asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 ... 17 18

3.СКЛАД КОМПЛЕКТУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ЕККА ТА ВЗАЄМОДІЯ ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

  1. До складу ЕККА у відповідності з технічними умовами ТУ У 31092882.002-2001 входять: системний блок, з встановленим програмним забезпеченням, фіскальним модулем, табло клієнта та принтером чеків, контроллер управління паливо-роздавальними колонками (далі - КУ ПРК). Додатково до ЕККА приєднуються апаратура контролю резервуарів, термінал для роботи з платіжними картками, пристрій для зчитування штрих-коду і т.і. Блок-схему з’єднань ЕККА представлено на мал.4.1.

  2. Фіскальний модуль забезпечує зберігання фінансової інформації в пам’яті, яка не стирається, та виконання фіскальних звітів.

  3. Принтер чеків призначено для друку чеків та звітів.

  4. Табло клієнта призначено для відображення інформації про поточний продаж клієнту.

  5. Контроллер управління паливо-роздавальними колонками використовується для прийому сигналів з датчиків ПРК і передачі сигналів управління виконавчим механізмам ПРК у відповідності із запрограмованими алгоритмами управління у різних режимах.

  6. ЕККА забезпечує передачу до КУ ПРК команд управління у відповідності з прийнятим в ЕККА протоколом, та відображає на екрані ЕККА стан процесу управління ПРК.

4.ДОТРИМАННЯ ЗАХОДІВ БЕЗПЕКИ

  1. Електроживлення ЕККА здійснюється від однофазової мережі змінного струму напругою 220 В(+10/-15)% при частоті (50 ± 1) Гц. із заземленою нейтраллю. Виробник гарантує безперебійну та завадостійку роботу апарату за умовою живлення всіх пристроїв ЕККА, а також всіх додаткових пристроїв, які мають зв’язок з ЕККА по інформаційним каналам, від одного джерела безперебійного електроживлення (ДБЕ). Підключення інших споживачів до ДБЕ категорично заборонено.

  2. УВАГА!

Цей виріб сконструйований для підключення до мережі змінного струму із заземлювальним (третім) захисним проводом.

Розетка повинна бути розташована в легкодостопному місці.

Якщо Ваша розетка не обладнана захисним заземленням, зверніться до кваліфікованого фахівця.

Не переробляйте штепсельну вилку і не використовуйте перехідні пристрої.

ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ ДО МЕРЕЖІ БЕЗ ЗАХИСНОГО ЗАЗЕМЛЕННЯ МОЖЛИВЕ УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ !

Підключення складових частин приладу (монітор, блок живлення, блок управління та друку) здійснувати тільки до мережевого фільтру, який входить до комплекту поставки, згідно схеми зображеної на мал. 4.1.

ЗАБОРОНЕНО підключення до інших джерел електроживлення!

Виключення напруги живлення кнопкою, розташованою на корпусі мережевого фільтра, не приводить до повного відключення від мережі живлення.

Повне відключення приладу від мережі живлення здійснювати тільки вийманням штепсельної вилки мережевого фільтру з розетки.

  1. Вимоги безпеки під час монтажу і експлуатації ЕККА повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.007.0-75 і діючим "Правилам улаштування електроустановок" (ПУЕ) гл.7.3. і “Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими Держенергонаглядом.Мал.4.1.


  1. Під час монтажу, експлуатації та виконання всіх видів технічного обслуговування блоку живлення може виникнути електронебезпека. Джерелом електронебезпеки є силовий трансформатор, живлення якого здійснюється від мережі змінного струму 220В.

  2. Забороняється виконувати ремонтні і профілактичні роботи з ЕККА при не знеструмленому блоці живлення ЕККА.

  3. Пристрій повинен обслуговувати персонал, що вивчив цей посібник, та пройшов атестацію у встановленому порядку і що має допуск на право виконання робіт.

  4. Контролер управління ПРК встановлюється у металевій шафі силової автоматики або іншому корпусі чи у складі системного блоку ЕККА.

  5. Роботи по налагодженню, огляди і ремонт ЕККА проводити тільки після відключення загального рубильника живлення силової шафи.

  6. Забороняється під час роботи відключати кабелі, що з'єднуть між собою ЕККА і силову шафу.

  7. Забороняється робота на ЕККА з відкритим блоком живлення і знятою кришкою.

  8. При виникненні несправності у роботі ЕККА оператор повинен припинити роботу, вимкнути ЕККА, від'єднати ЕККА від електромережі і викликати фахівця з технічного обслуговування.


<< предыдущая страница   следующая страница >>