asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3

З 2013 р. подавати адміндані до НКЦПФР торговці цінними паперами мають за новими правилами
З 2013 року запрацює нове Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до НКЦПФР (рішення N 1283 від 25.09.2012. р.), що розроблено на заміну аналогічному діючому в даний час документу (затверджене рішенням ДКЦПФР N 279 від 08.06.2004 р.).

Учасникам фондового ринку треба дещо підготуватися до нововведень, які несе у собі нове Положення. Зупинимось на деяких із них:

- при складанні даних торговцям цінних паперів слід використовувати Систему довідників та класифікаторів Комісії (затверджена рішенням НКЦПФР N 646 від 08.05.2012 р.);

- як і раніше до НКЦПФР мають подаватися квартальні та нерегулярні дані, але зауважимо, що дещо зменшилася кількість інформації, що подається у складі цих даних. Крім цього, Положенням затверджено нові форми довідок, які є частиною цих даних;

- складаючи Довідку про показники фінансового стану більше не потрібно буде розраховувати такий показник як коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом;

- змінилися строки подання адмінданих. Так, квартальні дані мають бути подані до НКЦПФР не пізніше 25-го числа місяця, наступного за звітним кварталом (в даний час – не пізніше останнього дня місяця, наступного за звітним), а нерегулярні - протягом 3 робочих днів після дати виникнення нерегулярних даних (зараз – протягом 5 робочих днів після дати виконання договору);

- продовження строку подання даних стане можливим також і у зв’язку із настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини). Нагадаємо, що в даний час подовжити строк подання допустимо лише в зв’язку із вилученням програмного забезпечення та/або документації правоохоронними органами у торговця цінними паперами тощо.
^ НБУ можуть звільнити від застосування процедури держзакупівлі певних робіт
На розгляд до Верховної Ради України надійшов законопроект (N 11386 від 30.10.2012 р.), поданий головою НБУ С. Арбузовим, яким запропоновано внести зміни до частини 3 статті 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (N 2289-VI від 01.06.2010 р.), що стосуються закупівель робіт, пов'язаних із діяльністю НБУ.

Відповідно до цього законопроекту, НБУ звільнятиметься від застосування процедури державних закупівель у разі, якщо предметом закупівлі є роботи, пов'язані з:

- розробленням дизайну, виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком;

- операціями щодо забезпечення управління золотовалютними резервами, їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій шляхом купівлі-продажу валютних цінностей на валютних ринках.

Ініціатор законопроекту у пояснювальній записці переконує, що прийняття такого рішення значно обмежить доступ до інформації щодо технічних проектів систем безпеки, функціонування та життєзабезпечення, облаштування грошових сховищ та виробничих приміщень, що в свою чергу призведе до недопущення розповсюдження інформації про стратегічні об'єкти держави та захисту державних секретів, а також значно підвищить безпеку об'єктів із зберігання резервних фондів банкнот і монет, виробничих приміщень, цехів та обладнання для виробництва захищеного паперу, банкнот, монет та державних нагород.
^ ВГС роз'яснив нюанси судового розгляду справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності
Пленум Вищого господарського суду України видав постанову, в якій надав роз'яснення стосовно судового розгляду справ, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності.

Так, окрім загального огляду норм законодавства, що регулює відносини у сфері права інтелектуальної власності, ВГС зупинився на:

- підставах та порядку вжиття запобіжних заходів, що здійснюються для попередження порушень прав інтелектуальної власності та для збереження доказів такого порушення;

- нюансах вирішення спорів, пов'язаних із захистом авторського права і суміжних прав, прав на знаки для товарів і послуг, а також прав на інші об'єкти промислової власності.
^ З 1 жовтня застосовується нова форма митної декларації для товарів, що перевозяться гражданами
Кабмін своєю постановою N 431 від 21.05.2012 р. затвердив нову форму митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов'язаних з провадженням підприємницької діяльності, що застосовується з 01.10.2012 р.

Передбачено, що бланки такої митної декларації можуть виготовлятися громадянами шляхом роздрукування із застосуванням засобів комп'ютерної техніки або їх копіювання на папері формату А4. Порядок заповнення декларації встановлено наказом Мінфіну N 614 від 28.05.2012 р. Також, як і раніше, заповнювати митну декларацію можуть громадяни, що досягли 16-річного віку.

Нагадаємо, що до 1 жовтня 2012 р. митне оформлення товарів у вищевказаних випадках здійснювалось із застосуванням бланків, виготовлених за формою, затвердженою постановою Кабміну від N 748 15.07.97 р.

Звертаємо увагу, що бланк нової декларації розміщено в довідково-правових системах "Дінай", а саме:

"Дінай:ЗЕДексперт" / Бланки, довідки, новини / Форми документів для друку / Здійснення митного контролю та митного оформлення;

"Дінай:Професіонал" / Бланки, довідки, новини / Типові документи. Зразки договорів та процесуальних документів/ Документи в ЗЕД / Здійснення митного контролю та митного оформлення.
^ Питання експорту продукції, яка містить ГМО
Мін’юст у своєму листі N 10910-0-26-12/83 від 03.10.2012 р. надав роз’яснення щодо деяких питань експорту генетично-модифікованого зерна та продукції його переробки.

