asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Комунальний заклад освіти

навчально-виховний комплекс «Дивосвіт»

із санаторними групами і класами
Автор-упорядник: вчитель інформатики Гора О.М.
м. Жовті Води

2012 рік

Передмова

У 2013-2014 навчальному році вивчення інформанти обов’язково вводиться з 5 класу, тому виникає необхідність підготовки учнів для роботи з тестами, яку бажано починати якомога раніше.

Даний посібник - це збірка тестів, призначених для перевірки засвоєння учнями основного курсу інформатики 6 класу. Крім того він може використовуватись школярами для самостійної підготовки до роботи з тестовими завданнями, для самоперевірки й само оцінювання знань та умінь.

^ Запропоновані роботи відповідають новій програмі з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів.

Збірка містить тести для тематичного оцінювання до п’яти основних тем курсу інформатики 6 класу по 24 завдання в кожному. Тести містять завдання закритої форми, при виконанні яких потрібно вибрати правильні відповіді (одну або декілька). Це дасть змогу вчителю об’єктивно оцінити рівень засвоєння учнями теоретичних знань з інформатики за 6 клас.

Учитель, спираючись на свій досвід і враховуючи рівень підготовки учнів окремо взятого класу, може створити із запропонованих тестів текст тематичної контрольної роботи.

^ Тема 1

«Алгоритми та їх виконавці»

1. Алгоритмом називається…

А) Нумерований список;

Б) Будь-яка послідовність команд;

В) Команди, які може виконати людина або комп’ютер;

Г) Скінченна послідовність кроків в розв’язанні задачі, що призводить від вихідних даних до потрібного результату.

^ 2. Що можна вважати алгоритмом? (Може бути декілька правильних відповідей)

А) Інструкцію по використанню DVD-плеєра або мобільного телефона;

Б) Список учнів класу;

В) Кулінарний рецепт;

Г) Перелік обов’язків чергового по класу.

^ 3. Блок-схема – форма запису алгоритмів, при якій для позначення різних кроків алгоритму використовуються…

А) Рисунки;

Б) Списки;

В) Геометричні фігури;

Г) Формули.

4. Геометрична фігура, прямокутник використовується в блок-схемах для позначення…

А) Початку і кінця алгоритму;

Б) Введення або виведення даних;

В) Прийняття рішення;

Г) Виконання дії.

^ 5. Розташуйте дії в потрібному порядку.

Алгоритм «Посадка дерева»

А) Поставити лопату і лійку на місце;

Б) Взяти лопату і саджанець;

В) Посадити саджанець в ямку;

Г) Викопати ямку;

Д) Взяти лійку з водою та полити саджанець;

Е) Засипати ямку.

^ 6. Що являє собою комп’ютерне середовище програми Калькулятор?

А) Набір кнопок з цифрами і знаками математичних дій;

Б) Набір кнопок (піктограм) з буквами і знаками дій;

В) Набір кнопок (піктограм) з буквами і цифрами;

^ Г) Набір кнопок (піктограм) – інструментів для малювання.

7. Алгоритм, в якому команди виконуються в порядку їх запису, тобто послідовно одна за другою, називається…

А) Лінійним;

Б) Розгалуженим;

В) Циклічним.

8. Алгоритм, записаний на спеціальній мові, зрозумілій комп’ютеру, - на мові програмування, називається…

А) Комп’ютерне середовище;

Б) Програма;

В) Блок-схема;

Г) Система команд виконавця.

^ 9. Що можна вважати алгоритмом? (Може бути декілька правильних відповідей)

А) Інструкцію по використанню музичного центра;

Б) Телефонний довідник;

В) Схема руху потягів метро;

Г) Перелік обов’язків чергового в їдальні.

10. Графічне представлення алгоритма називається…

А) Рисунок;

Б) План;

В) Блок-схема;

Г) Креслення.

11. Геометрична фігура ромб використовується в блок-схемах для позначення…

А) Початку і кінця алгоритму;

Б) Введення або виведення даних;

В) Прийняття рішення;

Г) Виконання дії.

^ 12. Розташуйте дії в потрібному порядку.

