asyan.org
добавить свой файл
1

1С:Франчайзи Мастер-Софт (0642) 97-45-46, (050) 6239064 www.mastersoft-lg.net

Бухгалтерський облік для бюджетних установ України
Конфігурація "Бухгалтерський облік для бюджетних установ України" призначена для бюджетних установ всіх рівнів розпорядників бюджету, для установ які утримуются як за рахунок державного

бюджету, так і за рахунок місцевих бюджетів.
У конфігурації реалізована стандартна методологія бухгалтерського і податкового обліку для

бюджетних установвідповідно до поточного законодавства України. Методологія обліку, реалізована в конфігурації, відповідає новим стандартам ведення бухгалтерського обліку, прийнятим в Україні.
Можливості конфігурації:

• Можливість ведення обліку в одній інформаційній базі по декількох юридичних особах.

• Формування меморіальних ордерів і головної книги згідно наказу Держказначейства України № 68.

• Можливість створення довільної кількості меморіальних ордерів залежно від вимог обліку.
Облік фінансування

• Складання кошторису доходів і витрат на рік, складання планів асигнувань з можливістю

введення даних по скорочених кодах економічної класифікації витрат.

• Введення довідок по зміні кошторисів і планів асигнувань.

• Планування власних надходжень і витрат по ним з розбиттям по видах надходжень.

• Формування картки аналітичного обліку по отриманих асигнуваннях.
Облік зобов'язань

• Облік зобов'язань і фінансових зобов'язань реалізований згідно наказу Держказначейства

України № 136.

• Можливість формування реєстрів зобов'язань і фінансових зобов'язань, аналітичної картки

обліку асигнувань і прийнятих зобов'язань.
Облік грошових коштів

• Облік банківських і грошових операцій за джерелами фінансування і кодами економічної

класифікації витрат.

• Контроль не перевищення витрат затверджених кошторисів і планів асигнувань.

• Можливість отримання картки касових витрат і готівкових операцій.
Взаємодія з клієнт-банком Казначейства

• Можливість вивантаження даних по зобов'язаннях і платіжних дорученнях у форматі ПО «Мережа» і «Кур'єр».
Облік взаєморозрахунків

• Облік взаєморозрахунків з покупцями і постачальниками в розрізі джерел фінансування,

кодів економічної класифікації витрат і підстав взаєморозрахунків.

• Можливість контролю договорів з постачальниками, зареєстрованими в Держказначействі.
Облік необоротних активів

• Облік необоротних активів за джерелами фінансування, кодами економічної класифікації

витрат і місцями зберігання.

• Можливість вказівки типу необортних активів (основні засоби, МНА, нематеріальні активи, незавершене капітальне будівництво, інші необоротні активи).

• Формування операцій по надходженню, реалізації, списанню, переміщенню, нарахуванню зносу, переоцінці, ремонту і модернізації.

• Формування друкованих форм документів і звітності згідно наказу Госказначейства України № 64.

• Формування картки аналітичного обліку капітальних витрат.

Облік запасів

• Облік запасів за джерелами фінансування, кодами економічної класифікації витрат і місцями

зберігання.

• Можливість вказівки типу запасів (запаси, МБП, бланки суворої звітності).

• Формування операцій по надходженню, реалізації, списанню, переміщенню запасів.

• Можливість настройки типу ціни на кожному рахунку обліку – по облікових, по середніх цінах.

Облік послуг

• Отримання послуг від постачальників

• Надання послуг покупцям з можливістю автоматичного розрахунку обов'язкових відрахувань

до бюджету або відновлення фактичних витрат.

Заробітна плата

• Облік нарахування і виплати заробітної плати, відпускних, лікарняних, премій, всіляких доплат,

матеріальної допомоги і утримань із зарплати з елементами кадрового обліку.

• Повністю автоматизований розрахунок з/п.

• По кожному виду нарахувань і утримань надана можливість самостійного вибору оподаткування як з ФЗП так і з конкретного співробітника.

• Оподаткування проводиться в джерелам фінансування за рахунок яких проведені нарахування.

Податковий облік

• Податковий облік: автоматичний розрахунок сум першої події, введення і друк податкових накладних і додатків до них.

• Широкі можливості по виділенню податкового кредиту (відмова від виділення, виділення тільки в ручну, можливість розрахунку податкового кредиту пропорційно сумі реалізованих оподатковуваних операцій).

• Формування реєстру податкових накладних.
Регламентована звітність

• Можливість формування картки фактичних витрат.

• Можливість формування регламентованої бухгалтерської звітності (Форми 1, 2, 4, 7)

• Можливість формування регламентованої податкової звітності.

• Можливість формування регламентованої звітності по заробітній платі
В конфігурацію додані нові сервісні можливості – Робота з Госказначейством, архівація періоду,

додаткові можливості, індивідуальна настройка для користувачів, настройка видимих колонок в

довідниках і журналах. Також істотно розширені сервісні можливості при роботі з документами

- можливість проведення без закриття форми документа, можливість формування дерева

зв'язаних документів, друку руху, відкриття в журналі.Наименование программного продукта

Цена, грн.

1С:Бухгалтерия 7.7 Базовая версия для бюджетных учреждений Украины , редакция 2.0

594

1С:Бухгалерия 7.7 Конфигурация "Бухгалтерcкий учет бюджетных учреждений Украины, редакция 2.0" Проф

1296

1С:Бухгалерия 7.7 Конфигурация "Бухгалтерcкий учет бюджетных учреждений Украины, редакция 2.0" Проф сетевая на неограниченное кол-во пользователей

2592