asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: "3. Фактори, що впливають на конструювання РЕС"

(Методичні вказівки)
Тематичний план

  1. Класифікація і області використання РЕС.

  2. Умови експлуатації РЕС.

   1. Кліматичні.

    1. Нормальні.

    2. Тепло.

    3. Холод.

    4. Вологість.

   2. Механічні.

    1. Рухомі.

    2. Вібрації.

    3. Удари.

   3. Іонізуючі промені.

   4. Електромагнітні завади.

  3. Ремонтна можливість.

  4. Особливості експлуатації РЕС.


Вимоги до знань та вмінь. Студенти повинні знати основні фактори, що впливають на конструювання РЕС, розуміти їх роль при конструюванні. Вміти враховувати ці фактори при конструюванні, відчувати вплив цих факторів на функціонування РЕС. Знати перспективи розвитку та використання конструювання в своїй професійній діяльності.

Література

Література ТУТ.
Методичний матеріал

Методичний матеріал в електронному вигляді розміщений в папці T3_Um_expl електронного посібника "Конструювання та технологія радіоелектронних систем".

Методичні рекомендації

 1. Вивчення теми: "Фактори, що впливають на конструювання РЕС " слід виконувати згідно тематичного плану та вказаного методичного матеріалу.

 2. Після вивчення основного теоретичного матеріалу слід пройти навчальні програми, тестування та самостійно опрацювати додатковий матеріал.

 3. Для самостійного поглибленого вивчення теми та в якості суспільно-корисної праці рекомендуються наступні завдання:

 1. Підбір нового методичного матеріалу та літератури для вивчення теми.

 2. Підбір або самостійне створення завдань для самостійної роботи.

 3. Створення комп'ютерних тестів для перевірки знань по темі.

 4. Створення навчальних комп'ютерних програм для вивчення теми.

 5. Перевірка своїх знань та знань колег з занесенням оцінок в Атестаційний лист.

 6. Написання рефератів по темі.

 7. Організація дискусії-семінару з вивчення теми.

 8. Написання, комплектація та оформлення електронного посібника для вивчення теми.