен

ня

Строк обігу,

днів

Середньо вагова прибутковість,

% річних

Кількість

розміщених.облігацій

Притягнуто від розміщення,млн. грн.

21

16.10.06

03.09.06

688

9,00

12000

12,103

23

19.10.06

03.09.06

685

9,00

25000

250,246За даними таблиці видно, що кількість розміщених облігацій збільшується , середньорічна прибутковість залишається незмінної, строк обігу облігації зменшився на 3 дні.

На думку аналітика ТОВ “ Індиго Капітал” прибутковість облігацій нового випуску може скласти 9-10 % річних, а строк обігу - біля п'яти років.

Відповідно до законодавства місцеві органи влади мають право випускати облігації місцевої позики. До початку 1996 року в обігу перебували тільки облігації, випущені в Києві, Харкові й Донецьку. Однак облігації, випущені в м. Києві, почавши свій старт ще в 1995 році зійшли на немає в результаті непогодженості дій міських органів влади. Історія харківських облігацій виявилася більше вдалою: вони були кілька разів вдало погашені й знову розміщені. У цілому муніципальні облігації, як правило, розміщаються на рік, і їхня прибутковість прив'язана до ставки рефінансування НБУ на момент розміщення. По цій же схемі були розміщені херсонські муніципальні облігації й плануються до розміщення донецькі й івано-франківські. На жаль, всі перераховані облігації поширюються по підписці й на вторинному ринку не звертаються. Тільки одеські муніципальні облігації, що мають 50% прибутковість, котируються в Позабіржовій торговельній системі (ПФТС), а також на неорганізованому фондовому ринку.

Для того щоб зробити облігації більше привабливими для інвесторів, у багатьох розвинених країнах по ним установлюється досить високий рівень доходу, що не підлягає оподатковуванню.

Облігації зовнішньої позики (ОВЗ) - традиційні купонні облігації номінальною вартістю 5000 доларів США й річною ставкою доходу 8,5%. Облігації були облямовані урядом України з метою реструктуризації боргу російської газодобувної компанії РАО “Газпром” за поставки природного газу в Україну. ОВЗ були випущені у формі паперових свідоцтв на пред'явника й повинні бути погашені поступово протягом 1997-2003 р. Реструктуризація й переоформлення зовнішнього боргу України - важлива риса випуску ОВЗ, але з іншого боку, щоквартальна виплата відсотків на суму 29,75 млн. доларів США будуть лихоліттям для державного бюджету.

При оцінці облігації необхідно звернути увагу на наступні моменти:

- провести оцінку інвестиційної привабливості регіонів (для облігацій муніципальних позик) або галузей (для облігацій корпорацій);

- провести оцінку фінансової стабільності й платоспроможності компанії(для облігацій корпорацій);

- зробити оцінку характеру обігу облігацій (для всіх видів) на фондовому ринку;

- здійснити оцінку умов емісії (для всіх видів).

Нова еврооблігаційна хвиля 2006 року

Вхідний у число п'ятнадцяти найбільших українських банків АКБ “ Форум” (київ) 15.10.2006 року завершив дебютне розміщення трирічних єврооблігацій на суму 100 млн. гривень. Банки Citigroup й Standart Bank виступили менеджерами по розміщенню паперів “Форуму”. Прибутковість нот кредитної участі, якими оформлена еврооблігаційна позика банку, склала 10 % річних. Це найдорожче запозичення українським банком на зовнішньому ринку з березня 2004 року.

Донедавна вітчизняні банки й великі компанії відкладали вихід на міжнародний ринок капіталу за росту процентних ставок і корекції на фондовому ринку травня-липня. України нагадала про себе західним інвесторам тільки у вересні 2006 року - країна розмістила дванадцятирічні єврооблігації на 384 млн. швейцарських франків під 3,75 %, а державний Укрэксімбанк випустив п'ятирічні папери на 350 млн. доларів під 7,65 % річних.

Найближчим часом випуски єврооблігацій повинні почастішати. Агентство Moodys привласнило рейтинг єврооблігаціям Кредитпромбанка, що зараз роуд-шоу. Про плани розмістити єврооблігації заявив Укрсоцбанк. За словами начальника керування інвестиційно-банківських послуг Укрсоцбанка, фінансові зоходи розраховує зайняти 200-250 млн. доларів.

