asyan.org
добавить свой файл
1
Інформація, для проведення бесіди з особовим складом караулу щодо вивчення статті 6 «Обмеження щодо використання службового становища» закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
У відповідності до статті6. «Обмеження щодо використання службового становища»:

1. Особам, зазначеним у пунктах 1 - 3 частини першої статті 4 закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», забороняється використовувати свої службові повноваження та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

1) неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

2) неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

3) неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

4) неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв'язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

У відповідності до статті 172- КУпАП «Порушення обмежень щодо використання службового становища»:

Порушення особою встановлених законом обмеженьщодовикористанняслужбовихповноважень та пов'язаних з цимможливостей з одержанням за ценеправомірноївигоди у розмірі, що не перевищуєп'ятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян, або у зв'язку з прийняттямобіцянки/пропозиціїтакоївигоди для себе чиіншихосіб -

тягне за собою накладення штрафу відп'ятдесяти до ста п'ятдесятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян з конфіскацією незаконно одержаноїнеправомірноївигодиматеріального характеру.

Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомірної вигоди у розмірі, що не перевищує ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або у зв'язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб -

тягне за собою накладення штрафу від ста п'ятдесяти до п'ятисотнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян з конфіскацією незаконно одержаноїнеправомірноївигодиматеріального характеру.

Примітка. 1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, визначені у пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У статтях 172-2 і 172-3 під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, що їх без законних на те підстав обіцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за ціною, нижчою за мінімальну ринкову.

Що означає і в чому може полягати «неправомірне сприяння» з Закону не зрозуміло, а тому його тлумачення можуть бути досить широкими. Наприклад, корупцією може визнати дії керівника, який обрав серед всієї різноманітності резюме на посаду резюме свого знайомого, котрий пообіцяв або дав за це йому неправомірну винагороду («могорич»).Розробив:

Начальник караулу СДПЧ-25

капітан служби цивільного захисту С.О. Шмалько