asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4
Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фондів оплати праці
1. Ревізор повинен перевірити правильність складання кореспонденції рахунків з нарахування одноразової матеріальної допомоги працівнику підприємства:

а) Д 661 К 949;

б) Д 949 К 377;

в) Д 377 К 949;

г) Д 949 К 661.
2. Яка система оплати праці в Україні не використовується:

а) почасово-преміальна;

б) відрядна;

в) оплата від валового доходу;

г) правильної відповіді немає?
3. Сума нарахування єдиного соціального внеску (37%), якщо зарплата за травень — 100 грн., лікарняні — 30 грн., премія — 20 грн., складе:

а) 46,96 грн.;

б) 53,60 грн.;

в) 55,50 грн.;

г) 54,36 грн.
4. Сума утримань єдиного соціального внеску, якщо зарплата за травень — 2000 грн., лікарняні — 480 грн., премія — 5000 грн., складе:

а) 149,60 грн.;

б) 261,60 грн.;

в) 269,28 грн.;

г) 181,60 грн.
5. Сума нарахування єдиного соціального внеску (38%), якщо зарплата за травень — 1200 грн., лікарняні — 90 грн., премія — 20 грн., складе:

а) 456 грн.;

б) 492,52 грн.;

в) 497,80 грн.;

г) 493,48 грн.
6. Сума утримань єдиного соціального внеску, якщо зарплата за травень — 2400 грн., лікарняні — 600 грн., премія — 500 грн., складе:

а) 126,00 грн.;

б) 116,40 грн.;

в) 70,00 грн.;

г) 108,40 грн.
7. Скільки буде нараховано заробітної плати, якщо відпрацьовано 17 днів, кількість робочих днів у місяці — 20, календарних днів — 30, оклад — 1500 грн.:

а) 1500 грн.;

б) 850,50 грн.;

в) 850 грн.;

г) 1275 грн.
8. Максимальна тривалість нормального робочого часу за тиждень складає:

а) 35 годин;

б) 40 годин;

в) 45 годин;

г) за розсудом керівництва підприємства, але не більш 50 годин.
9. Підставою для нарахування премії є:

а) дані бухгалтерського обліку;

б) дані лабораторного контролю;

в) дані звітності;

г) усі відповіді правильні.
10. Розрахунок середньої заробітної плати для нарахування відпускних здійснюється виходячи з виплат за останні:

а) 3 календарних місяці роботи;

б) 6 календарних місяців роботи;

в) 9 календарних місяців роботи;

г) 12 календарних місяців роботи.
11. Який буде розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, якщо страховий стаж працівника — 5 років, а стаж роботи — б років:

а) 40% від середньої зарплати;

б) 60% від середньої зарплати;

в) 80% від середньої зарплати;

г) 100% від середньої зарплати?
12. Не є об'єктом для утримання збору єдиного соціального внеску сума доходу в розмірі понад:

а) 18241 грн. на місяць;

б) 16095 грн. на місяць;

в) 10730 грн. на місяць;

г) 20000 грн. на місяць.
13. Який вид матеріальної допомоги не включається в фонд оплати праці:

а) матеріальна допомога до ювілейних дат;

б) матеріальна допомога на оздоровлення;

в) щорічна допомога на оздоровлення дітей;

г) одноразова допомога працівникам, що виходять на пенсію?
14. Ревізор повинен перевірити правильність складання кореспонденції рахунків з нарахування одноразової матеріальної допомоги особі, що не є працівником підприємства:

а) Д 661 К 949;

б) Д 949 К 377;

в) Д 377 К 949;

г) Д 949 К 661.
15. Вкажіть виплату, що не враховується при обчисленні середньої заробітної плати:

а) виробнича премія;

б) допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю;

в) компенсаційні виплати на відрядження;

г) вихідна допомога.
16. Якщо працівник працює на умовах неповного робочого дня. За місяць його заробітна плата дорівнює чверті мінімальної (268,25 грн.). У якому розмірі надається податкова соціальна пільга (536,50 грн.):

а) 134,13 грн.;

б) 268,25 грн.;