Таблиця 2.2.3 Випуски єврооблігацій українськими банками

Банк


Дата розміщення

Строк

обігу

Сума, млн. доларів

Ставка,

% річних

Приватбанк

Грудень2003

3 роки

100

10,875

УкрСиббанк

Березень 2004

3 роки

100

10,50

Укрексімбанк

Вересень 2004

5 років

100

7,75

Укрсоцбанк

Травень 2005

3 роки

100

9,00

УкрСиббанк

Червень 2005

3 роки

125

8,95

Укрексімбанк

Вересень 2005

7 років

250

6,80

“Форум”

Жовтень 2005

3 роки

100

10,00

ПриватБанк

Січень 2006

10 років

150

8,75

Укрексімбанк

Вересень 2006

5 років

350

7,65


По даним таблиці видно, що найбільший відсоток річних по випуску єврооблігацій займає Приватбанк ( 10,875 % ). Друге місце займає Укрсиббанк ( 10,50 % ), третє місце банк “ Форум” ( 10.00 % ). Найбільший строк обігу в Укрексімбанку й Приватбанк. В інших банків строк обігу однаковий - 3 роки.

Оцінка інвестиційної привабливості регіонів в основному проводиться при роботі з облігаціями місцевих позик і тоді як мінімум варто вивчити динаміку сальдо бюджетних балансів регіонів і структуру формування їхньої дохідної частини. Фінансова стабільність і платоспроможність компаній - емітентів може бути проведена по системі показників, що характеризують їхню інвестиційну привабливість. Однак коло таких показників значно вужче, ніж по акціях, оскільки головне завдання - виявлення кредитного рейтингу розглянутої компанії, її стабільності в довгостроковому періоді й наявність сформованого викупного фонду. Найбільшу складність для інвестора представляє оцінка характеру обігу облігації на фондовому ринку. У першу чергу необхідно встановити реальну ціну облігації, оскільки вона піддана значним коливанням при змінах ставки позичкового відсотка, а потім - з'ясувати рівень ліквідності облігацій на фондовому ринку. Оцінка умов емісії облігації припускає вивчення цілей її випуску й умов придбання, періодичності виплат відсотка і його ставки, умов погашення основної суми.

2.3 Аналіз акцій як один із головних видів цінних паперів
Інший розповсюджений у практиці банківського фондового ринку вид цінних паперів - акція.

Акції - це номерні цінні папери, документи, які затверджують членство в акціонерному товаристві й надають право на одержання дивідендів. Емісія акцій на подавця у всіх країнах обмежена. Як правило, акції зберігаються в брокерів або в інших спеціалізованих конторах. Власник має тільки свідоцтво про кількість акцій. Відрізняють звичайні й привілейовані акції. Звичайні акції дають своєму власникові право на один голос на зборах акціонерів. Крім цього, власник звичайної акції має право на одержання частини чистого прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів. При ліквідації акціонерного товариства його претензія на власність є останньою. Він одержує те, що залишається після оплати боргів і розрахунків із привілейованими акціонерами.

Акції не мають установленого строку обігу, вони бувають іменні й на пред'явника. Розрізняють також акції підприємства, трудового колективу, акціонерного товариства. Акціонерне товариство, як правило, має дві категорії акцій: прості (звичайні) і привілейовані. Звичайні акції дають їхнім власникам право голосу на зборах акціонерного товариства й право участі в розподілі чистого прибутку після того, як будуть сформовані фінансові резерви й виплачені дивіденди власникам привілейованих акцій. У свою чергу, привілейовані акції не дають права голосу, але приносять своєму власникові постійний прибуток у вигляді фіксованого дивіденду й мають перевага перед простими акціями при розподілі прибутку й ліквідації акціонерного товариства. Привілейовані акції можуть випускатися як конвертованими, тобто їхній власник при бажанні може обміняти їх на прості акції або облігації цього ж емітента.

