asyan.org
добавить свой файл
1
1. Укажіть рівняння реакції, що є якісною реакцією на хлоридну кислоту та її солі:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image129.jpg

2. Укажіть ряд, у якому наведено формули сульфатів:

а) CaSO4, Na2SO4, Al2(SO4)3;

б) K2S; ZnS, MgS;

в) BaSO3, K2SO3, CaSO3.

3. Дано рівняння реакції:

NaCl + КОН http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image012.gif KCl + NaOH

Ця реакція не можлива, тому що:

а) усі вихідні реагенти та продукти реакції розчинні;

б) випадає осад;

в) змінюється колір розчину.

4. Маса купрум(ІІ) сульфату, що утворюється в результаті взаємодії сульфатної кислоти масою 9,8 г з надлишком лугу, дорівнює:

а) 10 г;                                                

б) 14 г;

в) 16 г.

5. Унаслідок взаємодії солей з кислотами утворюються:

а) нова сіль і нова кислота;                  

б) основа й нова кислота;

в) нова сіль і основа.

6. З розчином купрум(ІІ) сульфату не реагують метали:

a) Mg, Zn, Fe;                                       

б) Na, К, Са;

в) Au, Pt, Ag.

7. На нейтралізацію калій гідроксиду витратили нітратну кислоту масою 18,9 г. Обчисліть масу солі, що утворилася.

8. Здійсніть перетворення:

http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image012.gif SO2 http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image012.gif H2SO3 http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image012.gif K2SO3 http://subject.com.ua/lesson/chemistry/8klas/8klas.files/image012.gif CaSO3

9. Складіть рівняння хімічних реакцій послідовних перетворень для одержання цинк оксиду із сульфатної кислоти.

10. Двовалентний метал масою 4 г розчинили у воді. При цьому виділився водень об'ємом 2,24 л (н. у). Визначте цей елемент.