asyan.org
добавить свой файл
1
9 клас секція «Українська мова»)

І рівень

1. Позначте рядок, у якому допущено помилку:

а) запорізький, паризький, чикагський;

б) ніччю, сіллю, жовчю;

в) морквяний, тьмяний, риб'ячий.

2. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з префіксом при-:

а) пр...чепити, пр... сісти, пр...бігти, пр... чудовий;

б) пр... бережний, пр...крити, пр...спати, пр...швидшити;

в) пр ...бережний, пр...морозити, пр...леглий, пр...мудрий.

3. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться без м'якого знака:

а) мен...ший,, на сопіл...ці, промін...чик, стеблин...ці;

б) шіст...сот, різ...бяр, камін...чик, нян...чити;

в) у павутин...ці, у каз...ці, у таріл...ці, у жмен...ці.

4. Позначте рядок, у якому всі слова у родовому відмінку однини мають закінчення -а:

а) жанр, місяць, зошит, роман;

б) сніг, вівторок, сад, пейзаж;

в) студент, метр, Париж, портрет.

II рівень

1. Згадайте та запишіть чергування голосних, які відбуваються в

словах української мови. Наведіть приклади на кожне чергування.

2. З'ясуйте, до якої частини мови належить кожне слово:

Осінь, по-осінньому, одна, одиниця, удвох, двійка, двоє, подвоїти, третій, утрьох, утроє, двадцятидвохкілометровий, двадцять п'ятий, п'ятиріччя, читати, читання, прочитаний, співаючи, колючий, відомий, весь, хто-небудь, де-небудь, ніякий, лише, але, аби, проте.

Визначте, які з поданих слів належать до службових частин мови? Складіть з ними речення.

3. Поясніть, чому повість Г.Квітки-Основ'яненка «Маруся» називають підручником з народної педагогіки»?

III рівень

І. Зробіть повний синтаксичний розбір складного речення: підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну схему, визначте тип. Поясніть орфограми у виділених словах і вживання розділових знаків.

Наступила та передвечірня пора, коли повітря стає джерельно-прозорим і навіть якісь не помітні досі тоненькі дубчики, що там і сям стриміли у заплавах, набрали соковитих контурів І непорушно відбилися на воді, створюючи враження бездонної глибочини. (Григір Тютюнник).

2. Проаналізуйте поданий художній текст. Поясніть роль зображувально-виражальних засобів. Знайдіть у тексті синоніми, поясніть їх роль у вираженні ідеї твору.

Як веселонька блискуча,

Переливна, миготюча,

По моїй країні милій

Мова дивная дзвенить

В казці, в пісні легкокрилій,

В юних спогадах ідилій,

Моє струмочок стугонить.

Сонцем ясним, холодочком,

Камінцями, корінцями

Поміж ніжних пишних трав

Ллється, котиться струмочком

їв своїм огнистім плесі,

Ніби в світлім піднебессі,

Одбивас, одливає

Міліонами прояв.

Знову мову колискову

Вчує страдник і бід(ар,

Як до неї шану має,

Як повік її приймає

За найвищий божий дар. Г. Чупринка.

3. Розкажіть, як ви уявляєте собі свою майбутню професію.

10 клас секція «Українська мова»)

І рівень

1. Позначте рядок, у якому подано лише глухі звуки:

а) д, т, ж, м, к;

б) с, ш, г, ч, ф;

в) ц, п, х, к, т.

2. Позначте рядок, у якому всі слова у родовому відмінку однини мають закінчення -у:

а) вітер, університет, Єгипет, барвінок;

б) кілометр, світ, екзамен, шум;

в) грам, день, ліс, Лондон.

3. Позначте рядок, у якому всі слова утворено префіксальним способом:

а) відзнака, розбір, перехід, перебіг;

б) прамова, невисокий, перейти, підписати;

в) підвіконня, затінок, підземний, безмежний.

4. Позначте рядок, у якому усі форми кількісних числівників в орудному відмінку однини записано правильно:

а) трьомастами п'ятидесятьма вісьма;

б) шістьмастами шістдесятьма сьома;

в) семистами двадцятьма чотирма.

