asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4
Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій
1. Сума розрахунку готівкою одного підприємства з іншим не повинна перевищувати:

а) 10000 грн. протягом одного тижня по одному або всіх платіжних документах;

б) 4000 грн. протягом одного дня по всіх платіжних документах;

в) 10000 грн. протягом одного дня по одному або всіх платіжних документах;

г) 3000 грн. протягом одного дня по одному або всіх платіжних документах.
2.Ревізор встановлює стан платіжної дисципліни на підприємстві, перевіряючи платіжні доручення, що використовуються при:

а) перерахуванні сум постачальникам, підрядчикам і іншим кредиторам;

б) одержанні грошей у касу;

в) виставленні акредитива;

г) виплаті заробітної плати.
3.Ревізор повинен перевірити, чи правильно видана з каси в підзвіт завідуючому господарством підприємства готівка на придбання МПІП:

а) Д ЗО К 37;

б) Д 37 К ЗО;

в) Д 22 К 37;

г) Д 22 К ЗО.
4.Надлишок коштів у касі відображається таким первинним документом:

а) прибутковим касовим ордером;

б) видатковим касовим ордером;

в) авансовим звітом;

г) дорученням.
5.Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні поширюється на:

а) усіх юридичних і фізичних осіб;

б) фізичних осіб;

в) юридичних осіб, крім банків, підприємств зв’язку і фізичних осіб;

г) юридичних осіб.
6.Якому підприємству, установі або організації ліміт каси встановлюється банком:

а) агрофірмі;

б) ломбарду;

в) казино;

г) кондитерській фабриці?
7.У який термін працівник, що повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися:

а) 3 робочі дні;

б) 1 робочий день;

в) 10 робочих днів;

г) до наступної видачі підзвітних сум?
8.Зарахування виторгу на валютний рахунок ЗАТ «Роксолана» відображається проведенням:

а) Д 314 К 362;

б) Д 312 К 362;

в) Д 312 К 632;

г) Д 362 К 314.
9.Надходження в касу валютних коштів для видачі підзвіт відображається проведенням:

а) Д 301 К 312;

б)Д301 К 311;

в) Д 302 К 312;

г) Д 372 К 302.
10.У випадку зміни матеріально відповідальної особи, акт інвентаризації наявних коштів складається в:

а) 2 екземплярах;

б) 3 екземплярах;

в) 4 екземплярах;

г) за розсудом керівництва підприємства.
11.Кількість підприємств, з якими здійснюються розрахунки готівкою протягом дня не має перевищувати:

а) 10;

б)15;

в) встановлюється в залежності від ліміту залишку готівки в касі підприємства;

г) не обмежується.
12.У який термін підприємство, що розташоване в населеному пункті, де є установа банку, зобов’язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) у день надходження виторгу;

г) не рідше ніж 1 раз у 5 днів.
13.У який термін підприємство, що розташоване в населеному пункті, де немає установи банку, але є відділення поштового зв’язку, зобов’язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) у день надходження виторгу;

г) не рідше ніж 1 раз у 5 днів?
14.У який термін підприємство, що працює у вихідні і святкові дні, зобов’язано здавати наявний виторг:

а) на наступний робочий день;

б) протягом наступних 3 робочих днів;

в) у день надходження виторгу;

г) не рідше ніж 1 раз у 5 днів.
15.Обмеження суми розрахунку готівкою не стосується:

а) малих і середніх підприємств;

б) готівки на розрахунки по комунальних послугах;

в) фізичних осіб, що є суб’єктами підприємницької діяльності;

г) використання коштів, виданих на відрядження.
16.У випадку здійснення підприємством розрахунків готівкою з іншим підприємством понад встановлену граничну суму:

а) кошти в розмірі перевищення зараховуються в дохід підприємства-одержувача;

б) на суму в розмірі перевищення накладається штраф у розмірі перевищення;

в) кошти в розмірі перевищення розрахунково додаються до фактичного залишку готівки в касі на кінець дня;

г) застосовується штрафна санкція в розмірі здійсненого розрахунку.
17.Якщо підприємству ліміт каси не встановлений, то наявна готівка в касі на кінець дня:

а) здається в банк у розмірі, визначеному керівництвом підприємства;

б) повинна в повному обсязі здаватися в банк;

в) не здається в банк у період укладання договору на розрахунково-касове обслуговування;

г) у банк здається сума рівна половині готівки, що перебуває в касі?
18.У який термін підзвітна особа повинна відзвітуватися за суму, отриману на господарські потреби:

а) протягом 3 робочих днів;

б) на наступний робочий день;

в) протягом 5 робочих днів;

г) протягом 10 робочих днів?
19.У який термін підзвітна особа повинна відзвітуватися за суму, отриману на закупівлю сільськогосподарської продукції:

а) протягом 3 робочих днів;

б) на наступний робочий день;

в) протягом 5 робочих днів;

г) протягом 10 робочих днів?
20.Скільки днів підприємство може зберігати готівку у своїй касі, отриману для виплат, пов’язаних з оплатою праці:

а) протягом 3 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;

б) протягом 5 робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку;

в) протягом 3 робочих днів, починаючи з наступного дня після одержання готівки в банку;

г) протягом 5 робочих днів, починаючи з наступного дня після одержання готівки в банку.
21.Який орган має право застосовувати штрафні санкції за порушення норм з регулювання обігу готівки?

а) орган, що проводить перевірку;

б) органи державного контрольно-ревізійного управління;

в) органи державної податкової служби;

г) місцеві суди?
22.У якому розмірі встановлюється ліміт каси для підприємства, що має наявний виторг із терміном здачі її в банк щодня в день надходження в касу підприємства:

а) у межах середньоденного наявного виторгу;

б) у розмірі, що необхідний підприємству для забезпечення його роботи ранком наступного дня;

в) у розмірі, що залежать від встановлених термінів здачі виторгу й суми;

г) у межах середньоденної видачі готівки?
23.У якому розмірі встановлюється ліміт каси для підприємства, що має наявний виторг із терміном здачі її наступного дня:

а) у межах середньоденного наявного виторгу;

б) у розмірі, що необхідний підприємству для забезпечення його роботи ранком наступного дня;

в) у розмірі, що залежить від встановлених термінів здачі виторгу й суми;

г) у межах середньоденної видачі готівки?
24.Яке підприємство або організація встановлює ліміт каси самостійно:

а) банк;

б) інвестиційний фонд;

в) вперше створене підприємство;

г) монастир?
25.Якому підприємству ліміт каси не встановлюється:

а) вперше створене підприємство;

б) кредитний союз;

в) підприємець;

г) довірче товариство?
26.Першим етапом ревізії касових операцій є:

а) перевірка дотримання Порядку ведення касових операцій;

б) раптова інвентаризація каси;

в) документальна перевірка оприбуткування готівки в касу;

г) зустрічна перевірка за рахунком ЗО.
28.Який вид витрат на відрядження не підтверджується документально:

а) побутові послуги місця проживання (чищення одягу);

б) добові;

в) користування постільними речами в потягу;

г) проїзд у суспільному транспорті до місця призначення?
29.Обмеження суми розрахунку готівкою не стосується розрахунків:

а) при закупівлі сільськогосподарської продукції;

б) з фізичними особами;

в) з Пенсійним Фондом;

г) усі відповіді правильні.
30.Максимальний термін відрядження в межах України складає:

а) ЗО робочих днів;

б) ЗО календарних днів;

в) 60 робочих днів;

г) 60 календарних днів.
31.Максимальний термін відрядження за кордон складає:

а) ЗО робочих днів;

б) 30 календарних днів;

в) 60 робочих днів;

г) 60 календарних днів.
32.Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство здійснило розрахунок з фізичною особою в сумі 12500 грн., ліміт каси — 340 грн., залишок коштів на кінець дня — 45 грн.:

а) 2205 грн.;

б) 4320 грн.;

в) 4410 грн.;

г) порушення немає.
33.Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство сплатило ПДВ у сумі 10050 грн., ліміт каси — 125 грн., залишок коштів на кінець дня — 125 грн.:

а) 50 грн.;

б) 100 грн.;

в) 175 грн.;

г) порушення немає.
34.Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство здійснило розрахунок з підприємством за надані послуги з автоперевезення у сумі 17126 грн., ліміт каси — 350 грн., залишок коштів на кінець дня — 100 грн.:

а) 6876 грн.;

б) 7126 грн.;

в) 13752 грн.;

г) порушення немає.
35.Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство надало благодійну допомогу школі у сумі 20000 грн., ліміт каси — 1000 грн., залишок коштів на кінець дня — 560 грн.:

а) 9000 грн.;

б) 9560 грн.;

в) 19120 грн.;

г) порушення немає.
36.Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство придбало канцелярських товарів на суму 10150 грн., ліміт каси — 320 грн., залишок коштів на кінець дня — 100 грн.:

а) 70 грн.;

б) 140 грн.;

в) 170 грн.;

г) порушення немає.
37.Визначити розмір штрафної санкції за умови, що підприємство придбало в іншого підприємства товарів на суму 9600 грн. і в той же день оплатило послуги фізичної особи СПД у сумі 4000 грн., ліміт каси — 350 грн., залишок коштів на кінець дня — 340 грн.:

а) 3590 грн.;

б) 7180 грн.;

в) 3250 грн.;

г) порушення немає.
38.Визначити розмір штрафної санкції, якщо в банку на відрядження отримано 325 грн., з них 38 грн. були витрачені на господарські потреби:

а) 9,50 грн.;

б) 38 грн.;

в) 76 грн.;

г) 190 грн.
39.Визначити розмір штрафної санкції, якщо Петрову видали в підзвіт 135 грн., враховуючи, що він не відзвітувався за попередню підзвітну суму 64 грн.:

а) 16 грн.;

б) 33,75 грн.;

в) 49,75 грн.;

г) 64 грн.

40.Визначити розмір штрафної санкції, якщо сума видана на відрядження — 642 грн.; термін відрядження — 3.07- 27.07; авансовий звіт наданий 2.08 на всю суму:

а) 160,50 грн.;

б) 642 грн.;

в) 1284 грн.;

г) порушення немає.
41.Визначити розмір штрафної санкції, якщо Іванову 10.09 видано 150 грн. для оплати паперу для ксерокса, авансовий звіт наданий 12.09:

а) 37,50 грн.;

б) 150 грн.;

в) 300 грн.;

г) порушення немає.
42.Визначити розмір штрафної санкції, якщо залишок на початок дня 05.07 300 грн.; протягом дня надійшло в касу 1642 грн.; видана заробітна плата 621 грн. День видачі заробітної плати 4 і 23 кожного місяця. Ліміт каси — 300 грн.:

а) 253,25 грн.;

б) 1021 грн.;

в) 2042 грн.;

г) порушення немає.
43.Визначити розмір штрафної санкції, якщо в період з 01.08 по 05.08 у касу щодня надходив виторг у сумі 150 грн.; з 06.08 по 13.08 у касу щодня надходив виторг у сумі 175 грн. Фактично було встановлено, що за даний період виторг склав 3000 грн.;

а) 850 грн.;

б) 1700 грн.;

в) 4250 грн.;

г) 2125 грн.
44.Який документ підтверджує суму коштів у дорозі:

а) квитанція поштового відділення зв’язку;

б) копія супровідної відомості про здачу виторгу інкасатору банку;

в) квитанція Ощадбанку;

г) усі відповіді вірні?
45.Фінансова санкція за порушення граничної суми розрахунку готівкою застосовується:

а) до підприємства, одержувача наявних коштів;

б) до підприємства, платника наявних коштів;

в) до обох учасників угоди;

г) у залежності від форми власності об’єктів господарювання.
46.Відповідальність за дотримання порядку ведення операцій з готівкою покладається на:

а) головного бухгалтера;

б) касира;

в) керівника підприємства;

г) усі відповіді вірні.
47.Придбання у фізичної особи СПД канцтоварів через підзвітну особу відображається проведенням:

а) Д 301 К 209;

б) Д 209 К 301;

в) Д 301 К 372;

г) Д 209 К 372.
48.Здача наявних коштів в касу банка для зарахування на поточний рахунок підприємства відображається проведенням:

а) Д 301 К 311;

б) Д 372 К 301;

в) Д 311 К 301;

г) Д 311 К 372.
49.Одержання передоплати за оренду приміщення в касу підприємства оформляється проведенням:

а) Д 681 К 301;

б)Д301 К 681;

в) Д 371 К 301;

г) Д 301 К 371.
50.Одержання по чеку коштів з поточного рахунка підприємства на господарські потреби оформляється проведенням:

а) Д 372 К 311;

б)Д301 К 372;

в) Д 301 К 311;

г) Д 311 К 301.
51Виплата заробітної плати з наявного виторгу, що надійшов в касу підприємства, оформляється проведенням:

а) Д 301 К 661;

б)Д661 К 361;

в) Д 661 К 631;

г) Д 661 К 301.
52.При перевірці дотримання Порядку ведення касових операцій складається акт у кількості:

а) 2 екземпляри;

б) 3 екземпляри;

в) 4 екземпляри;

г) у необхідній кількості.
53.Касові операції перевіряються:

а) наскрізним способом;

б) вибірковим способом;