в) 536,50 грн.;

г) не надається?
17. У якому розмірі буде надана податкова соціальна пільга, якщо платник податків має трьох дітей у віці до 18 років, а також подав заяву на надання загальної податкової соціальної пільги:

а) 4500 грн.;

б) 1500 грн.;

в) 536,50 грн.;

г) 1609,50 грн.?
18. Сума виграшу (7000 грн.), отримана платником податків:

а) не оподатковується податком з доходів;

б) оподатковується податком з доходів за ставкою 15%;

в) оподатковується податком з доходів за ставкою 15% з підвищувальним коефіцієнтом 1,1765;

г) оподатковується податком з доходів за ставкою 30% з підвищувальним коефіцієнтом 1,4286.
19. Перерахунок суми доходів здійснюється:

а) за результатами кожного звітного податкового року;

б) при зміні місця застосування податкової соціальної пільги за самостійним рішенням платника податків;

в) при звільненні платника податків;

г) усі відповіді правильні.
20. Чи буде сплачений листок непрацездатності, якщо вихідного дня працівник, повертаючись додому в алкогольному сп'янінні, потрапив у ДТП:

а) сплачений у звичайних розмірах в залежності від страхового стажу;

б) сплачений не буде;

в) сплачений у розмірі 50% від встановлених законодавством розмірів допомоги;

г) у залежності від рішення комісії підприємства зі соціального страхування?
21. Право на щорічну основну і додаткову відпустку повної тривалості в перший рік роботи виникає у працівника після закінчення:

а) 3 місяців безперервної роботи;

б) 6 місяців безперервної роботи;

в) 11 місяців безперервної роботи;

г) термін не встановлений.
22. З якої причини може бути перенесена відпустка:

а) з ініціативи працівника;

б) виконання працівником державних і суспільних обов'язків;

в) з ініціативи роботодавця;

г) усі відповіді правильні?
23. Основна безперервна частина відпустки складає:

а) не менше 7 календарних днів;

б) не менше 14 календарних днів;

в) не менше 20 календарних днів;

г) обмеження не встановлене.
24. За порушення трудової дисципліни до працівника може застосовуватися:

а) кримінальна відповідальність;

б) дисциплінарна відповідальність;

в) адміністративна відповідальність;

г) фінансова відповідальність.
25. За невиплату заробітної плати внаслідок нецільового використання коштів, призначених для таких виплат, до підприємства може бути застосована:

а) кримінальна відповідальність;

б) дисциплінарна відповідальність;

в) адміністративна відповідальність;

г) фінансова відповідальність.
26. Якщо працівник завдав шкоди в нетверезому стані, він несе:

а) кримінальну відповідальність;

б) дисциплінарну відповідальність;

в) адміністративну відповідальність;

г) повну матеріальну відповідальність.
27. Було встановлено, що посадова особа винна в незаконному звільненні працівника, то ця особа несе:

а) кримінальну відповідальність;

б) дисциплінарну відповідальність;

в) адміністративну відповідальність;

г) повну матеріальну відповідальність.
28. Сума утримань ПДФО, якщо зарплата за травень — 2500 грн., лікарняні — 600 грн., складе:

а) 449,70грн.;

б) 448,26 грн.;

в) 361,50 грн.;

г) 465 грн.
Тема 8. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації
1.Метод, що застосовується при калькулюванні одного замовлення, що відкривається на виробництво одного або декількох однорідних виробів, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.
2.Метод, що застосовується на підприємствах, де виготовляється однорідна по вихідній сировині, матеріалах і характеристиках обробки масова продукція, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.
3.Метод, що використовується у випадку калькулювання виробництв, що випускають однорідну продукцію, що не мають незавершеного виробництва, називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.
4.Метод калькулювання для підприємств обробних галузей промисловості називається:

а) попередільним;

б) за замовленням;

в) нормативним;

г) простим.
5.До витрат за календарними періодами належать:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.
6.За ступенем впливу обсягу виробництва на рівень витрат вони поділяються на:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.
7.За способом перенесення витрат на собівартість продукції вони поділяються на:

а) постійні й змінні;

б) прямі й непрямі;

в) поточні, довгострокові та одноразові;

г) продуктивні, непродуктивні та надзвичайні.
8.Завищення норм закладки сировини при виготовленні блюд на підприємстві суспільного харчування може призвести до:

а) заниження продажної ціни блюда;

б) надлишку сировини на виробництві;

в) нестачі сировини на виробництві;

г) зменшення валових витрат.
9.Заниження норм закладки сировини при виготовленні блюд на підприємстві суспільного харчування може призвести до:

а) завищення продажної ціни блюда;

б) надлишку сировини на виробництві;

в) нестачі сировини на виробництві;

г) збільшення валового доходу.
10. Метод калькулювання змінних витрат, спрямований на забезпечення контролю за формуванням маржинального прибутку підприємства у розрізі конкретних видів продукції, називається:

а) попередільним;

б) «директ-костинг»;

в) нормативним;

г) простим.


Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталу

1. Завданням комплексної ревізії капітальних вкладень є:

а) перевірка виконання директив показників по капітального будівництва;

б) розробка заходів щодо усунення розкритих недоліків і порушень;

в) розкриття внутрішніх резервів виконання завдань з капітального будівництва;

г) усі відповіді правильні.
2.Джерелом ревізії капітальних вкладень є:

а) проектно-кошторисна документація;

б) бізнес-план підприємства;

в) техпромфінплан;

г) договори постачань.
3.Капітальне будівництво може здійснюватися:

а) господарським способом;

б) підрядним способом;

в) змішаним способом;

г) всі відповіді правильні.
4.Контракт за ціною «витрати плюс» застосовується у випадку:

а) імовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;

б) можливості достовірного визначення суми загального доходу від виконання будівельного контракту;

в) можливості достовірного визначення витрат, пов’язаних з виконанням будівельного контракту, незалежно від імовірності їх відшкодування замовником;

г) правильні відповіді а), в).
5.Ступінь закінченості будівельних робіт визначається методом:

а) виміру та оцінки виконаної роботи;

б) співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу відповідно до будівельного контракту в натуральних одиницях;

в) співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу й очікуваної (кошторисної) суми загальних витрат за контрактом;

г) усі відповіді правильні.
6.Контракт з фіксованою ціною може застосовуватись за наявності умови:

а) імовірного отримання підрядником економічних вигод від виконання будівельного контракту;

б) можливості достовірного визначення суми загального доходу від виконання будівельного контракту;

в) можливості достовірного визначення суми витрат, необхідних для завершення будівельного контракту, і ступеня закінченості робіт за будівельним контрактом на дату балансу;

г) усі відповіді правильні.
7.За якого у методу оцінки ступеня закінченості будівництва залишку на рахунку 23 не буде:

а) метод виміру та оцінки;

б) метод співвідношення обсягу закінченої частини робіт та їх загального обсягу відповідно до будівельного контракту в натуральному вимірі;

в) метод співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати баланса й очікувана сума загальних витрат за контрактом;

г) немає правильної відповіді.
8.Фінансова санкція за проведення будівельних робіт без дозволу на їх виконання складає:

а) 10% вартості виконаних робіт;

б) 5% вартості відповідних об’єктів;

в) 25% вартості розробленої робочої документації;

г) 50% вартості робіт.
9.Фінансова санкція за виконані будівельні роботи, що не відповідають державним стандартам, складає:

а) 10% вартості виконаних робіт;

б) 5% вартості відповідних об’єктів;

в) 25% вартості розробленої робочої документації;

г) 50% вартості робіт.
10.Фінансова санкція за експлуатацію і використання споруджень по закінченні будівництва без прийняття їх державними приймальними (технічними) комісіями:

а) 10% вартості виконаних робіт;

б) 5% вартості відповідних об’єктів;

в) 25% вартості розробленої робочої документації;

г) 50% вартості робіт.
11.За самовільну зміну фізичною особою архітектурного вигляду будинку під час експлуатації застосовується адміністративна штрафна санкція в розмірі:

а) 1-10 НМДГ;

б) 1-5 НМДГ;

в) 5-10 НМДГ;

г) штрафна санкція не застосовується.
12.Недотримання екологічних вимог при будівництві спорудження спричиняє адміністративний штраф для посадової особи в розмірі:

а) 2-5 НМДГ;

б) 10-20 НМДГ;

в) 5-20 НМДГ;

г) штрафна санкція не застосовується.
13.Якщо на етапі проектування порушені правила забезпечення безпечної експлуатації, що призвело до створення загрози загибелі людей, то відповідальна особа притягується до кримінальної відповідальності у вигляді:

а) штрафу в розмірі від 50 НМДГ;

б) виправних робіт на термін до двох років;

в) обмеження волі на термін до трьох років з позбавленням права займати визначені посади на термін до двох років;

г) усі відповіді правильні.
14.Вартість виконаних будівельно-монтажних робіт відповідно до Акта приймання виконаних робіт з об’єкта будівництва в бухгалтерському обліку відображається проведенням:

а) Д 631 К 311;

б) Д 151 К 631;

в) Д 1511 К 371;

г) Д 151 К 1511.
15.Одержання дозволу на будівництво в бухгалтерському обліку відображається проведенням:

а) Д 377 К 311;

б) Д 644 К 377;

в) Д 151 К 377;

г) Д 151 К 631.
16.Одержання проектно-технічної документації на об’єкт реконструкції в обліку відображається проведенням:

а) Д 631 К 311;

б) Д 151 К 631;

в) Д 151 К 377;

г) Д 1511 К631.
17.Щомісячна валова заборгованість замовника в обліку відображається проведенням:

а) Д 643 К 641;

б)Д361 К 703;

в) Д 238 К 361;

г) Д 361 К 239.
18.Проміжний рахунок підрядчика в бухгалтерському обліку відображається проведенням:

а) Д 239 К 238;

б) Д 238 К 361;

в) Д 361 К 239;

г) Д 238 К 239.
19.Одержання генпідрядником від замовника будівельних матеріалів для цільового використання відображається проведенням:

а) Д 205 К 205;

б) Д 151 К 205;

в) Д 021 К—;

г) Д 205 К 631.
20.Передача основним пайовиком об’єкта будівництва у власність іншому пайовику відображається проведенням:

а) Д 631 К 151;

б) Д 681 К 151;

в) Д 377 К 151;

г) Д 371 К 151.
21. Якщо вартість будівництва дорівнює 2300 грн., річний прогнозний індекс інфляції — 1,05, термін будівництва — 1 рік, то сума коштів на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами в будівництві, буде складати:

а) 2357,5 грн.;

б) 57,5 грн.;

в) 2415 грн.;

г) 115 грн.
22.Який орган має право притягати підприємства до фінансової відповідальності за порушення в сфері містобудування:

а) контрольно-ревізійна служба;

б) податкова інспекція;

в) інспекція державного архітектурно-будівельного контролю;

г) усі відповіді правильні?
23.Хто є власником тимчасових (нетитульних) споруджень:

а) замовник;

б) підрядчик;

в) основний пайовик;

г) виходячи з положень договору на будівництво?
24.Амортизація тимчасових (нетитульних) споруджень нараховується:

а) прямолінійним або кумулятивним методом;

б) кумулятивним або виробничим методом;

в) прямолінійним або виробничим методом;

г) прямолінійним методом або методом зменшення залишкової вартості.
25.Підписання акта про виконані роботи в забудовника, що є одним з пайовиків, відображається проведенням:


26.Ревізія — це:

а) документальний контроль фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації, дотримання ними законодавства з фінансових питань, достовірності обліку й звітності;

б) перевірка фінансово-господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності щодо сплати податків і зборів у бюджети і державні цільові фонди;
27.Перевірка об’єктів шляхом огляду обмірювання, зважування або перерахування проводиться під час:

а) слідства (розслідування);

б) інвентаризації;

в) службового розслідування;

Тема 10. Контроль і ревізія зобов’язань


<< предыдущая страница