asyan.org
добавить свой файл
1
Календарно-тематичне планування курсу інформатики

для 9-го класу (1 год. на тиждень)


з/п

Зміст навчального матеріалу

Практичні роботи

Домашнє завдання

Тема 1. Інформація. Інформаційні процеси та системи (2 год.)


Інформація. Інформаційні процеси. Способи подання й кодування інформаційних повідомлень.

Інформаційні системи та технології. Поняття про інформаційну культуру та інформатичну компетентність. Об’єкти та їх властивості.Тема 2. Апаратне забезпечення інформаційних систем (3 год.)


Історія розвитку обчислювальної техніки. Типова архітектура персонального комп’ютера.

Пристрої обробки та зберігання даних.

Пристрої введення та виведення даних. Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.

(Оцінки за тему 1-2)

Практична робота № 1. Робота з клавіатурним тренажером.
Тема 3. Системне програмне забезпечення (7 год.)


Різновиди програмного забезпечення. Поняття операційної системи та її функції. Складові та класифікація операційних систем.

Інтерфейс користувача операційної системи.

Практична робота № 2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.


Поняття файлової системи. Навігація файловою системою.

Операції над об’єктами файлової системи.

Запуск на виконання програм. Типи файлів.

Практична робота № 3. Робота з об’єктами файлової системи.


Пошук інформації на комп’ютері. Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.

Практична робота № 4. Пошук інформації на комп’ютері.


Використання системних утиліт.

(Оцінки за тему)Тема 4. Службове програмне забезпечення (3 год.)


Комп’ютерні віруси та антивірусні засоби.

Практична робота № 5. Захист комп’ютера від вірусів.


Стискання та архівування даних.


Практична робота № 6. Архівування та розархівування даних.


Збереження даних на знімних носіях.

Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)Тема 5. Комп’ютерні мережі (6 год.)

5.1. Поняття про комп’ютерні мережі. Робота в локальній мережі (3 год.)


Комп’ютерні комунікації та комп’ютерні мережі.

Апаратне і програмне забезпечення комп’ютерних мереж.

Робота в локальній мережі. Спільний доступ до ресурсів.

Практична робота № 7. Спільне використання ресурсів локальної мережі.
5.2. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті (3 год.)


Призначення й структура мережі Інтернет. Служби Інтернету. Всесвітня павутина. Адресація в Інтернеті.

Використання та настроювання веб-браузера.

Пошук інформації в Інтернеті.

(Оцінки за тему)

Практична робота № 8. Пошук інформації в Інтернеті.
Тема 6. Основи роботи з текстовою інформацією (4 год.)


Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Основи роботи з текстовим процесором.

Введення й редагування тексту. Виділяння фрагментів тексту. Перевірка правопису.

Форматування тексту.


Практична робота № 9. Введення, редагування й форматування тексту.


Операції з фрагментами тексту. Робота з кількома документами.

(Оцінки за тему)

Практична робота № 10. Робота з текстовими фрагментами
Тема 7. Комп’ютерна графіка (7 год.)

7.1. Засоби перегляду й перетворення графічної інформації (1 год.)


Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Огляд і класифікація сучасних графічних редакторів. Формати графічних файлів.7.2. Основи растрової графіки (3 год.)


Інтерфейс редактора растрової графіки. Настроювання параметрів малюнка та найпростіші операції з ним.

Інструменти малювання растрового графічного редактора.

Операції з фрагментами зображень.

Практична робота № 11. Створення растрових зображень
7.3. Основи векторної графіки (3 год.)


Принципи побудови й обробки векторних зображень. Інструменти малювання векторного графічного редактора. Основні дії з графічними об’єктами.

Форматування фігур. Настроювання параметрів графічних об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень.

Переміщення об’єктів у площині та за шарами. Робота з групами об’єктів.

(Оцінки за тему)

Практична робота № 12. Створення векторних зображень


Повторення. Підведення підсумків

(Оцінки за тему)

Резервний урок (використовується за потребою)