Маючи властивості облігацій, привілейовані акції є сполучною ланкою між облігаційною “секцією” портфеля й тією “секцією”, де “зберігаються” звичайні акції. Існує такий широкий вибір преференційних акцій, що лише деякі інвестори не розташовують ними. Через розходження в інвестиційних цілях не можна сказати, який конкретно відсоток від усього портфеля повинні становити привілейовані акції (табл.2.3.1).
Таблиця 2.3.1 Привабливість привілейованих акцій для інвесторів


Типи привілейованих акцій

Типи інвесторів

Прямі: вищої якості

консервативні

помірного й високого

помірковано агресивні

спекулятивного й низького

агресивні, досвідчені

Спеціальні (високої якості)

конвертовані

агресивні, помірковано агресивні

ретрективні

консервативні

с плаваючим доходом

агресивні, витончені

с ордером

агресивні, помірковано агресивні

за участю

консервативні, помірковано агресивні

с оплатою в інвалюті

агресивні, витончені


Власники звичайних акцій є власниками корпорацій і постачальниками її первісного капіталу. Капітал, вкладений в акції, звичайно вважають венчурним або ризиковим, тому що у випадку банкрутства корпорації, власники звичайних акцій можуть втратити всі свої інвестиції. Виплата дивідендів по акціях не є контрактним зобов'язанням компанії. Акція звичайно має дві ціни: номінальний і ринкову (біржову) або курс, що визначається коливаннями попиту та пропозиції на фондовому ринку.

Комплексна оцінка інвестиційної привабливості акцій здійснюється по наступних параметрах:

  1. оцінка галузі, у якій діє емітент;

  2. оцінка фінансового стану й основних показників господарської діяльності емітента;

  3. оцінка характеру обігу акції на фондовому ринку;

  4. оцінка умов емісії акції.

Ціна акції - це ціна, по якій акція продається й купується на ринку. Якщо акція котирується на фондовій біржі, вона продається по так називаній курсовій ціні. У її основі лежить номінальна вартість акції, але на відміну від номінальної курсова ціна увесь час міняється з урахуванням попиту й пропозиції.

Фондові аналітики відзначають, що в Україні в 1997 році на фондовому ринку сформувалися групи акцій приватизованих підприємств - “блакитних фішок”. До них ставляться:

- акції енергетичних підприємств (АТ ”Западэнерго”, “Днепрэнерго”, “Донбассэнерго”);

- акції нафтопереробних підприємств (АТ “НПК “Галичина”, АТ “Эксимнефтепродукт”, АТ ”Нефтехимик Прикарпаття”);

- металургійних підприємств (АТ “Харцизский трубний завод”, “Нижнеднепровский трубопрокатний завод”);

- хімічних підприємств (АТ “Азот”, АТ “Днепразот”).

Всі ці акції характеризуються високою курсовою вартістю й попитом з боку нових інвесторів, операції з ними дозволяли одержати доход до 100% річних .

На початку 2006 року багатьох інвесторів залучали папери банківського сектора. Акції “ Райффайзен Банку Аваль “ подорожчали по котируваннях попиту на 6,2 % , акції Укрсоцбанка - на 1,8 %. На думку аналітиків, оптимізм інвесторів

обумовлений продемонстрованої банками високою рентабельністю. За 8 місяці минулого року прибуток “ Аваль “ склала 245,5 млн.гривень, Укрсоцбанка - 194,7 млн. гривень. Рентабельність активів Укрсоцбанка в порівнянні із січнем-серпнем 2005 року збільшилася більш ніж у два рази, а “ Райффайзен Банку Аваль” - більш ніж в 15 разів.

Акції банків стали лідерами по обсязі торгів. Слідом за ними розташувалися папери “ Mittal Steel Кривій Ріг”. Ці акції подорожчали завдяки зростаючому попиту на продукцію компанії з боку російських підприємств і підвищенню цін на неї. По оцінці аналітиків інвесткомпанії “Альфа Капітал”, справедлива ціна однієї акції “Криворіжсталі” становить 4,55 гривні. Відповідно орієнтовна ціна 0,33 – відсоткового пакета - 56,05 млн. гривень. У цей час ціна попиту на акції підприємства в ПФТС становить 4,14 гривні, ціна пропозиції - 4,65 гривні.

Після того, як 93,02 % акцій “Криворіжсталь” було продано в жовтні 2005 року корпорації Mittal Steel за 24,2 млрд. гривни ( 6,74 гривни за одну акцію) , ФГИ вирішив продати держпакет, що залишився ( 1,3 %) цього металургійного гіганта. Фонд має намір роздрібнити цей пакет акцій на чотири частини, тобто будуть виставлені на продаж ще один пакет у розмірі 0,33 % акцій і два по 0,32 % акцій. Другий пакет акцій буде виставлений на продаж 1 грудня 2006 на фондовій біржі ПФТС, третій - 12 грудня на Українській фондовій біржі, четвертий - 20 грудня 2006 року на фондовій біржі “Іннэкс” ( раніше Донецька фондова біржа).

