asyan.org
добавить свой файл
1
1. Поняття і структура кредитної системи.
2. Функції центрального банку.


1... Сучасна кредитна система являє собою сукупність кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позичкових капіталів і здійснюють акумуляцію і мобілізацію грошового капіталу. Кредитна система включає 2 основних поняття:
1. Сукупність кредитно-розрахункових і платіжних відносин, що базуються на визначених конкретних формах і методах кредитування.
2. Сукупність функціонуючих кредитно-фінансових інститутів (банків, страхових компаній).

Рух позичкового капіталу у вигляді різноманітних форм кредиту відбиває перше поняття, а процес акумуляції вільних коштів і надання їх підприємствам, населенню відбивається у другому понятті.
Кредитна система функціонує через кредитний механізм, що містить у собі: систему зв'язків по акумуляції та мобілізації грошового капіталу між кредитними інститутами і секторами економіки, відносини, зв'язані з перерозподілом грошового капіталу між самими кредитними інститутами в рамках діючого ринку капіталу, відносини між кредитними інститутами та іноземними клієнтами. Через кредитну систему реалізуються сутність і функції кредиту.

Структура кредитної системи
В Україні склалася дворівнева банківська система. НБУ - 1 рівень, Банки та банківські установи -- 2 рівень.
Сукупність різновидів банків і банківських інститутів у їхньому взаємозв'язку складає банківську систему.
Функції центрального банку:
1. монопольна емісія банкнот -- за центральним банком закріплена емісійна монополія, а в окремих країнах центральний банк монопольно здійснює емісію монет, але їх карбуванням займається міністерство фінансів (казначейство).
2. функція "банку банків" -- головною клієнтурою центральногобанку є комерційні банки. У більшості країн комерційні банки зобов'язані зберігати частину своїх касових резервів у центральному банку згідно закону. Такі резерви називають обов'язковими банківськими резервами. Центральний банк встановлює мінімальне співвідношення обов'язкових резервів із зобов'язаннями банків по депозитах (норму обов'язкових резервів). Центральний банк є для комерційних банків кредитором останньої інстанції., кредити центрального банку надаються по ставці більш високій, ніж ринкова.
3. банкір уряду -- центральний банк виступає, як касир і кредитор уряду. Центральний банк бере участь у кредитуванні держави і керуванні державним боргом, розміщенні і погашенні позик, організації виплат по ним, проведенні коверсії і консолідації, різноманітними способами підвищує привабливість державних зобов'язань для приватних інвесторів, регулює резерви іноземної валюти і золота, є їх зберігачем, здійснює регулювання міжнародних розрахунків, платіжного балансу, бере участь в операціях на світовому ринку позичкових капіталів і золота, є представником своєї країни в міжнародній й регіональній валютно-кредитній організаціях. Таким чином центральним банком виконуються функції регулювання всієї грошово-кредитної системи країни і банківського нагляду.
4. виконує грошово-кредитне регулювання і банківський нагляд