asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: "5. Тепловий режим роботи РЕС"

(Методичні вказівки)
Тематичний план

  1. Загальні поняття.

  2. Механізм теплообміну в РЕС.

   1. Основні схеми теплообміну.

    1. Конвекція.

    2. Рідинне охолодження.

    3. Теплові труби.

    4. Теплопровідність.

    5. Випромінювання.

    6. Термоелектричний ефект.

    7. Поглинання тепла.

   2. Вибір схеми теплообміну при конструюванні.

   3. Методи розрахунку теплового режиму роботи РЕС.

    1. Метод ізотермічних поверхонь.

    2. Метод однорідного тіла.

    3. Електротеплова аналогія.

    4. Коефіцієнтні методи.

   4. Технологічність конструкцій теплообміну.

  3. Розрахунок теплового режиму роботи РЕС.

  4. Лабораторні та практичні роботи.


Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати і розуміти основні поняття теплового режиму роботи РЕС, суть теплообміну. Знати способи підтримки теплового режиму в РЕС. Орієнтуватись в поняттях експлуатаційних умов теплового режиму, відчувати перспективи використання цих знань в своїй професійній діяльності.

Література

Література ТУТ.
Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T5_Teplo електронного посібника "Конструювання та технологія радіоелектронних систем".

Матеріал для самостійної роботи:

1. Теплові розрахунки при конструюванні РЕС.


Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Тепловий режим роботи РЕС " слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування та самостійно опрацювати додатковий матеріал.

 3. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення електронного посібника для вивчення теми.


P.S.
Глава 3. Тепловой режим конструкций РЭС … 154
§ 3.1. Влияние теплового режима на эффективность и качество конструкций РЭС …154
§ 3.2. Системы обеспечения теплового режима РЭС … 157
§ 3.3. Теплоотвод конвекцией … 163
§ 3.4. Теплоотвод тепловыми трубами … 171
§ 3.5. Теплоотвод теплопроводностью … 173
§ 3.6. Теплоотвод излучением … 177
§ 3.7. Теплоотвод с использованием термоэлектрического эффекта … 178
§ 3.8. Способы поглощения теплоты. Технологичность конструкций СОТР … 181
Глава 4. Обеспечение тепловых режимов РЭС

4.1. Общие сведения

4.2. Механизмы теплообмена

4.3. Cредства обеспечения тепловых режимов РЭС

4.4. Расчет тепловых режимов РЭС

4.5. Моделирование стационарных тепловых полей РЭС