На початку 2006 року акції “ Запорожкокса” подорожчали на 42 % за ціною покупки до 5,7 гривни за акцію, відреагувавши на рішення зборів акціонерів відмовитися від збільшення статутного фонду в 9,2 рази шляхом додаткового випуску простих іменних акцій з метою обміну на частки що приєднує ТОВ ЗАРС. Акціонери “Запорожкокса” також ухвалили рішення щодо виплаті дивідендів за 2005 рік.

Лідерами росту котирувань стали акції компаній “Днепроэнерго”, “Западэнерго”, “ Центрэнерго”, “ Донбассэнерго”.

Акції Нижнеднепровського трубопрокатного заводу подорожчали на 2,9 % за ціною попиту. Привабливість цих паперів підвищили наміру “ Интерпайпа ” ( власника Нижнеднепровского й Новомосковського трубопркатних заводів) у наступному році здійснити IPO. Інвестори, натхненні недавнім розміщенням найбільшого російського виробника труб - трубною металургійною компанією ( ТМК), очікують, що вихід “Інтерпайпа” на закордонні площадки також будуть успішними. На думку інвесткомпанії “ Столиця - цінні папери”, котирування акцій трубних компаній двигає уверх й очікування росту внутрішнього споживання трубної продукції, у тому числі житлово-комунальних господарств. Потреба цього сектора в трубах оцінюється мінімум в 10 млрд. гривень ( у проекті бюджету на 2007 рік на реконструкцію ЖКХ передбачено 3 млрд. гривень).

Таблиця 2.3.2 Найбільш ліквідні акції українських компаній та банків за підсумками торгів у ПФТС 16-20 жовтня 2006 року
Таблиця 2.3.2.

Найменування


Ціна,грн

Попит\

пропозиція

Зміна Попит/про-

позиція


Рин.капіталіза-

ція

млн.грн


Ціна/прибуток

(Р\Е)*

Ціна/виторг

(Р/В)

Ціна/номінал

(Р/В)*

за тиждень , %


З початку року%


“Міттал Стіл Кривій Ріг”

4,50/4,64


3,2/-0,2

19,7/10,5

17548,01

10,19

1,54

3,01

“Укрнафта”

298,00/304,00

-2,7/-2,3

44,7/46,6

16310,13

10,31

3,24

2,39

“Укртелеком”

0,84/0,86

0,3/0,1

22,22/22,7

15886,10

31,15

2,87

20,03

“ММКім. Ілліча”

2,30/2,43

-3,0/0,4

-15,4/-11,3

7943,56

3,81

0,50

1,05

“Райффайзен Банк Аваль”

0,47/0,48

-3,1/-3,0

19,7/10,5

7051,42

35,26

н. буд.

3,48

Укрсоцбанк

1,72/1,75

-0,3/-1,7

44,7/46,6

6435,53

38,31

н. буд.

4,50

Полтавський ГОК

42,55/46,00

-1,1/-4,2

22,22/22,7

5064,14

24,82

2,38

3,78

Ніжнеднепровский

Трубопрокатний завод

72,00/75,00

2,9/1,4

-15,4/-11,3

3942,59

7,61

1,28

3,06

“Западэнерго”

198,50/201,89

7,3/6,3

25,7/23,1

2559,77

115,51

1,18

1,88

“Днепэнерго”

530,00/580,00

7,9/12,6

-60,0/64,3

2158,20

283,56

1,21

8,46

“Центренерго”

5,80/5,84

4,1/1,8

-20,5/20,2

2146,87

49,39

1,26

0,98

Концерн “Стірол”

69,90/74,00

-4,9/-2,6

61,8/59,9

1957,09

3,59

0,89

1,22

Сумське НПО ім. Фрунзе

17,12/17,80

-2,2/-1,1

50,4/49,5

1249,20

н. д

0,92

1,49

“Донбассэнерго”

38,31/41,95

2,9/9,8

79,7/66,2

942,30

26,48

1,02

1,07

“Киевэнерго”

6,71/7,70

-2,8/0,0

96,6/88,2

789,61

21,98

0,47

0,59

“Лугансктепловоз”

2,02/2,10

-1,5/-3,7

-48,2/49,0

450,13

2174,55

1,23

2,89

*Р – поточна ціна акції; Е – сумарний прибуток за останні чотири квартали на одну акцію;S- сумарний виторг за останній квартал за одну акцію.
Обсяг торгів акціями в ПФТС склав 176,2 млн. гривень, що в 5,5 рази більше, ніж на початку 2005 року. Майже 80 % ( 140,31 млн. гривень ) обсягу торгів довелося на угоду акціями ВАТ “ ВК Девелопмент”, що входить у групу “ Велика Кишеня”. Компанія “ ВК Девелопмент”, створена в травні 2006 року , спеціалізується на реалізації проектів у сфері нерухомості, зокрема будівлі торгово-розважальних і логістичних центрів. Акції компанії котируються із червня 2001 року.

