asyan.org
добавить свой файл
1
Анотація

до уроку світової літератури на тему “М.В. Гоголь. «Тарас Бульба». Гоголь і Україна. Зображення в повісті любові до України, героїзму, мужності й козацької звитяги в боротьбі за рідну землю. Картини українського степу. Їхній зв'язок з головною думкою та подіями в повісті”.

В основі уроку покладено особистісно-орієнтований підхід навчання, побудований на основі формування знань, умінь та навичок самоорганізації в навчальній діяльності з використанням ІКТ.

Мета уроку: показати любов Гоголя до народу і природи України,

не­повторність і красу світу, що оточував письменника, витоки поетичного світосприйняття, познайомити з місцями, де про­ходили життєві шляхи Гоголя; підготувати учнів до вивчення повісті письменника «Тарас Бульба»; розвивати навички дослідниць­ко-пошукової роботи, навички виразного читання; показати ідейно-естетичну функцію пейзажу в повісті, своє­рідність поетичного світобачення письменника; з'ясувати, як картини природи, сприяють розкриттю внутрішнього стану героїв; допомогти учням осягнути символічний образ степу, підкреслити взаємозв'язок природи з життям героїв; виховувати патріотичні почуття, спонукати до читання, виховувати в учнів зацікавлення творами М. В. Гоголя.

На уроці використані індивідуальні та колективні форми роботи, методи стимулювання зацікавленості дітей, елементи творчої роботи, метод коментованого читання, інсценізації, створення проблемної ситуації.