asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 18 19


Overview

дод1
Додаток 3
Додаток2
дод3,1
дод4
дод5


Sheet 1: дод1

Додаток 1
До рішення районної ради
від №
Доходи районного бюджету на 2012 рік

грн.
Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Разом у т.ч. бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження   4987253.00

4987253.00
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   4958253.00

4958253.00
11010000 Податок на доходи фізичних осіб   4954253.00

4954253.00
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 4861720.00

4861720.00
11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 92533.00

92533.00
11020000 Податок на прибуток підприємств   4000.00

4000.00
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  4000.00

4000.00
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів  29000.00

29000.00
13030000 Плата за користування надрами  29000.00

29000.00
13030200 Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення  29000.00

29000.00
20000000 Неподаткові надходження   91000.00 200600.00
291600.00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   7000.00

7000.00
21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету, та дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність  7000.00

7000.00
21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до бюджету   7000.00

7000.00
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  20000.00

20000.00
22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном   20000.00

20000.00
22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  20000.00

20000.00
24000000 Інші неподаткові надходження   64000.00

64000.00
24060000 Інші надходження   64000.00

64000.00
24060300 Інші надходження   64000.00

64000.00
25000000 Власні надходження бюджетних установ  
200600.00
200600.00
25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 
200600.00
200600.00
25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 
170100.00
170100.00
25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 
14000.00
14000.00
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  
16500.00
16500.00
РАЗОМ ДОХОДІВ
5078253.00 200600.00
5278853.00
40000000 Офіційні трансферти   53342874.00 526000.00 28000.00 53868874.00
41000000 Від органів державного управління   53342874.00 526000.00 28000.00 53868874.00
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів   445274.00

445274.00
41010600 Кошти, що надходять до районних та міських (міст Києва і Севастополя, міст республіканського і обласного значення) бюджетів з міських (міст районного значення), селищних, сільських та районних у містах бюджетів   445274.00

445274.00
41020000 Дотації   34713400.00

34713400.00
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам   33562600.00

33562600.00
41020600 Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  1150800.00

1150800.00
41030000 Субвенції   18184200.00 526000.00 28000.00 18710200.00
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям  13813600.00

13813600.00
41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери 1070000.00

1070000.00
41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові пот 311500.00

311500.00
41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  2548600.00

2548600.00
41032600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги 124400.00

124400.00
41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 
482000.00
482000.00
41035000 Інші субвенції  26000.00 44000.00 28000.00 70000.00
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих 290100.00

290100.00
ВСЬОГО ДОХОДІВ
58421127.00 726600.00 28000.00 59147727.00

Заступник голови ради

В.І.Давидюк
следующая страница >>