Притягнуті кошти “ ВК Девелопмент ” має намір витратити на реалізацію семи проектів вартістю 250млн. доларів. Компанія планує побудувати шість торгово-розважальних центрів і логістичний парк під Києвом. Ці проекти перебувають у різній стадії готовності - один на етапі проектування, інших - близькі до завершення.

ВАТ “ Рітейл Груп ”, що управляє мережею супермаркетів “Велика Кишеня”, провело в грудні 2005 року IPO у ПФТС. У результаті продажу 10 % акцій було притягнуто 270,5 млн. доларів. Новими акціонерами компанії стали інвестфонди Julius Baer, Deutsche Bank й East Capital ( у керуванні 2 млрд. євро ). У березні цього року компанія “ Рітейл Груп ” здійснила приватне розміщення 2 % акцій ПФТС . Притягнуті ресурси були спрямовані й на будівництво нових торгових центрів. Розміщаючи акції в ПФТС, група “ Велика Кишеня ” готовить до виходу ВАТ “ Рітейл Груп ” на Лондонську Фондову біржу. Компанія в другій половині має намір розмістити там 25 % своїх акцій. Для успішного IPO у Лондоні їй необхідно наростити капіталізацію до 500 млн. доларів. Приватні розміщення необхідно привітати, адже ринок ПФТС не може існувати лише завдяки його професійних учасників.

Росту індексу ПФТС на початку 2006 року сприяли енергетичні компанії. У числі лідерів росту були паперу трубних заводів. Зокрема, акції Дніпропетровського трубного заводу, ТОВ “КИНТО Лтд” й “Укрнафта “.

26 жовтня 2006 року після церемонії, на якій були присутні президент Фінляндії й України, фінська група “ Санитек” і корпорація “Українські будівельні матеріали” підписали угоду про створення спільного підприємства, у якому “ Санитек ” буде мати частина в 51 % а українські акціонери 49 %. Угода стосується найбільшого в Україні виробництва кераміки для ванних кімнат - Славутского комбінату “ Будфарфор”.

Інвестування буде відбуватися протягом декількох років. Заплановано збільшити виробничу потужність і модернізувати існуючі корпуси на базі вже перевіреного встаткування й технологій, які на сьогодні використаються на заводах “ Санітек” у Європі. Технології, які будуть застосовуватися, дозволять істотно зменшити виробництво витрат і поліпшити продуктивність й ефективність виробництва. Для всього персоналу підприємства передбачене навчання новими технологіями.

Планується розширити асортименти продукції, поліпшити якість і дизайн продукції. Нові серії керамічної продукції будуть розроблятися як для українського ринку так і на експорт.

Гарні перспективи й в акцій Центрального ГОКа, уведений у лістінг ПФТС. ВАТ “ Центральний гірничо-збагачувальний комбінат” входить у п'ятірку найбільших виробників гірничорудної сировини України. Експерти прогнозують, що цього року залізорудна сировина подорожчає на 10-15 % , що сприятливо для акцій комбінату.

2.4 Аналіз вторинних цінних паперів
80-90-і роки на ринку цінних паперів України з'явилися нові види цінних паперів як реакція на організаційну зміну його структури. Вони носять вторинний, похідний характер стосовно діючим на ринку акціям й облігаціями називаються вторинними (похідними) або дериватами. До них у загальному випадку відносяться варанти, ф'ючерси , опціони, права. Деякі автори в цю же групу відносять конвертовані акції й облігації.

Фінансові ф'ючерси - стандартні термінові контракти, які укладаються між емітентами (продавцями) і інвесторами (покупцями) з метою купівлі - продажу в майбутньому цінних паперів або фінансових інструментів по зафіксованій раніше ціні. У більшості випадків такі угоди здійснюються на фондовій біржі й припускають страхування ризиків. Ними активно користуються різні кредитно - фінансові установи для регулювання своїх активів і пасивів з метою підтримки прибутковості під тиском ринкової кон'юнктури, що змінюється.

