asyan.org
добавить свой файл
1 2 3


ПРАВИЛА

благоустрою території міста Нікополя


1.Зміст


 1. Загальні положення

 2. Визначення термінів

 3. Загальні вимоги з благоустрою

 4. Вимоги до утримання жилих, культурно-побутових, промислових та інших споруд.

 5. Вимоги до утримання та прибирання територій.

 6. Вимоги до санітарного очищення території та домоволодінь.

7. Вимоги до утримання зелених насаджень.

8. Вимоги до розміщення та експлуатації об'єктів зовнішньої реклами.

9. Вимоги до утримання тварин.

10. Дотримання тиші в громадських місцях міста Нікополя.

11. Контроль за виконанням Правил.

12. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Сфера дії та учасники правових відносин, суб’єкти у сфері благоустрою.

Правила благоустрою території міста Нікополя (далі – Правила) – це нормативно-правовий акт, яким встановлюється порядок благоустрою і утримання територій об’єктів благоустрою міста.

Благоустрій міста Нікополя – це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищенню та озелененню територій, а також соціально-економічних, організаційно правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Суб’єктами у сфері благоустрою є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1) території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі, бульвари, проспекти;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

д) кладовища;

е) пляжі;

ж) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

До об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного пункту.

Стаття 2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів, відкритості та доступності правил

Правила діють на території міста Нікополя і є обов’язковими для виконання усіма органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Правила повинні забезпечити єдність державних, громадських та приватних інтересів по утриманню території м. Нікополя, об’єктів загального користування, природних ландшафтів, комплексів, тощо, у належному стані, здійснення заходів з санітарного очищення, а також раціонального використання інженерних споруд та їх безперебійного функціонування.

Правила є відкритими і доступними для будь-якого суб’єкту благоустрою і можуть бути розміщені для ознайомлення з ними у виконкомі Нікопольської міської ради, на підприємствах, що надають житлово-комунальні послуги, бібліотеках міста, об’єднаннях співвласників багатоквартирних будинків, місцевих газетах, у мережі Інтернет.

Правила розроблені відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про благоустрій населених пунктів”, “Про охорону навколишнього природного середовища ”, “Про відходи”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності ”, “Про дорожній рух”, Кодексу України про адміністративні правопорушення, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах” від 01.08.2006 р. № 1045, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку визначення відновної вартості об’єктів благоустрою” від 15.06.2006 р. № 826, Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів міського благоустрою, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 23.09.2003 р. № 154, Правил експлуатації штучних споруд на вулицях і дорогах населених пунктів, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 11.11.2005 р. № 162, Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Мінбуду від 10.04.2006 р. № 105, Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.05.2005 р. № 76, тощо.

Стаття 3. Порядок прийняття правил та внесення змін до них

Проект Правил, а також зміни до них можуть виноситись на розгляд і затвердження Нікопольської міської ради лише після їх обговорення суб’єктами благоустрою. Обговорення Правил здійснюється в порядку, передбаченому для регуляторних актів згідно чинного законодавства.

Усі зауваження та пропозиції, що надійшли під час обговорення проекту Правил або змін до них, підлягають обов’язковому розгляду і опрацюванню.

Ініціювати внесення змін до Правил може будь-який суб’єкт благоустрою. Усі зміни до Правил у письмовому вигляді спрямовуються для розгляду і опрацювання до управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради.

Після погодження проекту Правил, а також змін до них, вони спрямовуються на розгляд і затвердження Нікопольської міської ради, яка на найближчому засіданні здійснює їх розгляд і приймає відповідне рішення в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Правила або зміни до них набирають чинності з моменту їх оприлюднення. Спосіб оприлюднення визначається Нікопольською міською радою.

Стаття 4. Заходи з реалізації благоустрою

До заходів з благоустрою м. Нікополя належать роботи щодо охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою, з урахуванням особливостей їх використання, викладених в цих Правилах.

