asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 15 16 17 18

ЗВІТ З ФІСКАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ ЗА ПЕРІОД
КИЇВНАФТАСЕРВІС

Найменування підприємства, адреса і т.п., що

ПОЛУПАНОВА 10

програмується

КИЇВ
ПН 123456789012

Реквізити підприємства

КАСИР СИДОРЕНКО

Прізвище касира

ЗВІТ ЗА ПЕРІОД ПОВНИЙ

Назва звітуЗ 07-05-07 1

Дата і номер звіту на початок періода

ПО 07-05-07 6

Дата і номер звіту на кінець періода


ВКЛЮЧНИЙ ПДВ 04-05-07

Ознака наявності податку на додану вартість і дата встановлення

ПДВ А=20,00%

Відсоток податку по групі

ОБІГ

16903,38

Сума продажу з податком

ПОДАТОК

2817,23

Величина суми податку по групі


КАСОВИХ ЧЕКІВ

24

Кількість касових чеків за період

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК

16903,38

Загальний підсумок


ПДВ А=20,00%

Відсоток податку по групі

ВИПЛАТА

787,67

Сума виплат з податком

ПОДАТОК

131,28

Величина суми податку з групи


ВИДАТКОВИХ ЧЕКІВ

10

Кількість видаткових чеків за період

ЗАГАЛЬНИЙ ПІДСУМОК

787,67

Загальний підсумокПАЛЬНЕ

ДТ ,л

ГАЗ ,м
Типи пального по яких був відпуск

ВИДАНО

66,00Об’єм реалізації карткою

КАРТКОЮ

236,94Грошовий вираз реалізації карткою

ВИДАНО

92,00Об’єм реалізації за талонами

ТАЛОНОМ

330,28Грошовий вираз реалізації за талонами

ВИДАНО

60,00Об’єм реалізації за накладною

НАКЛАДНА

215,40Грошовий вираз реалізації за накладною

ВИДАНО

10,00Об’єм реалізації за відомістю

ВІДОМ.

35,90Грошовий вираз реалізації за відомістю

ВИДАНО

3203,00

1001,00
Об’єм реалізації за готівку

ГОТІВКОЮ

11498,77

2302,30
Грошовий вираз реалізації за готівкуЗАГАЛЬНИЙ ОБІГ ПАЛЬНОГО

14619,59

Загальна сума обігу пального

07-05-07

1
Дата і номер першого звіту

ДЕННИЙ ОБІГ
12133,49

Денний обіг по першому звіту

07-05-07

2
Дата і номер другого звіту

ДЕННИЙ ОБІГ
2089,46

Денний обіг по другому звіту

07-05-07

3
Дата і номер третього звіту

ДЕННИЙ ОБІГ
208,73

Денний обіг по третьому звіту

07-05-07

4
Дата і номер четвертого звіту

ДЕННИЙ ОБІГ
453,10

Денний обіг по четвертому звіту

07-05-07

5
Дата і номер п’ятого звіту

ДЕННИЙ ОБІГ
947,20

Денний обіг по п’ятому звіту

07-05-07

6
Дата і номер шостого звіту

ДЕННИЙ ОБІГ
1071,40

Денний обіг по шостому звіту

07-05-07 18:50:18

Дата, час

З.Н.ТК00000200 04-05-07 V15-01

Зав. № ЕККА, дата виробництва, номер і версія програмного забезпечення фіскального модуля

ДЯКУЄМО ЗА ПОКУПКУ

Заключне повідомлення, що програмується

ФН 1234567890

Фіскальний номер ЕККА

СЛУЖБОВИИЙ ЧЕК


Ознака службового чека, логотип виробника<< предыдущая страница