Опціон також являє собою терміновий контракт на цінні папери або фінансовий інструмент, що одержує покупець опціону з умовою продажу права на проведення тієї або іншої операції. Ці операції проводяться в основному на фондових біржах, і їхня сутність складається в обмеженні негативного впливу кон'юнктури на пасиви й активи покупця сумою, виплаченої за контракт.

Варант - цінний папір, що дає власникові право на покупку реальних цінних паперів, вони покликані сприяти перерозподілу діючих капіталів. Інакше кажучи, варант - це фінансовий інструмент, що дає його власникові право купувати цінні папери за обумовленою ціною протягом певного строку або безстроково. Як правило, варанти пропонуються у вигляді сертифікатів певних пакетів цінних паперів, тому вони вважаються інструментом фінансового інжинірингу й використаються для одержання інвестицій і фінансування проектів.

Крім похідних цінних паперів, можна виділити квазіцінні папери або фінансові інструменти: ощадні, інвестиційні сертифікати.

Ощадні сертифікати - одні з перших інструментів українського фондового ринку. На сьогоднішній день вони практично не відрізняються від депозитів, методику яких і практикують банки. Причиною їхнього нерозповсюдження на ринку є відсутність такої важливої якості як ліквідність.

Оцінка інвестиційної привабливості ощадних сертифікатів здійснюється по наступних параметрах:

  1. надійність банків - емітентів;

  2. характер обігу сертифіката на фондовому ринку;

  3. умови емісії сертифіката.

Ці показники по другому й третьому параметрах аналогічні тим, які використаються при оцінці облігацій. При оцінці інвестиційної привабливості банку - емітента використаються як загальні показники (фінансова стабільність, рентабельність активів і т.д.), так і спеціальні показники (коефіцієнт Кука, зведений коефіцієнт банківського ризику й т.д.). В Україні щокварталу проводиться оцінка рейтингу кращих комерційних банків по показниках активи й зобов'язання, статутний капітал, депозити й фінансові результати.

За результатами цієї оцінки банк характеризується якісними параметрами за рівнем своєї надійності як “гарний”, “задовільний”, “достатній”, “критичний” або “незадовільний”. На відміну від України, рейтингова система оцінки банків не застосовується в закордонній практиці.

Іншим розповсюдженим фінансовим інструментом для продажу й перепродажу є вексель.

Виділяють вексель двох типів: комерційним, забезпеченим товарним покриттям і враховувані комерційними банками, й банківські - дружні (бронзові), що не мають товарного покриття або фінансові векселі, що купують банками. Крім того, існують державний вексель строком на 3, 6 й 12 місяців, які не містять процентних купонів і реалізуються із знижкою з номіналу, а викуповуються по повній номінальній вартості.

Варто виділити також інвестиційні сертифікати - нагромадження на рахунках у банках для цільового інвестування безпосередньо в підприємство (компанію), або через реальні цінні папери (акції й облігації) .

На відміну від загальносвітової практики, призначення перерахованих цінних паперів, умови їхнього випуску й обігу мають в Україні такі особливості:

- акції комерційних банків фізичні особи можуть купити після подачі декларації про доходи, а юридичні - балансу, завіреного аудиторською службою;

- облігації підприємств випускаються в розмірі не більше 25 % статутного фонду після оплати всіх випущених акцій. Доход від облігацій виплачується за рахунок коштів, які залишаються після розрахунків з бюджетом і проведення інших обов'язкових платежів. Державні облігації випускаються на пред'явника за рішенням Кабінету міністрів України. Комерційні банки можуть їх купити за рахунок власних і позикових коштів. Доход по державних цінних паперах не обкладає податком;

- казначейські зобов'язання в Україні можуть випускатися на пред'явника й розміщатися серед населення. Тепер цей вид цінних паперів перебуває на ринку у вигляді цінних паперів колишнього Союзу РСР;

- векселі використаються в Україні не тільки для оплати товарів, сировини й послуг (товарні векселі). Вивіз цих документів за кордон заборонений;

- інвестиційні сертифікати випускають інвестиційні фонди й компанії. Сертифікати мають наступні характеристики: надають право на одержання доходу у вигляді дивідендів; обсяг емісії не може перевищувати 15-кратного розміру статутного фонду; розміщаються й викуповуються за ціною, що відповідає вартості чистих активів; обмінюються на приватизаційні папери. Правовий статус акцій й облігацій поки не визначений;

- приватизаційні папери - особливий вид державних цінних паперів, які свідчать про право їхнього власника на безоплатне одержання в процесі приватизації частини майна державних підприємств, житлового й земельного фонду. У цей час випущені іменні майнові сертифікати й житлові чеки. Вони не підлягають купівлі - продажу.