в) суцільним способом;

г) комбінованим способом.
54.Джерелом інформації при ревізії коштів є:

а) інвентарні картки;

б) корінці чеків використаних чекових книжок;

в) договори постачань;

г) розрахункові відомості.
55.Інвентаризацію касової готівки рекомендується проводити:

а) не рідше одного разу в квартал;

б) не рідше трьох разів за шість місяців;

в) не рідше одного разу на місяць;

г) раз на рік.
56.Паперові гроші і монети перераховують:

а) групуючи по номінальній вартості від меншої до більшої;

б) групуючи по номінальній вартості від більшої до меншої;

в) не звертаючи уваги на номінальну вартість, усі підряд;

г) звертаючи увагу на кінцевий результат.
57.Інвентаризація коштів у бюджетній установі варто проводити:

а) не менш одного разу в три роки;

б) не менш одного разу на рік;

в) не менш одного разу в квартал;

г) не менш одного разу на місяць.
58.За понаднормові грошові витрати керівник підприємства несе:

а) дисциплінарну відповідальність;

б) повну матеріальну відповідальність;

в) кримінальну відповідальність;

г) обмежену матеріальну відповідальність.

Тема 4. Ревізія розрахунків розрахункових операцій
1. Загальний термін позовної давності складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.
2. Скорочений термін позовної давності складає:

а) 1 рік;

б) 3 роки;

в) 5 років;

г) 10 років.
3. Списання заборгованості бюджету перед платником податків в обліку відображається проведенням:

а) Д 641 К 717;

б) Д 644 К 641;

в) Д 944 К 641;

г) Д 948 К 641.
4. Списання заборгованості платника податків перед бюджетом в обліку відображається проведенням:

а) Д 641 К 717;

б) Д 644 К 641;

в) Д 944 К 641;

г) Д 948 К 641.
5. Списання кредиторської заборгованості з нарахованої заробітної плати в обліку відображається проведенням:

а) Д 661 К 717;

б)Д661 К 644;

в) Д 661 К 948;

г) Д 661 К 944.
6. Резерв сумнівних боргів створюється щодо:

а) дебіторської заборгованості;

в) заборгованості по заробітній платі;

г) кредиторської заборгованості.
7. Якщо підзвітна особа повертає невикористану суму коштів пізніше граничного терміну, але не пізніше звітного місяця, на який припадає останній день граничного терміну, то ця особа:

а) сплачує штраф у розмірі 25% від неповерненої суми;

б) сплачує податок з доходів фізичних осіб з неповерненої суми;

в) сплачує штраф у розмірі 25% і податок з доходів фізичних осіб з неповерненої суми;

г) штрафних санкцій немає.
8. Якщо підзвітна особа не повертає невикористану суму коштів протягом звітного місяця, на який припадає останній день граничного терміну, то ця особа:

а) сплачує штраф у розмірі 25% від неповерненої суми;

б) сплачує податок з доходів фізичних осіб з неповерненої суми;

в) сплачує штраф у розмірі 25% і податок з доходів фізичних осіб з неповерненої суми;

г) штрафних санкцій немає.
9. До основних завдань ревізії розрахункових операцій належить:

а) установити правомірність, достовірність та економічну обґрунтованість операцій з надходження і використання грошових коштів, відображення цих операцій в обліку;

б) оцінка стану розрахунково-платіжної дисципліни по всіх видах розрахунків з дебіторами і кредиторами підприємства;

в) встановлення наявності фактів порушень чинних нормативно-правових актів щодо правомірності, доцільності та обґрунтованості управлінських рішень відповідальних працівників при здійсненні розрахункових операцій з постачальниками, покупцями;

г) правильні відповіді б) та в).
10. Напрями ревізії розрахункових операцій — це перевірка:

а) розрахунків з підзвітними особами;

б) розрахунків з постачальниками за товарно-матеріальні цінності та послуги;

в) розрахунків з покупцями і замовниками;

г) розрахунків по претензіях, відшкодуванню матеріальних збитків;

д) всі відповіді вірні.
11. До основних напрямів контролю розрахунків з покупцями і замовниками належить перевірка:

а) реальності і правильності відображення в обліку заборгованості по рахунку 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками»;

б) збереженості виписок банку на підприємстві;

в) правильності дотримання встановлених лімітів готівки в касі;

г) всі відповіді вірні.
12. Безнадійна дебіторська заборгованість – це:

а) поточна заборгованість, не погашена дебітором протягом року;

б) довгострокова дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення, боржником;

в) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності;

г) сума дебіторської заборгованості, на яку створено резерв сумнівних боргів.
13. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – це:

а) сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів;

б) різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та іншою дебіторською заборгованістю;

в) різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та дебіторською заборгованість за виданими авансами;

г) різниця між дебіторською заборгованість за товари, роботи, послуги та безнадійною дебіторського заборгованістю.
14. Позовна давність – це:

а) поточна дебіторська заборгованість, стосовно якої існує непевність у її погашенні боржником.