Алгоритм «Пришивання ґудзика»

А) Покласти голку та ножиці на місце;

Б) Відрізати нитку потрібного кольору;

В) Взяти сорочку;

Г) Вдіти нитку в голку;

Д) Пришити ґудзика;

Е) Взяти голку та ножиці;

Є) Підібрати потрібний ґудзик.

^ 13. Що (хто) із перерахованого може виконувати алгоритми? (Декілька правильних відповідей)

А) Людина;

Б) Комп’ютер;

В) Група людей;

Г) Який-небудь технічний пристрій (робот).

^ 14. В лінійному або послідовному алгоритмі…

А) Команди виконуються однократно, одна за другою;

Б) Деяка група команд виконується багатократно, доки здійснюється деяка заздалегідь встановлена умова;

^ В) Команди можуть виконуватись однократно, багатократно або жодного разу, в залежності від здійснення деякої умови.

15. За способом запису алгоритми бувають…

А) Текстові (словесні);

Б) Лінійні;

В) Графічні;

Г) Розгалужені;

Д) Загальні.

16. За послідовністю виконання команд (кроків) розрізняють … алгоритми?

А) Текстові (словесні);

Б) Лінійні;

В) Графічні;

Г) Розгалужені;

Д) Загальні.

17. Оберіть правильні твердження:

А) Алгоритм на природній мові та блок-схема – це два різних записи однієї складної дії – процесу розв’язування задачі;

^ Б) Алгоритми можна розділити за способом запису на лінійні та циклічні;

В) Текстовий опис і блок-схема – це дві різні моделі опису розв’язання задачі;

^ Г) Алгоритм з розгалуженням містить блок, в якому один вхід для даних і два виходи: «Так» та «Ні»;

Д) Лінійний алгоритм складається з послідовності кроків, які виконуються один за одним.

18. Виберіть команди, що можуть входити в систему команд виконавця «КОМП’ЮТЕР»:

^ А) Стрибнути;

Б) Закодувати;

В) Надрукувати;

Г) Декодувати;

Д) Зрозуміти;

Е) Обробити;

Є) Навчити;

Ж) Передати;

З) Зберегти;

И) Обчислити.

19. Алгоритм називається циклічним, якщо…

А) Він складений так, що його виконання передбачає багатократне повторення одних і тих дій;

^ Б) Хід його виконання залежить від істинності тих чи інших умов;

В) Його команди виконуються в одна за іншою незалежно від будь-яких умов;

Г) Його можна представити в табличній формі;

Д) Він містить в собі допоміжний алгоритм.

^ 20. Алгоритм містить в собі розгалуження, якщо…

А) Він складений так, що його виконання передбачає багатократне повторення одних і тих дій;

Б) Хід його виконання залежить від істинності тих чи інших умов;

В) Його команди виконуються в одна за іншою незалежно від будь-яких умов;

^ Г) Його можна представити в табличній формі;

Д) Він містить в собі допоміжний алгоритм.

21. Кожна команда алгоритму є…

А) Спонукальним реченням;

Б) Окличним реченням;

В) Питальним реченням.

22. Геометрична фігура, використовується в блок-схемах для позначення…

А) Початку і кінця алгоритму;

Б) Введення або виведення даних;

В) Прийняття рішення;

Г) Виконання однієї або кількох команд.

^ 23. Укажіть команди серед наведених речень: (Декілька правильних відповідей)

А) Закрий вікно;

Б) Котра година?

В) 3+2=5;

Г) Не заважай читати;

Д) Якщо йде дощ, візьми парасольку;

Е) Я живу в Києві.

^ 24. Геометрична фігура, паралелограм використовується в блок-схемах для позначення…

А) Початку і кінця алгоритму;

Б) Введення або виведення даних;

В) Прийняття рішення;

Г) Виконання однієї або кількох команд.
Тема 2

«Поняття операційної системи»

1. Windows - це:

А) Графічна програма;

Б) Операційна система;

В) Текстовий редактор;

Г) Вікно на екрані дисплея.