2.5 Характеристика інвестиційних цілей і ризиків
На кожному етапі еволюції фондового ринку існувала своя оцінка якісної оцінки представленого на біржі набору фондових цінносте . У період становлення фінансових ринків на перший план закономірно висувався критерій надійності вкладів у фінансові активи. Для даного етапу характерно панування на біржі державних цінних паперів. Боргові зобов’язання корпорацій менш надійні, але мають більш високу прибутковість у порівняні з паперами державного боргу. У сучасних умовах приорітет залишається за акціями, які завжди були найменш надійною формою фінансових інвестицій, тому що доход на вкладений капітал тут прямо залежить від відтворювальних процесів.

Таблиця 2.5.1 Характеристики інвестиційних цілей і ризиків

Інвестиційні цілі

Інвестиційні ризики

- забезпечення, по можливості, найбільш надійного захисту заощаджень від знецінювання;

- одержання високого поточного доходу;

- прагнення вигідно помістити кошти з розрахунком на тривалу перспективу;

- спроби в короткий строк досягти максимального приросту вкладених коштів;

- намір забезпечити одночасне досягнення перерахованих вище цілей у різних комбінаціях з неоднаковими пріоритетами, що віддають кожної з них.

- повна втрата всіх вкладених коштів;

- втрата певної частини заощаджень;

знецінювання поміщених у ЦБ коштів при збереженні їхньої номінальної величини;

- невиплати повністю або частково очікуваного доходу по вкладених коштах;

- затримка в одержанні доходів.


Бажання людей ризикувати визначається трьома основними факторами: особливостями характеру, віком і матеріальним становищем. Скептично настроєні, обережні люди, що уникають нервових потрясінь, воліють не ризикувати, у той час як захопливі особи з холеричним темпераментом звичайно згодні йти на сумнівні, у змісті надійності, заходу. Меншою схильністю до ризиків відрізняються ті, хто перебуває в похилому віці, а молоді набагато частіше згодні випробовувати долю. Заможні люди можуть допустити більше високу ймовірність втрат, чим інвестори низького й середнього статку.

Приблизно така ж закономірність простежується й у розподілі інвестиційних цілей. Так, звичайно в ранньому віці простежується прагнення швидке розбагатіти й одержати максимальний приріст на вкладений капітал. Багато з людей середнього років будують свої інвестиційні плани на тривалу перспективу, а особи похилого віку прагнуть обмежуватися одержанням стійкого поточного доходу.

Тому з погляду будь-якого інвестора цінні папери потрібно охарактеризувати відповідно до інвестиційних цілей по показниках безпеки, прибутковості й росту (табл. 2.5.2 ), що допоможе кожному типу інвесторів підбирати певний фондовий інструмент або їхній набір (портфель) у відповідності зі своїми інвестиційними цілями.

Таблиця 2.5.2 Характеристика цінних паперів з погляду інвестора ( відповідно до інвестиційних цілей )

Типи ЦБ

Інвестиційні цілі

безпека

прибутковість

ріст

Облігації:

короткострокові

довгострокові


краще немає

ідуть слідом


сама стійкасамий повільний

по-різному

Акції:

преференційні

звичайні


гарні

гірше немає


стійка

коливається


по-різному

найшвидший


Крім того, необхідно враховувати вигідність випуску певного виду цінних паперів для емітента, тому необхідно їх охарактеризувати з погляду достоїнств і недоліків і мети емісії (табл. 2.5.3).

Таблиця 2.5.3 Характеристика цінних паперів з погляду емітента (ціль емісії й достоїнства)

Вид ЦБ

Ціль емісії

Особливості

Облігації

Фінансування бізнесу

Більше дешевий спосіб фінансування, чим акції, не дають права власності.

Акції (привілейовані)

Розширення акціонерної бази; збереження гнучкості при виплаті відсотків, залучення додаткових інвестицій у виробництво.

Не створюють таких претензій, як облігації; немає строку погашення, що може збігтися з важкими для компанії часом, можливість не виплачувати дивіденди.<< предыдущая страница   следующая страница >>