asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 12 13
1. Чи необхідно податковому агенту подавати податковий розрахунок по ПДФО, якщо від не має найманих осіб і дохід у звітному кварталі на користь ФО не нараховувався і не виплачувався?

Законом України від 7 квітня 2011 року №3221-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України”, який набрав чинності з 20 квітня 2011 року, внесено зміни до підпункту „б” пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України, відповідно до якого податкові агенти подають податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку (ф.1ДФ) лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку протягом звітного періоду.
2. Чи потрібно податковому агенту в податковому розрахунку за ф. 1-ДФ відображати виплату доходу на користь самозайнятих осіб (ФОП та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)?

Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.
     Тобто, у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в податковому розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб - підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність).
3. Яким чином заповнюються графи 3, 3а, 4 та 4а Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ, якщо заробітна плата виплачується систематично?

Відповідно до п. 3 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.10 № 1020:
     у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні.
     Нарахований дохід відображається повністю, без вирахування податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, суми податкової соціальної пільги за її наявності.
     у графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом.
     Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано. Наприклад, до податкового розрахунку за I квартал входить заробітна плата за січень, яка нарахована у січні та виплачена у лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена у березні), за березень (нарахована у березні та виплачена у квітні).
     у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством.
     у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.
     Сума нарахованого доходу у графі 3а, сума виплаченого доходу у графі 3, сума нарахованого податку на доходи фізичних осіб у графі 4а та сума перерахованого до бюджету податку на доходи фізичних осіб у графі 4 відображаються у грошовій формі, вираженій у національній валюті (у гривнях з копійками).
     У графі 3 податкового розрахунку відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку у відповідності із нарахованим доходом, а саме - без вирахування із суми нарахованого доходу суми податку з доходів фізичних осіб, які відповідно до закону справляються за рахунок доходу найманої особи.
4. Яким чином відображати у податковому розрахунку за формою № 1ДФ суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні) та відпускні, нараховані та виплачені у одному звітному періоді (кварталі) за минулі або наступні звітні періоди?

У випадках, коли проводяться донарахування і виплати сум за попередні податкові періоди (місяці), зокрема, суми виплат у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності (лікарняні), або нарахування відпускних за майбутні періоди, то такі суми донарахувань (нарахувань) слід відносити до відповідних податкових періодів, за які провадяться нарахування.
5. Чи відображається працедавцем в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ сума допомоги по вагітності та пологах?

Сума допомоги по вагітності та пологах відображається податковим агентом у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за ознакою доходу «128».
6. Чи відображаєються у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін?

Аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін відображаються у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «140».
7. Яким чином відображаються у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ, суми орендних платежів, які виплачуються податковим агентом на користь ФО на підставі договору оренди транспортного засобу?

Суми орендних платежів, які отримуються фізичною особою, відображаються податковим агентом у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «102», як виплати, що нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.
8. Як правильно відобразити у податковому розрахунку за ф. №1ДФ суму виплаченої заробітної плати, якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання ПСП?

У разі якщо в одному з місяців кварталу працівник не мав права на отримання податкової соціальної пільги, то в податковому розрахунку за ф. №1ДФ заповнюють лише один рядок, в якому зазначають відповідну ознаку пільги.
9. Чи відображається у податковому розрахунку за формою №1ДФ вартість спеціального (форменного) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування найманій особі?

Вартість спеціального (форменого) одягу та взуття, що надається роботодавцем у тимчасове користування платнику податку, який перебуває з ним у трудових відносинах, відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ під ознакою доходу «136».
10. Яким чином заповнюється графа 4 податкового розрахунку за ф. № 1ДФ якщо заробітна плата виплачується несвоєчасно (у наступному кварталі), а сума ПДФО перераховується до бюджету у визначений термін, а саме протягом 30-ти календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходів?

Якщо заробітна плата виплачується несвоєчасно (у наступному кварталі) то, незважаючи на те, що податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету у визначений Податковим кодексом України термін, а саме протягом 30-ти календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходів, у графі 4 Податкового розрахунку за ф. №1ДФ відображається сума фактично перерахованого до бюджету податку у наступному кварталі.
11. Хто є податковим агентом у визначенні ПКУ?

Згідно з п.п.14.1.180 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб - юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом ІV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом ІV цього Кодексу.
12. Чи підлягає оподаткуванню ПДФО участь у семінарі (конференції, навчанні) найманого працівника, якщо семінар (конференція, навчання) проводиться за кордоном, але за профілем діяльності ЮО?

Якщо витрати роботодавця у зв’язку із участю найманого працівника у семінарі (конференції, навчанні) згідно із розділом ІІІ Податкового кодексу України підлягають включенню до собівартості реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, то вартість такої участі не включається до складу загального місячного оподатковуваного доходу платника податку, незалежно від того де відбувається семінар (конференція, навчання) закордоном чи на території України.
13. Чи є платником збору за спеціальне використання води (у 2012 році)платник ЄП (у т.ч. у разі здавання в оренду приміщення іншому СГ)?

Суб’єкт господарювання, що перебуває на спрощеній системі оподаткування (у т.ч. здає в оренду приміщення іншому суб’єкту господарювання, який користується водою), є платником збору за спеціальне використання води починаючи з 01.01.2012.