2. Екран монітора називають:

А) Вікно для Windows;

Б) Робочий стіл Windows;

В) Панель для Windows;

Г) Шпалери для Windows.

3. Викликати контекстне меню можна...

А) Натисненням лівої кнопки миші;

Б) Натисненням двічі лівої кнопки миші;

В) Натисненням правої кнопки миші.

4. У якому варіанті відповіді перераховані лише команди меню вікна Windows?

А) Файл, Правка, Настройка, Довідка;

Б) Файл, Правка, Вид, Довідка;

В) Файл, Пошук, Вид, Довідка.

5. Посилання на деякий об'єкт файлової системи - це ...

А) Будь-який файл, що містить дані;

Б) Значок для зображення об'єктів ОС Windows;

В) Ярлик.

6. Файл – це…

А) Поліетиленовий пакет;

Б) Ярлик;

В) Піктограма;

Г) Документ певного типу, що має свою назву.

7. Папка – це…

А) Місце зберігання файлів та папок;

Б) Піктограма;

В) Картонний виріб;

Г) Документ певного типу.
8. Щоб виділити групу об'єктів, розміщених не по порядку, необхідно...

А) Клацнути по них мишкою;

Б) Клацнути по них мишкою, утримуючи клавішу Shift;

В) Клацнути по них мишкою, утримуючи клавішу Ctrl.

9. Який пункт меню вікна ОС Windows використовують для створення об'єкта?

А) Файл;

Б) Правка;

В) Вид.

10. Яку клавішу необхідно утримувати при копіюванні об'єкта методом «перетягнути і залишити»?

А) Ctrl;

Б) Alt;

В) Shift.

11. Натисненням якої комбінації клавіш можна вставити об’єкт із буфера обміну?

А) Ctrl + X;

Б) Ctrl + Z;

В) Ctrl + V.

12. Натисненням якої комбінації клавіш можна закрити активне вікно?

А) Ctrl+F4;

Б) Alt+F4;

В) Shift+F4.

13. Пам’ять для тимчасового зберігання даних називається:

А) Буфер обміну;

Б) Портфель;

С) Кошик.

14. Натисненням якої комбінації клавіш можна перемістити об’єкт у буфер обміну?

А) Ctrl +С;

Б) Ctrl + X;

В) Ctrl + V.

15. Ім’я файлу складається з…

А) Власної назви та розширення, розмежованих крапкою;

Б) Власної назви та розширення;

В) Власної назви та розширення, розмежованих значком /.

16. Розширення імені файлу використовується для…

А) Визначення типу файлу;

Б) Прикрашання власної назви;

В) Спрощення шліху до файлу.

17. Який пункт меню вікна ОС Windows використовують для копіювання об'єкта?

А) Файл;

Б) Правка;

В) Вид.

18. Натисненням якої комбінації клавіш можна відмінити виконану дію?

А) Ctrl + X;

Б) Ctrl + Z;

В) Ctrl + V.

19. У Провіднику позначка «+» біля папки означає

А) Що папка закрита і у ній є інші папки;

Б) Що папка порожня;

В) Що папка закрита і у ній не має інших папок.

^ 20. Ярлик відрізняється від справжніх файлів тим, що:

А) На його значку є трикутник;

Б) На його значку є стрілочка;

В) На його значку є літери;

Г) На його значку є піктограма.

^ 21. Панель завдань:

А) Відображає піктограми файлів, розміщених на диску;

Б) Відображає піктограми відкритих файлів;

В) Відображає піктограми закритих файлів;

Г) Відображає піктограми розгорнутих файлів.

22. Пункт меню «Програми» в меню «Пуск» містить:

А) Диски та ярлики;

Б) Ярлики та файли;

В) Файли та папки;

Г) Папки та ярлики.

23. Кошик служить для:

А) Зберігання і сортування файлів;

Б) Зберігання вилучених файлів;

В) Зберігання створених документів;

Г) Зберігання створених значків і папок.

^ 24. Що називають інтерфейсом?

А) Зовнішній вигляд програми;

Б) Міжнародна комп’ютерна організація;

В) Особлива програма;

Г) Всесвітньо відома особистість.
следующая страница >>