asyan.org
добавить свой файл
1 2 3
Господарські операції за листопад поточного року

опе-рації

7BЗміст операцій


Сума, грн.

Дт

Кт

часткова

загальна

1

2

3

4

5

6

1

Відпущено сировину і матеріали на потреба основного виробництва для виготовлення:

 • книжкових шаф

 • книжкових полиць3000

2500


55002

Відпущено сировину і матеріали цехам основного виробництва на утримання і поточний ремонт будівель

10003

Відпущено сировину і матеріали цехам основного виробництва на утримання і поточний ремонт будівель і інвентарю загальногосподарського призначення

8004

Відпущено сировину і матеріали на утримання і поточний ремонт будівель і інвентарю складу готової продукції

7005

Відпущено сировину і матеріали на утримання і поточний ремонт будівель житлово-комунального господарства

5006

Відпущено купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби на потреби цехів основного виробництва для виготовлення:

 • книжкових шаф

 • книжкових полиць300

200


5007

Відпущені паливо-мастильні матеріали на утримання обладнання цехів основного виробництва
5008

Відпущені запасні частини на ремонт обладнання цехів основного виробництва
12009

Оприбутковані зворотні відходи за цінами можливого використання здані на склад цехами основного виробництва одержані від виготовлення:

 • книжкових шаф

 • книжкових полиць400

300

70010

Спожито у виробництві електроенергію, пару, воду, газ та інші види енергії, отримані зі сторони на:

 • Роботу обладнання і загальновиробничі потреби

 • Адміністративні потреби

 • Збутові потреби

 • Потреби житлово-комунального господарства700

600

500

450


225011

Нарахована основна заробітна плата:

 1. Виробничим робітникам за виготовлення:

 • книжкових шаф

 • книжкових полиць

 1. Загальновиробничому персоналу

 2. Адміністративному персоналу

 3. Працівникам відділу збуту

 4. Працівникам житлово-комунального господарства15000

13000

9000

7000

5000

2000


5100012

Здійснені нарахування на заробітну плату ЄСВ

Примітка: Суми по операції визначити.

Для визначення сум використайте таблицю 1.1Виробничим робітникам за виготовлення:

 • книжкових шаф

 • книжкових полиць

Б) Загальновиробничому персоналу

В) Адміністративному персоналу

Г) Працівникам відділу збуту

Д) Працівникам житлово-комунального господарства

Суми

визначити

Суми

визначити13

Створено забезпечення для оплати щорічних відпусток у розмірі 20% від заробітної плати:
Виробничих робітників за виготовлення:

 • книжкових шаф

 • книжкових полиць

Б) Загальновиробничому персоналу

В) Адміністративному персоналу

Г) Працівникам відділу збуту

Д) Працівникам житлово-комунального господарства. Примітка: суми по операції визначити

Суми

визначити

Суми

визначити14

 • Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи інженера цеху Гончара В.А. з витрат по службовому відрядженню

40015

 • Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи керівника фірми Тимківа А.П. з витрат по службовому відрядженню

35016

 • Подано і затверджено авансовий звіт підзвітної особи агента відділу постачання Пилипів Н.Г. з витрат по службовому відрядженню

18017

Утримано із заробітної плати ЄСВ
170018

Утримано із заробітної плати податок на доходи фізичних осіб
640019

Перераховано з поточного рахунку в бюджет нарахована сума податку на доходи
640020

Перераховано з поточного рахунку суму утримання із заробітної плати ЄСВ
170021

Нарахований знос основних засобів:

 • загальновиробничого призначення

 • адміністративного призначення

 • збутового призначення

 • житлово-комунального господарства


600

750

450

300

210022

Нараховано амортизацію нематеріальних активів:

 • загальновиробничого призначення

 • адміністративного призначення

 • збутового призначення

 • житлово-комунального господарства


500

450

300

100

135023

Визначена сума фактичних загальновиробничих витрат і списана на:

 1. витрати виробництва:

 • книжкові шафи

 • книжкові полиці

 1. собівартість реалізації

Примітка: для визначення сум використайте таблиці 2,3,6

Суми

визначити

Суми

визначити24

Відображено в обліку фактичну собівартість кінцевого браку (книжкових шаф)
35025

Надішли на склад і оприбутковані зворотні відходи від забракованої продукції
8026

Утримано із заробітної плати винуватців суму втрат від браку
5027

Пред’явлена претензія постачальникам, винуватцям випуску браку
30028

Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку
25029

Нараховано ЄСВ від заробітної плати робітників, зайнятих виправленням браку:

Примітка: Суми визначити.
?30

Списані сировина й матеріали використані на виправлення браку
12031

Визначити суму втрат від браку і списати на собівартість книжкових шаф
Суму визначити32

Надійшла з виробництва на склад готова продукція і оприбуткована за фактичною виробничою собівартістю:

 • книжкові шафи

 • книжкові полиці

Примітка: 1) для визначення фактичної собівартості готової продукції використайте таблицю 4.

2) Скласти звітну калькуляцію по виробу книжкові шафи (таблиця 5)

Суми визначити

Суми визначити33

Відображено в обліку дохід від реалізації готової продукції в момент відвантаження за договірними цінами з ПДВ

4800034

Відображено ПДВ з доходу
?35

Списано на фінансовий результат чистий дохід від реалізації готової продукції
4000036

Відображено в обліку виробничу собівартість готової продукції
2253837

Списана собівартість реалізованої готової продукції на фінансовий результат
2253838

Списана сума нерозподілених загальновиробничих витрат з рахунку 90 на фінансовий результат.

Дивись таблицю № 2
?39

Зараховані на поточний рахунок грошові кошти від покупців за раніше відвантажену продукцію

4800040

Зараховано на поточний рахунок дохід від операційної діяльності
4600041

Перераховано з поточного рахунку суму ЄСВ нараховану на заробітну плату
1976842

Списані на фінансовий результат витрати на збут в порядку закриття рахунку
?43

Списані на фінансовий результат адміністративні витрати в порядку закриття рахунку
?44

Списані на фінансовий результат інші операційні витрати в порядку закриття рахунку
?45

Списані на фінансовий результат операційні доходи в порядку закриття рахунку
4600046

Нарахований податок на прибуток від звичайної діяльності (за даними ф.№2)
?47

Списана сума нарахованого податку на прибуток на фінансовий результат
?48

Визначено чистий прибуток звітного періоду за даними бухгалтерського обліку

Примітка: для визначення сум по операціях 46,47 використайте форму № 2
?49

Перераховано в бюджет податок на прибуток від звичайної діяльності
?50

Одержано в касу з поточного рахунку кошти на виплату зарплати
4340051

Виплачена з каси заробітна плата
43100


Разом:

х

?

следующая страница >>