При цьому суб’єкт господарювання, який орендує приміщення буде вторинним водокористувачем і платником збору за спеціальне використання води, у разі укладання договору на поставку води безпосередньо із постачальником води.
14. Чи є платником збору за спеціальне використання води СГ, у разі оренди приміщення (в т.ч. квартири), яка належить ФО(громадянину) для здійснення господарської діяльності (в тому числі перукарських або стоматологічних послуг)?

Суб’єкт господарювання, у разі здійснення використання води в орендованому приміщенні (в т.ч. квартирі), яка належить фізичній особі (громадянину) для здійснення господарської діяльності (в тому числі перукарських або стоматологічних послуг), є платником збору за спеціальне використання води у разі укладання договору на поставку води із постачальником води.
15. Чи є платником збору за спеціальне використання води селищна рада, яка має на балансі свердловину, у разі видобування води (у тому числі на власній земельній ділянці) для надання мешканцям села?

Селищна рада, яка має на балансі свердловину, з якої здійснюється видобування води (в тому числі на власній земельній ділянці), не є платником збору за спеціальне використання води за обсяги води, передані мешканцям села в межах їх житлового фонду та присадибних ділянок.
16. Чи є платником збору за спеціальне використання води бюджетна установа (у тому числі лікарня), у разі використання води для власних питних і санітарно – гігієнічних потреб, а також для приготування їжі у столових для працівників або харчоблоках для хворих?

У разі якщо бюджетна установа (в тому числі лікарня) використовує обсяги води виключно для власних потреб (в тому числі для приготування їжі у столових для працівників або харчоблоках для хворих), без отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, то така установа не є платником збору за спеціальне використання води.
     Якщо бюджетна установа (в тому числі лікарня) має договір на поставку води та використовує обсяги води для господарської діяльності, направленої на отримання доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, то збір за спеціальне використання води обчислюється на загальних підставах, виходячи з усього обсягу фактично використаної води з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання.
17. Чи необхідно дитячим таборам (спортивним, туристичним, творчим тощо), які приймають на відпочинок дітей за путівками, утримувати з них туристичний збір?

Органи місцевого самоврядування вирішують питання щодо запровадження туристичного збору.
     Під час встановлення туристичного збору податкові пільги та порядок їх застосування можуть передбачатися лише для певної категорії платників збору, зокрема, для дитячих таборів (спортивних, туристичних, творчих тощо), які приймають на відпочинок дітей за путівками, якщо таке передбачено рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.
     Підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об’єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат.
     При цьому, не дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки по справлянню туристичного збору для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати такого збору.
18. Чи підлягають обов’язковій реєстрації як платники ПДВ платники ЄП третьої і четвертої групи за ставкою 5 відсотків при перевищенні обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. гривень?

Узагальнюючою податковою консультацією щодо окремих питань пов’язаних із реєстрацією осіб, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, як платників податку на додану вартість та повторної реєстрації осіб як платників податку на додану вартість, затвердженою наказом ДПС України від 20.02.12 №131, визначено, що при перевищенні сукупних обсягів постачання товарів/послуг за останні 12 календарних місяців 300 тис. грн. платники єдиного податку третьої і четвертої груп, що застосовують ставку 5 відсотків, обов’язковій реєстрації як платники податку на додану вартість не підлягають.
19. Які платники ЄП можуть бути платниками ПДВ?

Платники єдиного податку третьої або четвертої групи можуть бути платниками ПДВ за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним п.181.1 ст.181 або п.182.1 ст.182 р.V Податкового кодексу України та застосовують відсоткову ставку єдиного податку у розмірі 3%.
20. Як визначається дата виникнення права на податковий кредит платника ПДВ?

Датою виникнення права платника податку на віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше;
     дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;
     дата отримання платником податку товарів/послуг, що підтверджено податковою накладною.
21. Який перший звітний податковий період встановлено для новостворених платників податку?

У разі якщо особа ставиться на облік органом державної податкової служби як платник податку в середині податкового періоду, перший звітний податковий період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, і закінчується останнім календарним днем наступного податкового періоду.
22. Які первинні документи повинні підтверджувати здійснення операцій з оперативної оренди транспортного засобу для формування витрат платника податку?

Документами при здійсненні операцій з оперативної оренди є: договір, оформлений належним чином; акт прийому-передачі майна (наприклад, передача автотранспорту в оперативну оренду); акт прийому-передачі наданих послуг (оренда автотранспорту); рахунок, що надається орендодавцем для оплати зазначених послуг, тимчасовий реєстраційний талон та інші документи, які підтверджують виконання послуг.
23. Яким документом платник податку ФО може підтвердити суму сплачених відсотків по іпотечному житловому кредиту, якщо має квитанції, у яких зазначено однією сумою сплачений основний платіж та відсотки (ануїтетні платежі)?

Якщо умовами кредитного договору передбачено погашення кредиту шляхом ануїтетних платежів і у платіжному або розрахунковому документі зазначається лише загальна сума виплат без розбивки на проценти і основну суму боргу, то у платника податку відсутні підстави для включення до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року частини суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається статтею 175 Податкового кодексу України.
     следующая страница >>