asyan.org
добавить свой файл
1
1. Через Блок В кронштейна АВС перекинуто трос, на одному кінці якого знаходиться вантаж вагою Q, а другий намотується на барабан лебідки D. Визначити зусилля у стрижнях АВ і ВС, якщо відомі вага вантажу Q і кут нахилу троса до горизонту a.

Q = 7

a. град. = 30


2. Для загальної балки на яку діє зосередженна сила F або рівномірно розподілене навантаження інтенсивністю q, або пара сил з моментом М, побудувати діаграми (епюри) поперечних сил і згинальних моментві та визначити її перевіз з умови міцності за нормальними напруженнями при згинанні.


3. Зробити структурний аналіз механізму з виділенням структурних груп, визначенням класу, порядку та модифікації кожної групи ланок. Визначити ступінь рухомості даного механізму.