asyan.org
добавить свой файл
1

Додаток до наказу

МОН України

від 29.04.2009 №370

Умови

проведення експерименту щодо підвищення кваліфікації майстрів професійно-технічних навчальних закладів будівельної галузі

1. Мета експерименту

Головними завданнями експерименту щодо підвищення кваліфікації майстрів професійно-технічних навчальних закладів будівельної галузі для одержання відповідної кваліфікації є оновлення й поглиблення знань у професійній, науково-технологічній, психолого-педагогічній і соціально-гуманітарній сферах через ознайомлення із сучасними технологіями виробництва у будівельній галузі; освоєння прогресивних методів, засобів і технологій навчання, опанування сучасними методами викладання, інформаційно - комунікативними технологіями; розширення світогляду, підвищення професійної й загальної культури; вивчення вітчизняного й зарубіжного досвіду.

2. Організаційні форми навчання під час експерименту

Підвищення кваліфікації майстрів виробничого навчання на базі професійно-технічного училища № 1 м. Житомира містить у собі наступні основні види (організаційні форми) навчання:

  • теоретичне підвищення кваліфікації з професії, предмету, психолого-педагогічної та методичної підготовки шляхом курсового та індивідуального навчання;

  • підвищення кваліфікації для одержання відповідного кваліфікаційного рівня;

  • підвищення кваліфікації для опанування новітніми технологіями виробництва в індивідуальному порядку.


Дана організаційна форма передбачає теоретичне та практичне навчання за окремими напрямами педагогічної й професійної діяльності з одержанням відповідного кваліфікаційного рівня з робітничої професії.
3. Форми, навчальні плани і програми підвищення кваліфікації

майстрів виробничого навчання під час проведення експерименту

Підвищення кваліфікації для одержання відповідного кваліфікаційного рівня проводиться за навчальними планами і програмами, розробленими на основі державних стандартів професійно-технічної освіти.

Навчальні плани і програми підвищення кваліфікації для одержання відповідного кваліфікаційного рівня складаються за модульним принципом.

Навчання проводиться у два етапи:

  • Перший етап: теоретична, психолого-педагогічна і методична підготовка;

  • Другий етап : теоретична фахова підготовка та виробнича практика;

Підвищення кваліфікації завершується захистом підсумкової (випускної) роботи перед комісією, склад якої затверджується науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області .

За результатами підвищення кваліфікації педагогічному працівнику видаються відповідні документи:

  • посвідчення про підвищення кваліфікації з психолого-педагогічної і методичної підготовки;

  • сертифікат про опанування конкретними новітніми виробничими технологіями під час практичного навчання;

  • посвідчення про присвоєння, підтвердження установленого розряду (класу, категорії).

4. Організація проведення експерименту

Направлення майстра виробничого навчання на курси підвищення кваліфікації оформлюється відповідним наказом професійно-технічного навчального закладу

Підвищення кваліфікації на базі професійно-технічного училища № 1 м. Житомира організується на договірних засадах. Договір між науково-методичним центром професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області та професійно – технічним училищем № 1 м. Житомира передбачає порядок організації навчально-виробничого процесу і контроль за виконанням умов договору.

Договір між професійно-технічним училищем № 1 м. Житомира та навчальним закладом, який направляє працівника на підвищення кваліфікації, передбачає відшкодування витрат на організацію навчання педагогічного працівника, проживання, харчування вищезазначеного працівника у м. Житомирі на базі державного професійно – технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну».

У випадку, якщо працівник не бажає проживати та (або) харчуватись на базі державного професійно–технічного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну», йому сплачуються добові, у відповідності до вимог чинного законодавства.

Директор професійно-технічного училища № 1 м. Житомира призначає консультантів і оформляє стажування педагогічних працівників наказом.

За підсумками стажування педагогічний працівник представляє в навчальний заклад звіт, затверджений керівником професійно – технічного закладу, на базі якого здійснюється підвищення кваліфікації. Звіт заслуховується на засіданнях відповідних методичних комісій професійно-технічних навчальних закладів, які дають рекомендації з використання результатів стажування в навчальному процесі.

5. Фінансування експерименту

Фінансування теоретичної, теоретичної фахової, психолого–педагогічної та методичної підготовок, стажування в умовах виробництва здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету професійно-технічного училища № 1 м. Житомир.