Заходи з благоустрою розробляються на підставі пропозицій комісії з визначення видів та об’ємів робіт з благоустрою на закріплених за підприємствами та організаціями міста вулиць і загальноміських територій м. Нікополя та щорічно затверджуються рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради, за умови наявності такої потреби.

Об’єкти благоустрою м. Нікополя повинні використовуватись відповідно до функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання.

Рішення міської ради та виконавчого комітету щодо благоустрою територій населених пунктів є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємствами та підприємцями, громадянами територіальної громади.
Розділ II. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
Балансоутримувач - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацією згідно з законом.
Благоустрій населених пунктів - комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.
Відтворення будинків та споруд, їх фасадів - комплекс заходів з їх відбудови за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.
Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, місця паркування, зупинки транспорту, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.
Автомобільна дорога, вулиця (дорога) - частина території, в тому числі в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними і підземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху, і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу. Цей термін включає також спеціально побудовані тимчасові дороги, крім довільно накатаних доріг (колій).
Газон - певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.
Дорожнє покриття - укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.
Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки, будинки-пости;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) телефонні автомати загального користування;

14) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

15) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

16) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

17) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

18) садові лави;

20) громадські вбиральні;

21) стовпи, опори, обладнання систем освітлення, інші інженерні споруди;

22) інші елементи благоустрою.
Замовник будівельних робіт - особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.
Заходи з благоустрою - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.
Кладовище - відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.
Користувачі дорожніх об’єктів - учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.
Майданчик сезонної торгівлі - об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.
Мала архітектурна форма некомерційного призначення - штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).
Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності - це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.
Механізоване прибирання - прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.
Міст - споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд. За класами мости поділяються на: малі - довжиною до 25 м, середні - довжиною до 100 м, великі - довжиною більше ніж 100 м, позакласові - довжиною більше ніж 500 м.
Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

- парки (лугопарки, парки культури та відпочинку, спортивні дитячі, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- пам’ятки культурної та історичної спадщини;

- майдани, площі ;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

5) інші території в межах району.
Об’єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.
Пам’ятка - об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції і призначений для короткочасного відпочинку населення.
Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду - документ, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів.
Прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом відповідного органу місцевого самоврядування на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.
Проїзна частина - частина автомобільної дороги, що безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.
Зовнішня реклама - реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, збоку, поряд або над проїжджою частиною вулиць і доріг. До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

Рекламні засоби - засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та не наземні, плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо).
Реконструкція будинків та споруд - комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних заходів пов’язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.
Ремонт - комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.
Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.
Ручне прибирання - прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.
Робоче місце - місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.
Сквер - упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення міста та призначена для короткочасного відпочинку населення.
Спортивні споруди - окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.
Суб’єкти у сфері благоустрою - учасники відносин у сфері благоустрою міста та району, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, суб’єкти підприємницької діяльності, органи самоорганізації населення, громадяни.
Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення будь якого з об’єктів благоустрою: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, площ, майданів, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.
Утримання в належному стані території - використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.
Утримання будинків і прибудинкових територій - діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством.
Фасад - обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна).
Червона лінія - геодезично фіксована межа, яка відокремлює територію вулиць і доріг від інших видів використання територій поселень, призначається для забезпечення регулювання і містобудівного контролю при забудові, реконструкції і благоустрою поселень, при виділенні земельних ділянок, встановленні умов їх використання.
Шляхопровід - інженерна споруда мостового типу над іншою дорогою (залізницею) в місці їх перетину, що забезпечує рух по ній на різних рівнях та дає можливість з’їзду на іншу дорогу.
Ярмарок - захід, під час якого надаються в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.
Розділ III. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ З БЛАГОУСТРОЮ
Стаття 5. Території для благоустрою і прибирання

Забезпечення чистоти і належного санітарного стану здійснюється на межі закріпленої для прибирання території:

для об’єктів виробничої сфери – 100 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

