asyan.org
добавить свой файл
1
Вимоги до заліку з дисципліни “Іноземна мова (англійська)” для студентів групп ОМП 2 семестр
1. Загальна характеристика:

Факультет: транспортних технологій

Кафедра іноземних мов та перекладу

Дисципліна: англійська мова

Індекс групи: ОМП (організація міжнародних перевезень)

Семестр: 2

Заключна форма контролю: залік

Кількість модулів: один

Викладачі: Васильєва Т. І., Аріхбаєва І. Г.

Укладач електронної версії: Васильєва Т. І.

2. Питання до заліку:

1. Main methods of transport, their advantages and disadvantages.

2. Main transport documents: Bill of Lading, Railway Consignment Note, Air waybill.

3. Packing and Marking.

4. Insurance.

5. Customs entries and duties.

6. Organization of operations in Russia Ports.

7. Types of cargo ships:

a) universal vessels;

b) multi-purpose vessels;

c) specialized ships ( container ships; roll-on / roll-off vessels; bulkers; tankers;)

Grammar:

1. The Past Perfect Tense (Active Voice)

2. The Future Perfect Tense (Active Voice)

3. The Passive.

4. Word-Order.

5. Question Tags.

6. Sequence of Tenses.

7. Modal Verbs

3. Умови заліку:

Якщо студент постійно відвідував заняття, успішно виконав усі контрольні завдання впродовж семестру, має позитивну атестацію на підставі рейтенгової оцінки, виконав контрольні самостійні роботи.

4. Завдання для самостійного опрацювання:

4.1 Студент повинен виконати переклад текстів з англійської мови на російську:

a) "Lloyd's" (Методические указания по специальности „ОМП" стр.34-35); в) "Insurance"/ "Business English"/;

c) "The Port of London" (p. 13-14)

d) "The Port of St. Petersburg" (p. 7-8)

e) "Bulkers" (p. 45)

f) "Tankers" (p. 47-48)

( c), d), e), f) - Учебное пособие «Морские грузовые операции».)

4.2 Студент повинен виконати переклад текстів з росіїської мови на англійську:

Ех. 11(р. 12-13); Ех. 12 (р. 17); Ех. 7 (р. 41); Ех. 12(р. 38); (Учебное пособие по английскому языку «Морские грузовые операции»).

4.3 Студент повинен виконати вправи: Ex. 12-p. 25;

Ex. 12-P.29; Ex. 9, 10 (p. 7); Ex. 8 (p. 11); Ex. 9, И (p. 24-25). 5. Рекомендовані навчальні джерела:

5.1 Обов'язкова література:

1. Методические указания по развитию навыков чтения научно-технической литературы по теме „Организация внешне торговых перевозок". Мариуполь, ПГТУ, 1997г.

2. Учебно-практическое пособие по английскому языку «Морские грузовые операции». Б. Е. Китаевич и др. Москва, «РосКонсульт», 1999г.

3. Методические указания по грамматике английского языка «Изменение видо-временных форм английского глагола в действительном залоге», Мариуполь, ПГТУ, 1999г.

4. Методические указания по грамматике английского языка «Изменение видо-временных форм английского глагола в страдательном залоге», Мариуполь, ПГТУ, 1999г.

5. "English Grammar in USA", R. Murphy, Oxford University Press.

6. Контрольные работы по грамматике английского языка. Мариуполь, ПГТУ, 2002г.

5.2 Додаткова література:

1. "English Grammar". T. Drozdova, "Триада", С-Петербург, 1996г.

2. "Business English". Longman, 1993.

3. Методические указания по грамматике английского языка. Мариуполь, ПГТУ, 2003г.

5.3. Електронна версія вимог до заліку з курсу „Англійської мови" для студентів спеціальності „Організація міжнародних перевезень" (1 курс 2 семестр).