II рівень

1. Перепишіть слова, правильно поставте наголос .

Біжимо, верба, визнання, видання, випадок, відповісти, гілля, договір, дочка, загадка, їдкий, каталог, кілометр, кропива, кроїти, легкий, мілкий, міцний, начисто, низький, новий, нудний, об'єм, об'єкт, одинадцять, пишімо, пісний, перепис, перетин, посидіти, похибка, різкий, розсуд, роздрук, ростемо, середина, синява, сироватка, слабші, спина, столяр, тісний, фартух.

2. Які чергування приголосних можуть відбуватися в словах української мови? Наведіть приклади на кожне чергування.

3. Розкажіть про фольклорні джерела повісті М.Коцюбинського «Тіні забутих предків».
ІІІ рівень

1. У поданому тексті знайдіть прикметники та визначте, яким членом речення вони виступають (підкресліть). Випишіть прикметники, які мають ступені порівняння. Запишіть усі можливі форми вищого та найвищого ступенів порівняння цих прикметників.

Зелені левади з чотирьох боків обставлені рівними рядками старих товстих верб. Верби давні, товсті, як діжки. Може, сто раз зрубані верхи розрослися на столітніх стовбурах товстими гілляками. Гілляки такі здорові, як молоді верби, й такі густі та рясні, що кожна верба схожа на густий гайок. Гічки виростали з товстих стовбурів, обхоплювали їх вінцем по краях, вилазили з середини густими пучками і піднімали вгору свої гіллясті кучеряві голови. Переходиш через одну леваду, вступаєш в другу й знов бачиш перед собою розкішну залу. Серед тієї зали вискочив з землі здоровий круглий кущ калини з червоними китицями ягід... Молоді буйні верби вже поросли тут подекуди по леваді. Одна верба спустила тоненькі віти з дрібненьким листом до самої землі, і її матове листя неначе пилом припало. Друга верба розчахнулась однизу на два стовбури й погналась вгору двома зеленими гніздами з блискучим листом. (І.С. Нечуй-Левицький).


  1. Визначте морфемний склад поданих слів. Виконайте словотвірний аналіз слів: визначте твірну основу

(слово), словотворчий засіб та спосіб словотворення.

Весело, побіліти, читачка, прамова, відмова, білявенький, підсвічник, перехід, темнуватий,хитрувати,

світло-рожевий.


  1. Зробіть повний синтаксичний розбір речення: підкресліть усі члени речення, побудуйте його структурну

схему, визначте тип. Випишіть присудки, з'ясуйте їх типи та способи вираження.

Як заллє Вербівку літнє палке сонце, як засипле її зверху золотом та сріблом сонячне марево, то вся кучерява долина здається залитою буйними зеленими морськими хвилями, що десь набігли з моря, й залили, й затопили долину, й скам'яніли, піднявшись високо вгору (І. Нечуй-Левицький).


11 клас секція «Українська мова»)

І рівень

  1. Позначте рядок у якому допущено помилку:

А) Два олівці, шестеро пташенят, півтора дня, сім днів;

Б) чотири дуби,три місяця, двоє малят, п’ять троянд;

В) восьмеро курчат, два столи, півтора відра, тисяча сторінок.

2. Позначте рядок у якому всі власні назви іншомовного походження записано правильно:

А) Скандинавія, Корсіка, Брюссель, Лейпциг, Гаїті;

Б) Вірджинія, Крит, Сан-Марино, Единбург, Огайо;

В) Пуерто-Ріко, Цюрих, Сан-Франциско, Міссісіпі, Флорида.

3. Позначте рядок у якому записано лише невідмінювані іменники середнього роду:

А) Сольдо, асорті, алое, Чикаго, авокадо, Глазго;

Б) Торнадо, цунамі, пенні, лото. попурі, Тбілісі;

В) Шимпанзе, суфле. Ескімо. Лібрето, Монако, диско.