для об’єктів невиробничої сфери (ринки, банківські установи, готелі, вокзали, аеропорти, автостоянки, автогаражні кооперативи, складські приміщення, підприємства побутового обслуговування, тощо) - 100 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

для об’єктів невиробничої сфери (лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, учбові заклади, видовищні установи, підприємства торгівлі та магазини, літні майданчики, станції технічного обслуговування автомобілів та мийки, аптеки, нотаріальні контори, перукарні, офіси, тощо) - 50 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо), включно до осі вулиці (шосе, площі, провулка тощо);

для біотуалетів, майстерень з ремонту годинників та взуття (розташованих осторонь від будівель), трансформаторних підстанцій, теплопунктів, бойлерних, об’єктів пересувної торгівлі, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності тощо – 15 м від місця установки, включно до осі вулиці (шосе, площі, провулки тощо);

для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній електромереж та зв’язку, тощо – 10 метрів від опори;

для будинків приватного сектору - 10 метрів від меж земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо);

для багатоповерхових житлових будинків - від фундаменту будинку до пішохідного тротуару, чи шосе, площі, автошляху, але не менш 20 метрів, чи до межових границь з прилеглим будинком чи іншим об’єктом;

для садових товариств та дачних кооперативів – 20 метрів від меж земельної ділянки чи до межових границь з сусіднім товариством чи іншим об’єктом.

Стаття 6. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – підприємців, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інших суб’єктів господарювання

Підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, фізичні особи – підприємці, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші суб’єкти господарювання (надалі - юридичні особи) до визначення меж територій повинні здійснювати прибирання, а також утримувати в належному стані територію, надану їм у власність або користування в установленому законом порядку, а також прилеглу територію. Території загального користування за межами ділянок землекористування або землеволодіння, закріплюються виконавчим комітетом між суміжними землекористувачами для виконання заходів з благоустрою, затверджених відповідним рішенням виконкому.

Підприємства, установи та організації, незалежно від форми власності, фізичні особи – підприємці, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інші суб’єкти господарювання, які мають у власності або користуванні земельні ділянки, або за якими закріплено територію для благоустрою, а у випадку відсутності закріплення території – від фасаду будинку такої юридичної особи по всім напрямкам до пішохідного тротуару, або шосе, площі, автомобільної дороги, чи до половини відстані з іншим прилеглим будинком іншої юридичної особи, (в подальшому – прилегла територія) власними силами і коштом або шляхом укладання договору на виконання заходів з благоустрою, або в інший незаборонений законом спосіб повинні:

 1. здійснювати косовицю газонів, знищення карантинних рослин та бур’янів;

 2. забезпечувати освітлення території у нічний час, своєчасно, за власний рахунок, проводити заміну та ремонт освітлювальних приладів;

 3. утримувати в чистоті фасади будівель та споруд, забезпечувати їх фарбування (в кольори, погоджені з управлянням містобудування та архітектури Нікопольської міської ради) та своєчасний ремонт;

 4. обладнати територію ємностями для накопичування побутових відходів та іншого сміття;

 5. забезпечувати своєчасне вивезення сміття на полігон та не допускати його спалювання на території благоустрою;

 6. зробити вивіску на кожному будинку із зазначенням вулиці і його номеру або в інший спосіб (фарбою, тощо), позначити ці дані за зразком, встановленим управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради;

 7. здійснювати ремонт розбитих лав, пошкоджених урн, відновлення ушкоджених зелених насаджень та ремонт об’єктів благоустрою на закріплених та прилеглих територіях;

 8. утримувати кришки колодязів підземних комунікацій у справному стані та на рівні дорожнього покриття;

 9. облаштовувати газони та квітники, здійснювати прибирання сміття;

 10. усувати за власний рахунок та в установлені строки, на закріплених за ними об’єктах, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

 11. приймати участь в проведенні щотижневого загального санітарного дня прибирання міста – п’ятниця;

 12. забезпечити прибирання снігу та посипання піском тротуарів та пішохідних доріжок;

 13. по закінченні земляних робіт виконувати відновлювальні роботи по приведенню території у належний стан;

 14. своєчасно виконувати інші роботи, які забезпечать утримання території та об’єктів благоустрою в належному стані;

 15. виконувати інші заходи з благоустрою, затверджені рішенням міської ради або виконавчого комітету Нікопольської міської ради.