Нагадаємо, що генетично модифікований організм (ГМО) – це будь-який організм, у якому генетичний матеріал був змінений за допомогою штучних прийомів переносу генів, які не відбуваються у природних умовах.

Міністерство звертає увагу, що промислове виробництво та введення в обіг ГМО, а також продукції, виробленої із застосуванням ГМО, до їх державної реєстрації забороняється (ст.15 Закону про ГМО N 1103-V від 31.05.2007 р.).

В той же час ст. 18 ЗУ "Про зерно та ринок зерна в Україні" N 37-IV від 04.07.2002 р. суб'єктам ринку зерна гарантується право вільно розпоряджатися власними ресурсами зерна та продуктами його переробки, укладати угоди щодо їх продажу, у т.ч. на експорт. Також наголошується, що встановлювати обмеження у переміщенні зерна та продуктів його переробки забороняється. Все вищевказане стосується і генетично-модифікованого зерна.

В цьому ж Законі N 37-IV (ст. 21) зазначено, що якість зерна та продуктів його переробки, що виробляються в Україні або ввозяться на митну територію України, має відповідати державним стандартам та іншим нормативним документам. Якість же експортного зерна та продуктів його переробки може відповідати вимогам, що зафіксовані сторонами в експортному контракті.

Для всіх вищенаведених випадків, щоб проводити експортно-імпортні операції із зерном та продуктами його переробки (крім хлібобулочних і макаронних виробів), потрібно отримати сертифікат якості зерна та продуктів його переробки, який видається на платній основі територіальними органами Держсільгоспінспекції у порядку, що встановлюється Кабміном.
^ КАЛЕЙДОСКОП ІНШИХ НОВИН
ВРУ
- внесла зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування підприємств оборонно-промислового комплексу (Закон N 5414-VI від 02.10.2012 р.);

- визначила комплекс економічних заходів, спрямованих на вирішення питань заборгованості та забезпечення стабільного розвитку державних підприємств оборонно-промислового комплексу (Закон N 5213-VI від 06.09.2012 р.);

- передбачила внесення змін та доповнень до низки нормативних актів у зв'язку з прийняттям Кодексу цивільного захисту України (Закон N 5404-VI від 02.10.2012 р.);

- виклала у новій редакції ЗУ "Про насіння і садивний матеріал" (Закон N 5397-VI від 02.10.2012 р.);

- затвердила зміни до деяких нормативних актів щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт (Закон N 5394-VI від 02.10.2012 р.);

- внесла корективи до деяких нормативних актів щодо вдосконалення механізму правового регулювання та посилення відповідальності у сфері поводження з відходами (Закон N 5402-VI від 02.10.2012 р.);

- ратифікувала Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 і 2007 р.), проект "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)" (Закон N 5298-VI від 02.10.2012 р.);
^ КМУ
- виклав у новій редакції перелік певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства (постанова N 973 від 24.10.2012 р.);

- вніс зміни до переліку спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, прибуток підприємств від реалізації яких на митній території України звільняється від оподаткування (постанова N 969 від 24.10.2012 р.);

- передбачив зміни до Порядку використання сум ПДВ, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду держбюджету (постанова N 986 від 26.09.2012 р.);

- затвердив вимоги до світлодіодних світлотехнічних пристроїв та електричних ламп, що використовуються в мережах змінного струму з метою освітлення (постанова N 992 від 15.10.2012 р.);
Мін'юст
- оголосив про проведення у період з 19 листопада по 10 грудня 2012 року конкурсу з відбору адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (наказ N 1516/5 від 15.10.2012 р.);
Мінагрополітики
- розробило Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин (наказ N 589 від 01.10.2012 р.);
Аудиторська палата
- надала Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансової звітності кредитних спілок відповідно до міжнародних стандартів аудиту (рішення N 257/12 від 27.09.2012 р.);
НКЦПФР
- затвердила Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів (рішення N 1282 від 25.09.2012 р.);

- затвердила Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до НКЦПФР (рішення N 1284 від 25.09.2012 р.);
ПФУ
- вніс зміни до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (постанова N 18-1 від 05.10.2012 р.);
ФСС з ТВП
- затвердив зміни до Порядку проведення перевірок отримувачів коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності цільового призначення, оформлення, реалізації та оскарження їх результатів (постанова N 42 від 31.07.2012 р.);
Держфінінспекція України
- прописала Порядок формування справ за матеріалами ревізій (перевірок державних закупівель) (наказ N 295 від 07.09.2012 р.);
Держкомстат
- затвердив нові статистичні форми (наказ N 323 від 01.08.2012 р., NN 327 та 328 від 02.08.2012 р.):

-- форма N 7-торг (річна) "Звіт про наявність торгової мережі та мережі ресторанного господарства" (подаватиметься зі звіту за 2012 р.);

-- форма N 12-торг (річна) "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" (подаватиметься зі звіту за 2012 р.);

-- форма N 1-послуги (нерухомість) (річна) "Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю" (подаватиметься зі звіту за 2012 р.);

-- форма N 1-житлофонд (річна) "Житловий фонд" (подаватиметься зі звіту за 2012 р.);

-- форма N 1-торг (нафтопродукти) (місячна) "Про продаж світлих нафтопродуктів і газу" (подаватиметься зі звіту за січень 2013 р.);


<< предыдущая страница   следующая страница >>