asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота №3

Побудова мережного проекту з декількох підмереж на основі технології Fast Ethernet. Аналіз VLAN-мереж

Мета роботи. Набути практичні навички в побудові мережних проектів на базі технології Fast Ethernet та проаналізувати трафик підмереж.

Вихідні дані. Робочі станції типу Ethernet (вбудований мережний адаптер Ethernet), які між собою обмінюються інформацією через Ethernet-комутатор.

Завдання (основне).

1.Створити модель мережевого сегменту, відповідно до даних таблиці 3.1 та рисунку 3.4.

2. Провести вибір трафику згідно завдань таблиці 3.1.

3. Проаналізувати та вивести статистичні дані пристроїв моделі. Зокрема, на всіх робочих станціях вивести та показати кількість втрачених пакетів за останню секунду; на лініях зв’язку – робоче навантаження; на комутаторі Ethernet Switch навести та показати діюче та середнє завантаження і середню затримку у відсотковому та графічному режимах.

4. На одній з петель комутатора розірвати зв’язок (опція Break) (внести несправність у лінію зв’язку між комутатором та робочою станцією) і оцінити яким чином зміняться статистичні параметри вузлів моделі.

5. Встановити у налаштуваннях Ethernet-комутатора ефективну смугу пропускання 10 байт за секунду функціонування та виміряти за скільки часу відбудеться перзавантаження комутатора і які втрати будуть наявні при роботі робочих станцій 2 та 5 (за порядком створення моделі, за годинниковою стрілкою нумерація).

6. Встановити у налаштуваннях Ethernet-комутатора затримку при обробці та передаванні пакетів 100 мкс та проаналізувати, як зміняться при цьому режими роботі робочих станцій.

7. Встановити на двох портах комутатора розмір вхідного буферу об’ємом у 10 кбайт інформації (технологія Fast Ethernet), а розмір вихідного буферу цих портів визначити на рівні 10 Гбітів. Проаналізувати як зміниться за основними параметрами робота мережі.

Теоретичні відомості

Комутатори в мережах Fast Ethernet зазвичай використовуються для вирішення наступних завдань:

 • трансляція протоколів канального рівня;

 • фільтрація кадрів;

 • використання та залучення різних класів сервісу;

 • підтримка віртуальних приватних мереж (VLAN).

Віртуальною телекомунікаційною мережею можна назвати групу вузлів мережі, для якої будь-який трафик, у тому числі широкомовний, вважається повністю ізольованим від інших вузлів мереж.

Алгоритм встановлення або зміни розміру вхідного або/чи вихідного буферу Ethernet-комутатора:

 1. Виділити за допомогою курсору на проекті моделі Ethernet-комутатор (Ethernet Switch) та натиснути на ньому правою кнопкою миші до появи вікна, де потім вибрати рядок властивостей Properties. Результатом цих дій буде поява вікна властивостей з вкладками (рисунок 3.1).Рисунок 3.1 – Перший етап зміни параметрів Ethernet-комутатора

 1. В отриманому вікні вибрати вкладку Ports (Порти) (рисунок 3.2).Рисунок 3.2 – Вкладка Порти у налаштуваннях мережного комутатора

 1. В отриманій вкладці виділити перший рядок з переліку портів (за замовчуванням ім’я портів прописуються через назви відповідних технологій, які ними підтримуються). Результатом проведених дій буде виведення активною кнопки Setup.

 2. Натиснути кнопку Setup в результаті чого з’явиться вікно властивостей, де треба вибрати вкладку Telecom (рисунок 3.3).Рисунок 3.3 – Другий етап зміни параметрів Ethernet-комутатора

 1. На вкладці Telecom з’являться віконця з параметрами Inbound Buffer Length та Outbound Buffer Length. Зрозуміло, що названі параметри відображають розміри вхідного та вихідного буферу окремого порту комутатора.

Набір статистичних даних:

 • Average Workload (середнє робоче навантаження) (Ethernet Workstation 5);

 • Packets for last second (кількість оброблених пакетів за останню секунду);

 • Current Workload (миттєве робоче навантаження) (Ethernet Workstation).

 • Packets Dropped for last second (Ethernet Switch).

На рисунку 3.4 показано варіант моделі до лабораторної роботи №3 з шістьома робочими станціями Ethernet.Рисунок 3.4 – Модель мережі з залучення Ethernet-комутатора

Завдання (додаткове). Змінити статистичні параметри однієї робочої станції на вибір, та проаналізувати отримані результати.

Таблиця 3.1 ‒ Завдання до лабораторної роботи

№ завдання

Кількість робочих станцій

Тип трафику

Параметри трафику

Transaction Size

Time Between Transaction

1

5

Traffic(15)

Exponential 300 кбіт

Normal 5 до 1 мкс

2

4

InterLAN traffic

Normal 20 до 30 байт

Constant 12 мс

3

6

Small Office

Uniform 120 біт до 200 біт

Uniform 1 до 3 мкс

4

7

Small Office peer-to-peer

LogNormal 40 до 60 кбіт

Exponential 10 с

5

6

InterLAN traffic

Constant 200 байт

LogNormal 10 до 6 мс

6

8

Traffic(15)

Normal 6 до 9 кбайт

Gamma 5 до 12 с

7

5

InterLAN traffic

Gamma 7 до 13 кбіт

Normal 15 до 17 мкс

8

7

Small Office

Uniform 20 байт до 40 байт

Uniform 4 до 6 мс

9

9

Small Office peer-to-peer

Exponential 10 біт

Constant 12 с

10

8

Small Office

LogNormal 10 до 50 кбайт

Erlang 2 до 3 мс

11

6

InterLAN traffic

Exponential 10 біт

Normal 5 до 11 с

12

9

Traffic(15)

Normal 10 до 20 байт

Exponential 190 мс

13

5

Small Office

Constant 310 біт

Uniform 9 до 5 мкс

Питання до захисту лабораторної роботи №3

 1. Який алгоритм дій слід виконати аби змінити порядок виведення статистичних даних для окремої робочої станції ?

 2. Яке значення (призначення) мають пакети червоного та сірого кольору, що передаються між Ethernet-комутатором та робочими станціями ?

 3. Який алгоритм дій слід виконати аби змінити порядок виведення статистичних даних для окремого комутатора віртуальної мережі ?

 4. Які статистичні параметри має можливість виводити користувач при роботі з комутатором мережі ?

 5. Поясніть, як регулюється коефіцієнт завантаження комутатора при роботі мережі.

 6. Які дії слід провести в спроектованій моделі мережі аби забезпечити втрату пакетів в робочій станції 1 на рівні 50 відсотків.

 7. Які дії в налаштуванні комутатора слід провести аби досягнути коефіцієнт завантаження на рівні 100 відсотків вже через 5 секунд функціонування створеної мережі?

 8. Які дії слід провести користувачу аби вивести на робочий проект значення середньої затримки Ethernet- комутатора ?

 9. Які дії слід провести над комутатором для зменшення рівню завантаження вхідних портів до нуля ?