4. Позначте рядок, у якому всі словосполучення не потребують редагування:

А) Наповнений глечик, узагальнююче слово, засмагле обличчя;

Б) Спечений пиріжок, оточуючий світ, пояснювальна записка;

В) Обговорюване питання, чинне законодавство, наявні суперечності.

ІІ рівень

1. Перепишіть слова, поставте наголос відповідно до сучасних норм літературної вимови. Зробіть висновки про особливості наголошування слів (форм слів) різних частин мови.

Біжімо, важкий, верба, вести, винагорода, випадок, вільха, вітчим, горошина, граблі, дихання, донька, дощечка, зайдеш, замазка, зачіпка, кінчити, кроїти, курятина, лежите, мілкий, наглухо, начорно, ненавидіти, ніздря, новий, об'єднання, обшир, озерце, ознака, плести, плигати, подруга, позначка, поміщик, приятель, псевдонім, рибина, розбір, розтин, розлад, рукопис, сантиметр, сердитись, урочистий, чотирнадцять, шофер, щипці.

2. За поданою схемою утворіть та запишіть речення. Підкресліть члени речення, визначте його тип.

( ), [ ], але [ ], ( ), ( ), ( ).

3. Визначте мотиви лірики Ліни Костенко та назвіть відомі вам твори поетеси.

III рівень

1. У тексті підкресліть усі обставини. Визначте їх різновид та спосіб вираження.

Народився Марко Кропивницький 1840 року у степовому сет Бежбайраки на півдні України в родині управителя маєтком. Ріс серед селянських дітей, із самого життя вбираючи мову, звичаї народу. Після закінчення школи вступив на навчання у Київський університет, потім заробляв на прожиток службою у повітових установах. Увесь свій вільний час віддавав улюбленій з дитинства справі — аматорському театрові та літературній діяльності.

Актором-професіоналом Марко Лукич Кропивницький ставу сімдесяті роки й відтоді вже ніколи не полишав сцени, часто очолюючи українські акторські колективи.

За своє театральне життя Кропивницький зіграв багато ролей українського, російського та західноєвропейського репертуару. Вони різноманітні: від драматичних і трагічних до яскраво комедійних гостросатиричних.

Музично обдарована людина, Марко Кропивницький грав на роялі, скрипці, віолончелі, бандурі, був досвідченим хормейстером, талановитим композитором. Він - автор музики до багатьох своїх п'єс.

Славу класика української драматургії Кропивницький здобув, написавши понад сорок п'єс. (І.Кропивницький).

2. Випишіть із тексту всі займенники в початковій формі, поділивши і ч: 1) на розряди за значенням; 2) на групи за співвіднесенням з іншими частинами мови. Провідміняйте займенник свій.

Було це в Латвії. Після кількаденного виснажливого наступу по фронтовому бездоріжжю нам випала передишка, і ми зупинились батареєю на одному хуторі, глухому, напівзруйнованому, закинутому серед боліт та березняків. Хазяїн хутора не відзначався особливою привітністю, господиня теж: була досить стримана, скупа на слова, зате донька їхня - білявеньке, зовсім ще юне дівча - линула до бійців з відкритим серцем і не приховувала свого захоплення приходом наших військ до них на хутір.

Звали дівчину Марта. Жвава, прудконога, вона встигала бути скрізь, білкою проносилась туди й сюди по двору, метляючи світлими, як льон косичками, шумлячи на бігу своєю рясною спідничкою та фартушком. Від неї все подвір'я здавалося нам веселішим, самим своїм виглядом вона мовби скрашувала похмуру природу того краю.

За кожним із нас були тисячі кілометрів, фронтових доріг, безліч жорстоких смертельних боїв, і за цей час могли б зачерствіти наші серця, одначе, видно, не зачерствіли, видно, не притупилося око до краси, бо невдовзі після прибуття на хутір ми вже помітили, що весна розбруньковується... (За О.Гончаром).

3. Напишіть невеликий твІр-роздум на тему: «Найбільш суворим І об'єктивним суддею... є всесильний час» (М.Руденко