Стаття 7. Забудовники при виконанні будівельних та ремонтно-будівельних робіт повинні огороджувати будівельні майданчики охайними огорожами або типовими інвентарними щитами встановленого зразку. При виконанні цих робіт відповідальні особи зобов’язані вживати заходи, що спрямовані на запобігання забруднення території, прилеглої до будівельного майданчика та звалювати будівельне сміття тільки в місцях, відведених під звалища. Викидати сміття та ґрунт у невстановлених місцях забороняється.

Стаття 8. Установи, організації, підприємства, фізичні особи-підприємці та інші суб’єкти господарювання, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, приватні особи, зобов’язані на вимогу управління містобудування та архітектури Нікопольської міської ради, управління житлово-комунального господарства, а також уповноважених органів місцевого самоврядування проводити заміну, переобладнання чи перефарбування власних та закріплених за ними малих архітектурних форм.

Стаття 9. Елементи зовнішнього благоустрою, які порушені при виконанні будівельних, ремонтних або аварійних робіт, повинні бути відновлені особами, які їх порушили у триденний термін після закінчення робіт та здані з отриманням погодження відповідним підприємствам комунального господарства, або підприємствам, які здійснюють обслуговування на підставі рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради.

Стаття 10. Розклеювання, а також організація роботи по розклеюванню газет, плакатів, афіш, різних оголошень, агітаційних матеріалів та реклами дозволяється тільки на спеціально визначених рішенням виконкому для цього щитах чи рекламних тумбах.
Розділ IV. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ЖИЛИХ, КУЛЬТУРНО-ПОБУТОВИХ, ПРОМИСЛОВИХ ТА ІНШИХ СПОРУД
Стаття 11. Власники жилих, культурно-побутових, промислових та інших будинків та споруд зобов’язані:

- слідкувати за їх належним технічним станом, зовнішнім виглядом у цілому та окремих частин: балконів, покрівель, водостічних труб, дверей та ін.;

- у найкоротші строки усувати пошкодження;

- щороку до 25 квітня виконувати ремонт, фарбування житлових будинків, господарських приміщень та інших будівель, огорож, згідно з паспортами, виданими органами архітектури.

- щонеділі дотримуватися санітарних днів – наводити порядок на закріплених та прилеглих територіях;

- своєчасно очищати покрівлі від опалого листя, снігу та криги.

Стаття 12. Власники будинків та споруд повинні на будинках, дверях квартир та парканах установлювати номерні знаки, а на кутових будинках або парканах аншлаги встановленого зразку з назвою вулиці, площі, кварталу, вказувати адресу власника на підсобних приміщеннях та гаражах, розташованих окремо та в гаражних кооперативах згідно встановленого зразка.

Нумерація під’їздів та квартир в одному будинку повинна бути впорядкована так, щоб не було однакових номерів.
Розділ V. ВИМОГИ ДО УТРИМАННЯ ТА ПРИБИРАННЯ ТЕРИТОРІЙ.
Стаття 13. Прибирання вулиць, майданчиків та зупинок громадського транспорту, мостів, тротуарів і газонів, площ, дворів та прибудинкової території, парків, скверів та територій, які до них прилягають, ринків, вільних земельних ділянок та будівельних майданчиків виконується підприємствами, установами, організаціями та громадянами, у тому числі фізичними особами – підприємцями, у користуванні або володінні яких вони знаходяться, самостійно, з урахуванням пори року, або підприємством, установою, організацією, на умовах укладених договорів. Власники, користувачі автогаражів, магазинів, тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності тощо зобов’язані прибирати площі, згідно з вимогами, встановленими статті 5 цих Правил.следующая страница >>