asyan.org
добавить свой файл
1
Підприємництво
 Із 85 діючих малих підприємств 48% займаються оптовою та роздрібною торгівлею, промисловістю займаються 8% підприємств, 29% малих підприємств займаються сільським господарством, 3% - транспортом та зв’язком, 2% - будівництвом, 6% - операціями з нерухомістю, та інші.

 Частка малих підприємств (юридичних осіб) в загальній кількості підприємств району постійно збільшується. 

    Станом на 1 липня 2012 року в районі зареєстровано 886 суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. В середньому по району на 10 тис. чоловік припадає 305 підприємців.

72%  підприємців займаються торгівельною діяльністю, 17% - надають послуги  (ремонт взуття, транспортні послуги, послуги перукарень, фото послуги, ремонт електротехніки, ремонт та пошиття швейних виробів).

    Значна допомога надається підприємницьким структурам по підготовці реєстрації та перереєстрації установчих документів.

    В районі підприємці залучаються до пасажирських перевезень, які відкривають нові маршрути. На даний час працює 9 приватних перевізників.

    В малому підприємництві району за останні роки спостерігалось збільшення обсягів виробництва, створення нових малих підприємств та збільшення кількості нових робочих місць.

    Активізуються зовнішньоекономічні відносини, налагоджується співпраця підприємців Теофіпольського району з іншими регіонами України та з іноземними державами. Головними зовнішніми торгівельними партнерами є: Росія, Білорусія, Польща, Молдова, Прибалтика.

    Одним з пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості є заохочення та підтримка безробітних в започаткуванні власної справи шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю.

    За 6 місяців 2012 року надано 8 одноразових допомог для зайняття підприємницькою діяльністю  з таких видів діяльності як: торгівля,  надання  послуг з бухгалтерського обліку, по ремонту сільськогосподарської техніки.    Центром зайнятості організовується навчання безробітних на курсах з основ підприємницької діяльності та професії, орієнтовані на само зайнятості, в першу чергу тих, що стоять на обліку і виявили бажання відкрити власну справу. Також, проводиться підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних за професіями, що дають можливість працювати у сфері підприємництва.

          Продовжує діяти при райдержадміністрації Координаційна рада з питань розвитку підприємництва. В засобах масової інформації висвітлюються процеси, що відбуваються у підприємницькому середовищі, надається інформація про нові законодавчі акти органів виконавчої влади стосовно підприємництва.

Розроблена "Програма розвитку малого підприємництва на 2011–2012 роки".

В районі створений дозвільний центр. Адміністратором дозвільного центру проводиться прийом суб’єктів господарювання, розгляд заяв, прийняття рішень щодо видачі документів дозвільного характеру. Станом на 01.07.2012року через дозвільний центр зареєстровано 429 заяв та видано 419 дозволів.

    Активно проводиться робота з впровадження державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

    Ряд малих підприємств (за їх бажанням) залучено до формування різноманітних каталогів – довідників продукції підприємств області та України в цілому для торгівельно – економічного співробітництва, інвестиційного паспорту району.

    Мале підприємництво здатне вирішувати сьогодні такі завдання, як проблему зайнятості, створення джерел доходів для населення, поповнення бюджету, виробництво товарів та надання послуг для  населення.

    Одним із першочергових завдань на сьогодні є розвиток підприємництва на селі. Поряд з індивідуальними фермерами набувають подальшого розвитку і несільськогосподарські види діяльності, а саме: збільшується мережа торгівельних закладів, ремонтних майстерень, перукарень та інше.