asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: "8. Базові технологічні процеси виготовлення РЕС"

(Методичні вказівки)
Тематичний план

  1. Загальні поняття.

   1. Технологічний процес.

   2. Виробничий процес.

  2. Технологія як область знань про виробництво РЕС.

   1. Характеристика РЕС як об’єкта виробництва.

    1. Сукупність компонент.

    2. Сукупність деталей.

    3. Функціональність.

    4. Технологічність.

   2. Технологічність виробництва РЕС.

    1. Комплекс технологічних процесів.

    2. Технологічне обладнання.

    3. Технологічні матеріали.

    4. Автоматизованість технологічних процесів.

   3. Стандарти технології виробництва РЕС.

    1. Стадії розробки технологічного процесу виробництва.

     1. Ескізний проект.

     2. Робочий проект.

     3. Дослідний зразок.

     4. Робочий проект серійного виробництва.

     5. Серійне виробництво.

    2. Елементи технологічного процесу.

     1. Операція.

     2. Перехід.

     3. Позиція.

    3. Об’єкти технологічного процесу.

     1. Деталь.

     2. Вузол.

     3. Прилад.

     4. Система.

    4. Тип виробництва.

     1. Одиничне.

     2. Масове.

     3. Серійне.

    5. Вид виробництва.

     1. Основне.

     2. Допоміжне.

  3. Групи технологій виробництва РЕС.

   1. Виробництво компонент.

   2. Виробництво деталей.

   3. Технологія виробництва друкованих плат.

   4. Технології електричних зєднань.

8.3.4.1. Классификация методов выполнения электрических соединений.

8.3.4.2. Пайка.

8.3.4.2.1. Физико-химические основы пайки.

8.3.4.2.2. Материалы для монтажной пайки.

8.3.4.2.3. Технология выполнения пайки.

8.3.4.3. Сварка.

8.3.4.3.1. Физико-химические основы сварки.

8.3.4.2.2. Методы выполнения сварных монтажных соединений.

8.3.4.4. Основанные на упругой и пластической деформации.

8.3.4.4.1. Накрутка.

8.3.4.4.2. Обжатие.

8.4.4.5. Соединения токопроводящими клеями.

8.4.4.6. Контроль качества и надежность монтажных соединений.

   1. Виробництво блоків.

   2. Виробництво приладів.

   3. Виробництво систем.

  1. Автоматизація виробництва РЕС.

   1. Автоматизована система управління.

   2. Автоматизована система наукових досліджень.

   3. Система автоматизованого конструкторського проектування.

   4. Автоматизована система технологічної підготовки виробництва.

   5. Гнучке автоматизоване виробництво.

   6. Автоматизована система контролю та випробувань.

   7. Інформаційна база даних.

  2. Моделювання технологічних процесів.

   1. Загальні відомості.

   2. Моделювання технологій.

   3. Моделювання технологічних відхилень.

   4. Моделювання технологічної відтворюваності.

   5. Засоби моделювання.

  3. Технологічний контроль у виробництві РЕС.

   1. Загальні положення.

   2. Суцільний контроль.

   3. Виморочний контроль.

   4. Миттєвий контроль.

  4. Випробування РЕС.

   1. Механічні випробування.

   2. Кліматичні випробування.

   3. Випробування на надійність.

   4. Експлуатаційні випробування.

   5. Інші види випробувань.Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття технологічного процесу виробництва РЕС. Вміти оцінювати технологічність створення РЕС. Розуміти роль технологічного процесу виробництва РЕС в галузі зв’язку.
Література


Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T8_Tehnol електронного посібника "Конструювання та технологія радіоелектронних систем".


Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Технологічні процеси виготовлення РЕС" слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування та самостійно опрацювати додатковий матеріал.

 3. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення електронного посібника для вивчення теми.P.S.

Глава 10. Технологические системы производства РЭС

10.1. Структура производственного процесса

10.2. Характеристики технологических процессов

Глава 11. Технологические процессы изготовления интегральных микросхем

11.1. Классификация интегральных микросхем по конструктивно-технологическим признакам

11.2. Технологические операции изготовления ГПИМС

11.3. Технологические операции создания поверхностной конфигурации

11.4. Технологические процессы полупроводникового производства

11.5. Технологические процессы изготовления ППИМС на полевых транзисторах

Глава 12. Печатные платы

12.1. Основные сведения

12.2. Назначение и классификация печатных плат

12.3. Материалы для изготовления печатных плат

12.4. Технологии изготовления печатных плат

Глава 13. Сборка, монтаж и регулировка РЭС

13.1. Виды соединений в конструкциях РЭС

13.2. Сборка и монтаж на печатных платах

Глава 14. Качество РЭС

14.1. Общие сведения

14.2. Контроль качества РЭС

14.3. Управление качеством РЭС

14.4. Технические методы и средства контроля

Список литературы