asyan.org
добавить свой файл
1
Дата прийняття рішення:
12.04.2010 р.

1. Зміни (призначено або звільнено):
Звільнено

1.1. Посада:
Перший заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк»

1.2. Прізвище, ім'я, по батькові:
Шевченко Кирило Євгенович

1.3. Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі, орган, який видав):
серія  ЕК 226121 виданий Стахановським МВУМВС України в Луганській області
15 серпня 1996 р.

1.4. Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках):
0%

Зміст інформації:
1.5. Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб, дата прийняття рішення, зміст такого рішення (звільнення, призначення посадової особи) із зазначенням підстав такого рішення:
Голова Правління АБ «Укргазбанк», 12.04.2010 р., зміст наказу: «Звільнити ШЕВЧЕНКА КИРИЛА ЄВГЕНОВИЧА (таб.№4934) з посади першого заступника голови правління 13 квітня 2010 року за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України, з виплатою грошової компенсації за невикористані 4 календарних дні щорічної відпустки.

Підстава: заява Шевченка К.Є.»

1.6. Інформація про посадову особу із зазначенням прізвища, імені та по батькові, паспортних даних, повної назви посади, на яку призначено або з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента:
Шевченко Кирило Євгенович, паспорт: серія  ЕК 226121 виданий Стахановським МВУМВС України в Луганській області 15 серпня 1996 р.; Перший заступник Голови Правління АБ «Укргазбанк» (звільнено з посади); не володіє часткою в статутному капіталі АБ «Укргазбанк».

1.7. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб та інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини:
Зміни відбулись на підставі наказу Голови Правління АБ «Укргазбанк» від 12.04.2010р. № 93-П.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1.8. У разі звільнення посадової особи розкривається інформація щодо строку, протягом якого така особа перебувала на посаді:
Шевченко Кирило Євгенович був введений до складу Правління на посаду Першого заступника Голови Правління з 09 вересня 2009 року (наказ Тимчасового адміністратора АБ «Укргазбанк» № 377).

1.9. Якщо нікого не призначено на посаду замість звільненої особи, інформація про це обов'язково розкривається.

Замість звільненої особи нікого не призначено.