б) термін, у межах якого особа може звернутися в суд з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

в) припинення позовної давності, при цьому від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення перебігу позовної давності, перебіг позовної давності продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

г) заборгованість, обумовлена встановленими формами розрахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності.
15. Сумнівна заборгованість – це:

а) поточна дебіторська заборгованість, стосовно якої існує непевність у її погашенні боржником.

б) термін, у межах якого особа може звернутися в суд з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

в) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність.

г) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явлених постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж.
16. Спірна заборгованість – це:

а) заборгованість, обумовлена встановленими формами розрахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності;

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність;

в) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явлених постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж;

г) припинення позовної давності, при цьому після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

17. Безнадійна заборгованість – це:

а) заборгованість, обумовлена встановленими формами розрахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності;

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність;

в) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явлених постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж;

г) припинення позовної давності, при цьому після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.
18. Поточна заборгованість – це:

а) заборгованість, обумовлена встановленими формами розрахунків і що є неминучою в процесі господарської діяльності;

б) поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість у її неповерненні боржником або з якої минула позовна давність;

в) заборгованість, що виникає по претензіях, пред'явлених постачальникам і підрядчикам, транспортним та іншим організаціям або передана в арбітраж;

г) припинення позовної давності, при цьому після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.
19. Ревізуючи операції розрахунків за субрахунком 372 "Розрахунки з підзвітними особами", необхідно перевірити:

а) правильність бухгалтерської кореспонденції рахунків щодо отримання і використання підзвітних сум;

б) наявності та оформлення договорів про повну матеріальну відповідальність касирів;

в) забезпечення умов збереження касової готівки при доставці грошей з банку, здачі виручки;

г) правильні усі відповіді.
20. Списання суми дебіторської заборгованості за рахунок резерву сумнівних боргів відображають проведенням:

а) Д 361 К 38;

б)Д38 К 361;

в) Д 38 К 948;

г) Д 361 К 944.
21. У який термін працівник, що повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися:

а) 3 робочі дні;

б) 1 робочий день;

в) 5 робочих днів;

г) до наступної видачі підзвітних сум?
22. Одержання по чеку коштів з поточного рахунка підприємства на господарські потреби оформляється проведенням:

а) Д 372 К 311;

б)Д301 К 372;

в) Д 301 К 311;

г) Д 311 К 301.
23. Придбання у фізичної особи СПД канцтоварів через підзвітну особу відображається проведенням:

а) Д 301 К 209;

б) Д 209 К 301;

в) Д 301 К 372;

г) Д 209 К 372.
24. Повернення підзвітною особою невикористаних коштів оформляється проведенням:

а) Д 301 К 209;

б) Д 209 К 301;

в) Д 301 К 372;

г) Д 209 К 372.
25. Одержання по чеку коштів з поточного рахунка підприємства на відрядження оформляється проведенням:

а) Д 372 К 311;

б)Д301 К 372;

в) Д 301 К 311;

г) Д 311 К 301.
26. При ревізії розрахункових операцій за рахунком 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" вивчається:

а) своєчасність і повнота оплати за кожним рахунком-фактурою;

б) повнота оприбуткування матеріальних цінностей в розрізі балансових рахунків та їх субрахунків;

в) правильність і своєчасність акцепту платіжних вимог-доручень;

г) своєчасність і правильність оприбуткування, оцінка і відображення в регістрах бухгалтерського обліку невідфактурованих поставок;

д) усі попередні відповіді правильні;

е) не має правильної відповіді.

27. Списання кредиторської заборгованості оформляється проведенням:

а) Д 631 К 717;

б) Д 644 К 641;

в) Д 944 К 631;

г) Д 948 К 631.
28. У який термін повинен відзвітуватися працівник, що потратив гроші на господарські потреби підприємства:

а) 3 робочі дні;

б) 1 робочий день;

в) 5 робочих днів;

г) до наступної видачі підзвітних сум?

<< предыдущая страница   следующая страница >>